Komentari
Welcome to MONTENET the window with a view of MONTENEGRO
 
Index of montenet home page
 
 
Profile of Montenegro
People of Montenegro
Geography of Mpntenegro
Short History of Montenegro
Montenegrin Culture
Language in Montenegro
Religions in Montenegro
Montenegrin Arts
Montenet Press Cut
Politics in Montenegro
Montenegrin Law
Montenegrin Economy
Travel to Montenegro
Sports in Montenegro
Links to ex Yugoslav Republics
East Europe and Russia
Links to Montenegrin Sites
Site Map of Montenet
Letters&Comments&Suggestions
Miscellaneous
 
Ivan Brajovic

Dana 24. marta 2001. godine Rijeci je odrzana Skupština Nacionalne zajednice Crnogoraca Hrvatske. Na Skupštini je uz delegate iz Zagreba, Splita, Rijeke, Rovinja i drugih gradova bio i veliki broj Crnogorki i Crnogoraca iz Hrvatske. 
Skupština je usvojila novi Statut, izabrala novo Predsjedništvo u kojem su izmedju ostalih i više uglednih nau?nih, kulturnih i društvenih radnika. Skupština je izmedju ostalog donijela slijedece zakljucke:
 

ZAKLJU?CI SKUPŠTINE NZCH:

1. Predsjedništvo saveza udruga NZCH i vodstva udruga trebaju što prije, najkasnije  za mjesec dana, izraditi anketni listi? s utvr?enim osnovnim programskim zadacima u slijede?em razdoblju i ponuditi svim crnogorskim iseljenicima na svom podru?ju da se izjasne na kojim zadacima žele raditi. Time bi se svakom našem ?ovjeku pružila demokratska mogu?nost da svoj individualni izbor ugradi u skupni plan aktivnosti, te da se na osnovi tako iskazanih interesa i preferencija, obrazuju radne grupe u našim udrugama koje bi omogu?avale kontinuirano i uspješno djelovanje širokog kruga naših ljudi u Hrvatskoj.

2. Predsjedništvo saveza udruga NZCH, u suradnji s vodstvima udruga ?lanica, treba razraditi plan konkretnih aktivnosti na razvijanju dobrosusjedskih odnosa izme?u Hrvatske i Crne Gore na kulturnom, ekonomskom i znanstvenom planu.

3. Udruge koja su se na današnjoj Skupštini udružile u Savez udruga, kao i one koja ?e im se u slijede?em periodu pridružiti, u okviru koji im pruža usvojeni Statut, samostalno planiraju svoje aktivnosti na temelju zajedni?kih i demokratskih utvr?enih jedinstvenih programskih opredjeljenja .Od udruga se o?ekuje da ne djeluju izvan ili ?ak protiv njih, kao što se ni od Predsjedništva ne može o?ekivati da djeluje mimo udruga ili ?ak umjesto njih. 

4. Samo Skupština saveza udruga i njeno Predsjedništvo imaju pravo, u skladu s odredbama Statuta, donositi pravovaljane odluke o u?lanjenju u me?unarodne asocijacije i preuzimati sve obveze, koje iz toga proistje?u. 

5. Predsjedništvo saveza udruga NZ zastupa cjelokupno svoje ?lanstvo crnogorskog iseljeništva u Hrvatskoj prema Crnoj Gori i prema crnogorskim udruženjima u zemljama po svijetu.

6. ?lanovi Saveza udruga NZCH, koji su izabrani u me?unarodne asocijacije, dužni su, najmanje jednom u šest mjeseci, u pisanom obliku informirati Predsjedništvo NZCH i udruge ?lanice o aktivnosti tijela u kojima rade.

7. Predsjedništvo saveza udruga NZCH i vodstva udruga dužni su izraditi, u slijede?ih mjeseca dana. djelotvornu metodologiju me?usobnog komuniciranja i koordiniranja rada. Samo tako možemo na razumnu mjeru  svesti, ako ne i  posve  isklju?iti opasnosti sektaške za?ahurenosti i birokratske uzurpacije vlasti, kako u vodstvu pojedinih udruga tako i u samom Predsjedništvo saveza udruga NZCH.

