Letters 
Welcome to MONTENET the window with a view of MONTENEGRO
index of montenet
 
Profile of Montenegro
People of Montenegro
Geography of Mpntenegro
Short History of Montenegro
Montenegrin Culture
Language in Montenegro
Religions in Montenegro
Montenegrin Arts
Montenet Press Cut
Politics in Montenegro
Montenegrin Law
Montenegrin Economy
Travel to Montenegro
Sports in Montenegro
Links to ex Yugoslav Republics
East Europe and Russia
Links to Montenegrin Sites
Site Map of Montenet
Letters&Comments&Suggestions
Miscellaneous
 
Previous Letters:
 
2000
1998 - 1999
Polazne Osnove za uredjenje odnosa Srbije i Crne Gore

Sporazum o principima.

Sporazum o principima odnosa Srbije i Crne Gore u okviru drzavne

zajednice potpisuju ucesnici u razgovorima: predsednik SRJ,

potpredsednik Savezne vlade, predsednik Republike Crne Gore i

predsednici vlada Srbije i Crne Gore i, kao svedok, Visoki predstavnik

EU za spoljnu politiku i bezbednst.

Dokument se upucuje na raspravu skupstinama drzava-clanica i

Saveznoj skupstini.
 
 

Ustavna povelja.

Na osnovu misljenja iznetih u skupstinskim raspravama, odnosno

skupstinskih zakljucaka, ustavna komisija cije clanove delegiraju

skupstina Srbije, Crne Gore i SRJ pristupa izradi Ustavne povelje,

najviseg pravnog akta drzavne zajednice Srbije i Crne Gore. Tekst

tog akta usvajaju prvo republicke skupstine, a on se zatim dostavlja

Saveznoj skupstini. Ovakvim postupkom bili bi potvrdjeni elementi

drzavnosti Srbije i Crne Gore, koji proizlaze iz sadasnjeg

faktickog stanja i istorijskih prava obeju drazava-clanica.
 
 

Odredba o preispitivanju.

Po isteku perioda od tri godine, drzave clanice imaju pravo da

pokrenu postupak promene drzavnog statusa, odnosno istupanja iz

drzavne zajednice. U slucaju istupanja Crne Gore iz drzavne

zajednice medjunarodni dokumenti koji se odnose na SRJ, posebno

Rezolucija 1244 SB UN, odnosili bi se i u celosti vazili za Srbiju

kao sukcesora.
 
 

Drzava-clanica koja to pravo iskoristi ne nasledjuje pravo na

medjunarodno-pravni subjektivitet, a sva sporna pitanja posebno se

regulisu izmedju drzave-sukcesora  i novonastale drzave. U slucaju

da se obe drzave-clanice u referendumskom postupku izjasne za

promenu drzavnog statusa (nezavisnost), u postupku sukcesije regulisu

se sva sporna pitanja, kao sto je postupljeno u slucaju prethodne

Jugoslavije.
 
 

Zakone o referendumu donose drzave-clanice, vodeci racuna o

medjunarodno priznatim demokratskim standardima.
 
 

Ime drzavne zajednice. Srbija i Crna Gora.
 
 

Institucije Srbije i Crne Gore: Skupstina, Predsednik, Savet

ministara i Sud.
 
 

Skupstina.

Jednodoma skupstina uz odredjenu pozitivnu diskriminaciju poslanika

iz Crne Gore. Zakone o izboru poslanika u Skupstinu Srbijue i Crne

Gore donose drzave-clanice u skladu sa nacelima utvrdjenim Ustavnom

poveljom.

Predvidjeno je postojanje mehanizama zastite od nadglasavanja

drzava-clanica.
 
 

Predsednik Srbije i Crne Gore.

Predsednik, koga bira Skupstina, Srbije i Crne Gore, predlaze Savet

ministara i rukovodi njegovim radom.
 
 

Savet ministara.

Savet ministara ima pet resora: spoljni poslovi, odbrana, medjunarodni

ekonomski odnosi, unutrasnji ekonomski odnosi, i zastita ljudskih i

manjinskih prava. Poslovi ministarstava bi bili naknadno precizirani.
 
 

Sud Srbije i Crne Gore.

Sud ima ustavnosudsku i pravnosudsku funkciju i bavi se

ujednacavanjem sudske prakse. Upravnosudska funkcija vrsi se u

odnosu na upravna akta ministarstava Saveta ministara. Sud zauzima

pravne stavove i misljenja koji se odnose na ujednacavanje sudske

prakse. Sud nema instancionu nadleznost i ima jednak broj sudija iz

drzava-clanica.
 
 

Vojska.

