Komentari
Welcome to MONTENET the window with a view of MONTENEGRO
 
Index of montenet home page
 
 
Profile of Montenegro
People of Montenegro
Geography of Mpntenegro
Short History of Montenegro
Montenegrin Culture
Language in Montenegro
Religions in Montenegro
Montenegrin Arts
Montenet Press Cut
Politics in Montenegro
Montenegrin Law
Montenegrin Economy
Travel to Montenegro
Sports in Montenegro
Links to ex Yugoslav Republics
East Europe and Russia
Links to Montenegrin Sites
Site Map of Montenet
Letters&Comments&Suggestions
Miscellaneous
 
Radomir Pavicevic, Strahinja Marovic, Danilo Ivezic i Dragutin Lalovic

Obavijest crnogorskim iseljenicima u svijetu!

Ovim putem obavještavamo Vas da je izašao iz štampe prvi broj prvog lista  crnogorskog svjetskog iseljeništva. Rije? je o glasilu naše Crnogorske Svjetske Asocijacije (CSA). Razaslan je u 500 primjeraka po svijetu udruženjima i pojedincima ?ije smo adrese imali.
Po zaklju?cima Kongresa sa Cetinja, privremena redakcija i privremeni Savjet lista pripremili su prvi broj Crnogorskog Glasnika (=Montenegrin Herald) iz priloga koji su stigli iz iseljeništva i mati?ne nam domovine.
U njemu možete pro?itati tematski blok posve?en “internacionalizaciji crnogorskog pitanja” (u skladu za zaklju?kom Kongresa), nekoliko intervjua iz iseljeništva, tematske tekstove naših nau?nika iz dijaspore, predstavljanje iseljeni?kog društva Toronto, Statut CSA, zaklju?ke 2 Kongresa, aktivnost CSA nakon kongresa, predstavljanje druge generacije naših iseljenika.
Ponovno Vam upu?ujemo poziv na saradnju. O?ekujemo od Vas sugestije, prijedloge, rubrike za što primjereniji i bolji sadržaj našeg lista. Predložite ljude iz svoje sredine, koji znaju i ho?e sara?ivati, u redakciju i Savjet lista. Tako uspostavljena veza me?usobno i sa Crnom Gorom trebala bi biti trajna.
Privremena redakcija i Savjet lista  predlažu Vam da u svakom broju predstavimo, za po?etak, redom udruženja po svijetu: kako su nastajala, koja je bila njihova dosadašnja a kakva ?e biti njihova planirana budu?a aktivnost; s posebnim osvrtom na drugu i tre?u generaciju našeg iseljeništva, na uspjehe i probleme u radu kako društva tako i pojedinaca. Važni su nam prilozi iz Crne Gore (redakcija je ve? predložena) o prominentnim vrijednostima crnogorske kulture i dosezima u razvoju demokracije. Razumije se, punu ?emo pažnju posvetiti aktivnostima CSA. Uvrsti?emo oglede na razli?ite teme. Predvi?amo posebnu rubriku o drugoj generaciji našeg iseljeništva (koja može pisati i na jeziku zemlje u kojoj živi, ukoliko ne zna dovoljo dobro crnogorski). Iz Vaših prijedloga, Savjet lista i redakcija ?e sastaviti prijedlog sadržaja lista. Da bismo bili što uspješniji, dajte prijedloge i priloge za njegov izgled i sadržaj. Postavljeni cilj ?emo ostvariti ako naš list svojim sadržajem bude odgovarao potrebama iseljeništva. List je vaš i neka bude po vašoj mjeri. Tekstovi ?e biti honorirani besplatnim brojem lista. 
Slijede?i, drugi broj izlazi u maju. Njegova tema je REFERENDUM o državnopravnom statusu Crne Gore (pod geslom: na iseljeništvu nije da se stran?arski opredjeljuje i dijeli, nego da zdušno i jedinstveno bude sa svima koji su za Crnu Goru).
Zatim predstavljamo slijede?e društvo po redu, neka novoosnovana društva, istaknute pojedince iz druge generacije, eseje. Pišite, neka dio napisanih tekstova bude pomo? kako da se što bolje integriramo u zemljama u kojima živimo, a da pri tome sa?uvamo svoj identitet.O Crnoj Gori i njenoj sudbini odlu?uju njeni gra?ani, a kakvu je mi, crnogorski rodoljubi, želimo napisali smo u kongresnim zaklju?cima. 
Pozovimo na stranice našeg lista sve one koji ?e najvrednije stvari naše kulture približiti nama i svijetu.
Svoje prijedloge, priloge (za drugi broj) i adrese šaljite na E-mail adrese (adrese su privremene, do kona?nog izbora redakcije): lukrecija.pavicevic@zg.tel.hr, sonja.lalovic@zg.hinet.hr, veljo33@hotmail.com - najkasnije do 10 maja.. 
Dajte prijedloge kako da izbjegnemo skupu poštarinu.
Pošaljite svoje adrese (vaših udruženja) na koje ?emo slati Crnogorski Glasnik i precizirajte koliko brojeva želite. U?inite to i za broj koji je izašao, ako ste zainteresirani.
Uz vašu pomo?, o?ekujemo da ?e slijede?e brojeve ure?ivati stalna redakcija i Savjet lista.
Srda?an pozdrav 
 

Radomir Pavi?evi?, Strahinja Marovi?, Danilo Ivezi? i Dragutin Lalovi?.
 
 
 
 

Montenet.org:  Kao sto zna veliki broj citalaca koji su nam se javljali, komentari citalaca su dobrodosli.  Montenet.org ne prezentuje vecinu komentara koje su licne prirode. Medjutim, ukoliko neko zeli da komentarise ili sugerise teme koje bi mogle biti od interesa citaocima, Monenet.org ce ih okaciti na "http://www.montenet.org/home/letters.htm" po redu u kojem stizu. Mozda je jos jednostavnije ako oni koji hoce da posalju komentar dvostruko pritisnu misa na rijec 'comments', a ukoliko hoce da vide komentare pritisnu misa na rijec  'published' koje se nalaze na dno svake stranice Montenet.org. Alternativno, komentari se mogu poslati na e-mail adresu webmaster@montenet.org

 

[Index] [Profile] [People] [Geography] [History] [Culture] [Art] [Language] [Religion] [Miscellaneous
[Site-map] [News] [Politics] [Law] [Economy] [Travel] [Sports] [Letters] [Links] [ExYu] [EE&Russia]
 Comments and suggestions are welcome and selected will be published
Copyrights©
webmaster@montenet.org
Montenet 1997
 All rights reserved.
Last updated  March 1998