8. Savez udruga NZCH se zalaže za o?uvanje, zaštitu i oboga?ivanje crnogorskog nacionalnog identiteta; on ne može i ne smije biti instrumentaliziran u svrhe privatne prezentacije i promocije. Skupština poziva sve ?lanove crnogorskih udruga  u Hrvatskoj da ne dozvole podjelu jedinstvenoga crnogorskog nacionalnog korpusa.

9. Skupština saveza udruga NZCH obavještava CSA i CSAE da odluku koju je donijela CSAE da Crnogorce Republike Hrvatske u toj asocijaciji zastupa samo udruga iz Varaždina, ?ime se protuzakonito zaobilazi NZCH, smatra pravno neutemeljenom i politi?ki nepromišljenom.. Stoga pozivamo SCAE da takvu svoju odluku opozove. Crnogorsko iseljeništvo Hrvatske može punopravno zastupati isklju?ivo Savez udruga NZCH i njegovo Predsjedništvo. Iskazuju?i svoju spremnost da razvije punu suradnju s CSAE, Skupština ovlaš?uje svoje novoizabrano Predsjedništvo NZCH da poduzme sve što je potrebno da bi se NZCH u?lanila u tu evropsku asocijaciju, ako ocijeni da su joj prihvatljivi program djelovanja i oblici organiziranja te asocijacije. U tom slu?aju, Savez udruga NZCH daje u zadatak Predsjedništvu da iz prijedloga udruga predloži kandidate u rukovodstvo CSAE ako s njom uspostavi kontakt.

10. Savez udruga NZCH principijelno se zalaže da osnovnu funkciju nacionalnih udruženja u pojedinim državama ne može supstituirati nijedna me?unarodna asocijacija. Njihova legitimna funkcija može biti samo koordiniraju?a. Skupština ?vrsto podržava odluke Upravnog odbora NZCH, kao jednog od suorganizatora II. svjetskog kongresa crnogorskih iseljenika na Cetinju, da se Crnogorci Hrvatske organizirano uklju?e u djelovanje CSA kao samostalne, nestrana?ke i nevladine me?unarodne asocijacije, izravno vezane za OUN. Pozivamo sva crnogorska udruženja i pojedince, u Evropi i u cijelom svijetu, koji su za suverenu i demokratsku  državu Crnu Goru, ?lanicu OUN-a, da se priklju?e CSA u našem bitnome zajedni?kom cilju da sa?uvamo svoj nacionalni identitet u osloncu na našu slobodnu i prosperitetnu mati?nu domovinu.
 

Predsjednik Skupštine Nacionalne zajednice Crnogoraca Hrvatske
 
 

Ivan Brajovic v.r.
 

Montenet.org:  Kao sto zna veliki broj citalaca koji su nam se javljali, komentari citalaca su dobrodosli.  Montenet.org ne prezentuje vecinu komentara koje su licne prirode. Medjutim, ukoliko neko zeli da komentarise ili sugerise teme koje bi mogle biti od interesa citaocima, Monenet.org ce ih okaciti na "http://www.montenet.org/home/letters.htm" po redu u kojem stizu. Mozda je jos jednostavnije ako oni koji hoce da posalju komentar dvostruko pritisnu misa na rijec 'comments', a ukoliko hoce da vide komentare pritisnu misa na rijec  'published' koje se nalaze na dno svake stranice Montenet.org. Alternativno, komentari se mogu poslati na e-mail adresu webmaster@montenet.org

 

[Index] [Profile] [People] [Geography] [History] [Culture] [Art] [Language] [Religion] [Miscellaneous
[Site-map] [News] [Politics] [Law] [Economy] [Travel] [Sports] [Letters] [Links] [ExYu] [EE&Russia]
 Comments and suggestions are welcome and selected will be published
Copyrights©
webmaster@montenet.org
Montenet 1997
 All rights reserved.
Last updated  March 1998