Vojskom Srbije i Crne Gore komanduje Vrhovni savet odbrane koji cine

tri predsednika. VSO odlucuje konsezusom. Regruti vojni rok sluze na

teritoriji svoje drzave-clanice, uz mogucnost da sluze i na

teritoriji druge drzave-clanice, ako to zele.
 
 

Izbori i imenovanja.

Po usvajanju Ustavne povelje u skladu sa predvidjenim postupkom,

odrzace se izbori i konstituisace se Skupstina Srbije i Crne Gore,

izabrati Predsednik Srbije i Crne Gore i clanovi Saveta ministar, kao

i sudije Suda Srbije i Crne Gore. U organima sudske i izvrsne vlasti

obezbedice se ravnopravnost predstavljanja drzava-clanica. Moguce

je predvideti rotiranje u toku mandata. (U ministarstvu inostranih

poslova i ministarstvu odbrane ministar i njegov zamenik iz

razlicitih drzava-clanica zamenjuju se po isteku polovine mandata.)
 
 

U predstavljanju drzava-clanica, u medjunarodnim organizacijama

(OUN, OEBS, EU, Savet Evrope) obezbedice se prioritet putem rotacije,

a za medjunarodne finansijske organizacije utvrdice se posebni modeli

predstavljanja. U DKP Srbije i Crne Gore u inostranstvu postici ce

se poseban dogovor o proporciji zastupljenosti drzava-clanica.
 
 

Ustavna povelja ce biti podneta skupstinama na razmatranje najdalje

do kraja juna 2002.
 
 

Dislokacija saveznih institucija.

Pojedine savezne institucije mogu imati sediste u Podgorici.
 
 

Ustavna rekonstrukcija drzava-clanica.

U sklopu aktivnosti na donosenju Ustavne povelje Srbije i Crne Gore

drzave-clanice ce izvrsiti izmenu svojih ustava u saglasnosti sa

Ustavnom poveljom Srbije i Crne Gore ili doneti nove ustavne povelje

najdalje do kraja 2002.
 
 

Ekonomska oblast.

Dostignuti nivo ekonomskih reformi u drzavama-clanicama polazna je

osnova za uredjenje medjusobnih ekonomskih odnosa.
 
 

Drzave-clanice su odgovorne za neometano funkcionisanje zajednickog

trzista, ukljucujuci slobodno kretanje ljudi, robe, usluga i

kapitala.
 
 

Harmonizacijom ekonomskih sistema drzava-clanica sa ekonomskim

sistemom EU obezbedice se prevazilazenje postojacih razlika, pre

svega u oblasti trgovinske i carinske politike.
 
 

U oba slucaja vodice se racuna o ekonomskim reformama koje su vec

sprovedene u drzavama-clanicama, a prihvatace se resenja koja ce

brze dovest do integracije u EU. Prelazna resenja u uskladjivnju

trgovinske i carinske politike treba da uvazavaju interese

drzava-clanica.
 
 

Evropska unija ce pomagati u ostvarenju ovih ciljeva i redovno

nadgledati ovaj proces.
 
 

Modaliteti ostvarivanja tih ciljeva bice razradjeni paralelno sa

Ustavnom poveljom.
 
 

Ako jedna od clanica smatra da druga clanica ne ispunjava obaveze

koje proizilaze iz ovog Sporazuma u pogledu funkcionisanja

zajednickog trzista i harmonizacije trgovinske i carinske politike,

zadrzava pravo da pokrene to pitanje kod EU u kontekstu procesa

stabilizacije i asocijacije, u cilju preduzimanja odgovarajucih mera.
 
 

EU daje garancije da, u slucaju ispunjavanja drugih uslova i

kriterijuma za SAP (proces stabilizacije i asocijacije) dogovoreni

principi ustavnog uredjenja nece predstavljti prepreku za brzo

zakljucivanje Sporazuma o stabilizaciji i asocijaciji.
 
 

Predsednik Savezne Republike Jugoslavije

Vojislav Kostunica
 
 

Potpredsednik Savezne vlade

Miroljub Labus
 
 

Predsednik Republike Crne Gore

Milo Djukanovic
 
 

Predsednik Vlade Republike Srbije

Zoran Djindjic
 
 

Predsednik Vlade Republike Crne Gore

Filip Vujanovic
 
 

U prisustvu Visokog predstavnika Evropske Unije za zajednicku spoljnu

i bezbednosnu politiku Havijera Solane
 
 
 
 

U Beogradu, 14. marta 2002.
 
 
 
 

 

[Index] [Profile] [People] [Geography] [History] [Culture] [Art] [Language] [Religion] [Miscellaneous
[Site-map] [News] [Politics] [Law] [Economy] [Travel] [Sports] [Letters] [Links] [ExYu] [EE&Russia]
 Comments and suggestions are welcome and selected will be published
Copyrights©
webmaster@montenet.org
Montenet 1997
 All rights reserved.