Komentari
Welcome to MONTENET the window with a view of MONTENEGRO
 
Index of montenet home page
 
 
Profile of Montenegro
People of Montenegro
Geography of Mpntenegro
Short History of Montenegro
Montenegrin Culture
Language in Montenegro
Religions in Montenegro
Montenegrin Arts
Montenet Press Cut
Politics in Montenegro
Montenegrin Law
Montenegrin Economy
Travel to Montenegro
Sports in Montenegro
Links to ex Yugoslav Republics
East Europe and Russia
Links to Montenegrin Sites
Site Map of Montenet
Letters&Comments&Suggestions
Miscellaneous
 
 Poruka Matice crnogorske Crnogorcima širom svijeta: 

                                       "Za suverenu Crnu Goru"
 

Podgorica 16.03.2001

- Narednih mjeseci gradjani Crne Gore donijece

                                       dalekosezne odluke. Održa?e se izbori za Skupštinu
                                       i referendum o nezavisnosti Crne Gore. Mrtvi ?vor
                                       crnogorske istorije mora se presje?i, da bi se stekli
                                       neophodni uslovi za budu?nost. Sre?a je što važna
                                       državna i nacionalna pitanja danas možemo da
                                       rješavamo u miru i na civilizovan na?in. Jugosla-vija,
                                       kao federacija Crne Gore i Srbije, ne funkcioniše. Ona
                                       se održava kao relikt poraženog srpskog
                                       velikodržavnog projekta. Nema ni jedne savezne
                                       institucije koja poštuje volju ve?inske Crne Gore i koju
                                       zvani?na Crna Gora priznaje. 
                                       Me?unarodni faktori, trenutno, daju podršku opstanku
                                       i takve Jugoslavije, jer se plaše novih komplikacija na
                                       Balkanu. Rukovode?i se globalnim ciljevima ili
                                       pojedina?nim interesima, oni ne razumiju ili previ?aju
                                       prava i interese Crne Gore. Ali, savremena Crna Gora
                                       više ne može pristajati da bude sredstvo tu?ih ciljeva
                                       ona ima vlastito bi?e i vlastite interese. 

                                       Crna Gora je ve? izgradila infrastrukturu politi?ke,
                                       ekonomske i državne suverenosti. Povratak na staro
                                       nije mogu? bez teških posljedica za sudbinu gra?ana
                                       Crne Gore i mir u regionu. 
                                       Odluka o nezavisnosti i nema samo politi?ko
                                       zna?enje. To je izraz samosvijesti koja prima
                                       odgovornost za sopstvenu sudbinu i perspektivu svog
                                       potomstva. To je spremnost na dugo putovanje do
                                       pravednog i efikasnog društva. 

                                       O?ekujemo da ?e na predstoje?e parlamentarne
                                       izbore partije koje se zalažu za suverenu,
                                       proevropsku Crnu Goru iza?i zajedni?ki i time
                                       pokazati da su im strateški nacionalni interesi iznad
                                       partijskih. 
                                       Došlo je vrijeme da Crna Gora može, koriš?enjem
                                       sopstvenih potencijala, integrisana u me?unarodnu
                                       zajednicu, u?initi bogatim i sre?nim svoje gra?ane.
                                       Oko te šanse treba da se svi okupimo, bez obzira na
                                       politi?ke razlike i uvjeranja. 

                                       Put u suverenost, sigurni smo, bi?e uvjerljivo potvr?en
                                       na referendumu. Referendum je trenutak u kojem se
                                       Crna Gora odlu?uje ho?e li biti državni subjekat ili
                                       nestati. Suverena Crna Gora je interEs svih koji je
                                       drže za jednu domovinu, kao i svakog njenog ?ovjeka
                                       ili njegovog potomka u svijetu. Na referendumu ?e
                                       glasati oni koji po zakonu imaju glasa?ko pravo.
                                       ?ovjek bez domovine je drvo bez korijena, plijen
                                       svakog vjetra. 

                                       Više od dva vijeka naši ljudi odlaze u svijet, ne zbog
                                       manjka partiotizma nego zbog siromaštva i nade u
                                       bolji život. Crna Gora je malo mogla u?initi da ih drži
                                       na okupu i da ih štiti. Mnogi su se izgubili i priklonili
                                       drugima, ali najviše je onih koji su joj ostali privrženi i
                                       nesebi?no joj pomagali. 

                                       U svijetu se malo zna o Crnoj Gori. Zato vam se
                                       Matica crnogorska obra?a da doprinesete, svak
                                       prema svojim mogu?nostima, da se istina o našoj
                                       domovini, njenom pravu i interesu i do vas ?uje i tako
                                       širi krug prijatelja Crne Gore u svijetu. Vi ste u
                                       mogu?nosti da istina o Crnoj Gori i njenim
                                       savremenim iskušenjima predo?ite javnosti u
                                       zemljama gdje živite. Vi i vaša udruženja možete biti
                                       pravi ambasadori Crne Gore. Iskazuju?i ljubav za svoj
                                       narod i državu, tradiciju i kulturu pokaza?ete svoj
                                       identitet i ste?i poštovanje. U današnjem svijetu
                                       kultura posebno najbitnije je obilježje svakog naroda i
                                       pojedinca. Jedino tako se možete integrisati u novu
                                       sredinu i sa?uvati se od asimilacije i samozaborava.
                                       To je prava podrška domovini i njena živa spona sa
                                       drugim državama i narodima - navodi se u poruci
                                       Matice crnogorske dijaspori, uz poziv da u projektu
                                       suverene Crne Gore vide i svoj istinski interes i da ga
                                       tuma?e svijetu. 

Montenet.org:  Kao sto zna veliki broj citalaca koji su nam se javljali, komentari citalaca su dobrodosli.  Montenet.org ne prezentuje vecinu komentara koje su licne prirode. Medjutim, ukoliko neko zeli da komentarise ili sugerise teme koje bi mogle biti od interesa citaocima, Monenet.org ce ih okaciti na "http://www.montenet.org/home/letters.htm" po redu u kojem stizu. Mozda je jos jednostavnije ako oni koji hoce da posalju komentar dvostruko pritisnu misa na rijec 'comments', a ukoliko hoce da vide komentare pritisnu misa na rijec  'published' koje se nalaze na dno svake stranice Montenet.org. Alternativno, komentari se mogu poslati na e-mail adresu webmaster@montenet.org

 

[Index] [Profile] [People] [Geography] [History] [Culture] [Art] [Language] [Religion] [Miscellaneous
[Site-map] [News] [Politics] [Law] [Economy] [Travel] [Sports] [Letters] [Links] [ExYu] [EE&Russia]
 Comments and suggestions are welcome and selected will be published
Copyrights©
webmaster@montenet.org
Montenet 1997
 All rights reserved.
Last updated  March 1998