Letters 
Welcome to MONTENET the window with a view of MONTENEGRO
 Previous Letters:
2001   2000 1998 - 1999
index of montenet
 
Profile of Montenegro
People of Montenegro
Geography of Mpntenegro
Short History of Montenegro
Montenegrin Culture
Language in Montenegro
Religions in Montenegro
Montenegrin Arts
Montenet Press Cut
Politics in Montenegro
Montenegrin Law
Montenegrin Economy
Travel to Montenegro
Sports in Montenegro
Links to ex Yugoslav Republics
East Europe and Russia
Links to Montenegrin Sites
Site Map of Montenet
Letters&Comments&Suggestions
Miscellaneous
 
Nacionalne zajednice Crnogoraca Hrvatske

Otvorena pisma Predsjedniku Vlada Crne Gore, gosp. M. Djukanovicu i Predsjedniku Vlade Hrvatske gosp. I. Racanu


 

NACIONALNA ZAJEDNICA CRNOGORACA HRVATSKE
Vinogradska 17 Zagreb, tel/fax 3768370. 13.12.2002.
 
 

Vladi Republike Crne Gore
- predsjedniku Vlade gosp. Milu ?ukanovi?u

U ime naše nacionalne zajednice, koja okuplja Crnogorce i Crnogorke državljane demokratske Hrvatske, želim s Vama podijeliti zadovoljstvo i izraziti Vam osje?aje podrške u povodu potpisivanja Protokola o privremenom režimu na  granici Hrvatske i Crne Gore (SR Jugoslavije).

Potpisivanje Protokola zaslužuje puno priznanje, jer svjedo?i o politi?koj mudrosti i diplomatskom umije?u odgovornih faktora (politi?ara i stru?njaka) naših zemalja da i najteže probleme me?ususjedske suradnje rješavaju po visokim standardima me?unarodnog prava, strpljivim pregovorima i promišljenim kompromisima. Teško je precijeniti zna?enje i domete takvog pristupa normalizaciji odnosa u našoj evropskoj regiji, ali je sasvim sigurno da se time otvara novi, toliko neophodan, prostor za novi demokratski iskorak obje zemlje, a osobito Crne Gore, u njezinoj daljnjoj evropskoj profilaciji i afirmaciji. 
U tom smislu, potpisivanje Protokola, snažna je podrška upravo Vašem proevropskom i suverenisti?kom politi?kom bloku, koji se u posljednjim parlamentarnim izborima potvrdio kao dominantno civilizacijsko i politi?ko opredjeljenje gra?ana i gra?anki Crne Gore. 
Koristim ovu prigodu da Vam izrazim i priznanje na tome što ste na izborno povjerenje gra?ana uzvratili odgovornom odlukom preuzimanja najteze zada?e, funkcije predsjednika Vlade, koja u utrci s vremenom (rokovima definiranim Beogradskim sporazumom iz marta), mora temeljiti reformirati i modernizirati crnogorsko društvo te prevladati naslije?ene i izvana podgrijavane podjele i isklju?ivosti. 
U uvjerenju da ?e principjelno rješenje granice izme?u Hrvatske i Crne Gore bitno i svestrano razviti veze i suradnju izme?u njih, a na osobitu korist i zadovoljstvo kako pripadnika nacionalne zajednice Crnogoraca u Hrvatskoj, tako i pripadnika nacionalne zajednice Hrvata u Crnoj Gori – želim Vam, cijenjeni gospodine Predsjedni?e, mnogo uspjeha u Vašem državni?kom radu.

S poštovanjem!                      predsjednik NZCH
                                            Dr.sc. Radomir Pavi?evi?
 
 

NACIONALNA ZAJEDNICA CRNOGORACA HRVATSKE
Vinogradska 17. Zagreb, tel/fax: 3768370.
 13.12.2002.

Vladi Republike Hrvatske
- predsjedniku Vlade gosp. Ivici Ra?anu
 

U ime naše nacionalne zajednice, koja okuplja Crnogorce i Crnogorke državljane demokratske Hrvatske, želim Vam izraziti iskrene osje?aje priznanja i podrške u povodu potpisivanja Protokola o privremenom režimu na  granici Hrvatske i Crne Gore (SR Jugoslavije).
Potpisivanje Protokola zaslužuje puno priznanje, jer svjedo?i o politi?koj mudrosti i diplomatskom umije?u hrvatske Vlade, ministarstva vanjskih poslova posebice, da i najteže probleme suradnje sa susjedima rješava po visokim standardima me?unarodnog prava, strpljivim pregovorima i odgovornim kompromisima. Takav odgovoran pristup normalizaciji odnosa u našoj evropskoj regiji, krupan je doprinos evropskoj profilaciji i afirmaciji Hrvatske, kojim ona svojim partnerima u regiji pokazuje svoje najbolje demokratsko lice.
U uvjerenju da ?e principijelno rješenje granice izme?u Hrvatske i Crne Gore bitno i svestrano razviti veze i suradnju izme?u njih, a na osobitu korist i zadovoljstvo kako pripadnika nacionalne zajednice Crnogoraca u Hrvatskoj, tako i pripadnika nacionalne zajednice Hrvata u Crnoj Gori – želim Vam, cijenjeni gospodine Predsjedni?e, mnogo uspjeha u Vašem državni?kom radu.

S poštovanjem!

Predsjednik NZCH
Dr. sc. Radomir Pavi?evi?
 

[Index] [Profile] [People] [Geography] [History] [Culture] [Art] [Language] [Religion] [Miscellaneous
[Site-map] [News] [Politics] [Law] [Economy] [Travel] [Sports] [Letters] [Links] [ExYu] [EE&Russia]
 Comments and suggestions are welcome and selected will be published
Copyrights©
webmaster@montenet.org
Montenet 1997
 All rights reserved.
Last updated  Jan 2002