Komentari
Welcome to MONTENET the window with a view of MONTENEGRO
 
Index of montenet home page
 
 
Profile of Montenegro
People of Montenegro
Geography of Mpntenegro
Short History of Montenegro
Montenegrin Culture
Language in Montenegro
Religions in Montenegro
Montenegrin Arts
Montenet Press Cut
Politics in Montenegro
Montenegrin Law
Montenegrin Economy
Travel to Montenegro
Sports in Montenegro
Links to ex Yugoslav Republics
East Europe and Russia
Links to Montenegrin Sites
Site Map of Montenet
Letters&Comments&Suggestions
Miscellaneous
 
Rade Pavicevic
Dragan Lalovic
Treca redovna sjednica Koordinacionog odbora Crnogorske svjetske asocijacije

Treca redovna sjednica Koordinacionog odbora Crnogorske svjetske asocijacije (KO CSA), odrzana 2.9.2001. u prostorijama Matice crnogorske, u Podgorici, utvrdila je slijedece zakljucke o dosadasnjem radu i zadatke u buducem djelovanju:

I)

1. Razmatrajuci rezultate i propuste u dosadasnjem nacinu rada i oblicima organizovanja CSA uopste, i samog KO posebno, KO CSA se obavezuje da ce naciniti kriticku i dokumentovanu analizu o tome, te da ce takvu analizu predstaviti crnogorskoj javnosti.

2. KO CSA ponovo se obraca svim udruzenjima saosnivacima CSA, da i ona naprave kriticku i dokumentovanu analizu toka pripreme, rada i rezultata II. kongresa, posebno rada i doprinosa svih svojih clanova, kao i clanova Organizacionog odbora, koji su bili izabrani na I. kongresu u Njujorku i na njemu zaduzeni za organizaciju II. kongresa na Cetinju.

II)

1. Koordinacioni odbor Crnogorske svjetske asocijacije konstatuje da na svim kontinentima, u sve vecem broju drzava, postoji organizovana aktivnost u okupljanju crnogorskih iseljenika kroz vec postojeca drustva ili kroz organizovanje novih. KO CSA u potpunosti podrzava sve konstruktivne aktivnosti pojedinaca i drustava u konsolidaciji ukupnog crnogorskog iseljenistva po svijetu. Zato smatramo da iseljenicka udruzenja postaju faktor na koji se mora racunati i radi nas samih i radi gradjana Crne Gore. No, KO CSA je svjestan da primjereno ostvarivanje svojih glavnih ciljeva, iseljenicka drustva mogu doista  postici samo ako se valjano organizuju i medjusobno povezuju, na djelotvoran i demokratski nacin.

2. KO CSA sa velikim ponosom istice nove iskorake, u posljednjih nekoliko godina, razvoja demokratskih snaga u Crnoj Gori u nedosmislenom definisanju zajednickog cilja – suverene drzave. Uzdajuci se u njihovu politicku zrelost, koristimo priliku da pozovemo sve gradjane Crne Gore da u demokratskom dijalogu, a u skladu s nasim tradicionalnim etickim kodeksom, afirmisu modernu crnogorsku drzavnost, kao kljucnu pretpostavku razvoja savremenog drustva u Crnoj Gori. Polazeci od nesumnjive cinjenice da i crnogorski  i srpski narod, da bi postali gospodarima sopstvene sudbine, trebaju definisati svoje nacionalne drzave - kao sto su to vec ucinili ostali narodi prethodne drzave – ponovno isticemo da im to pravo niko, ni u ime cega, ne moze osporiti ili cak oduzeti. Smatramo da ta fundamentalna politicka i pravna cinjenica obavezuje i sve stranke u Crnoj Gori da u svoje programe uvrste, ako to vec nisu ucinile, pravo gradjana na vlastitu drzavu. Ocijenjujemo da stranke koje to ne ucine, pravovremeno, preuzimaju na sebe tesku odgovornost da uce narod da se odrice svoje domovine i da se okrene protiv svoje nacionalne drzave. Crna Gora je svetinja i niko je ne moze dovoditi u pitanje.

3. KO CSA ovom sjednicom najavljuje odrzavanje treceg kongresa Crnogorske svjetske asocijacije. Kongres ce se ponovno odrzati u Crnoj Gori, a datum i mjesto bice naknadno utvrdjeni. 
4. Za pokrovitelja svoga treceg kongresa Crnogorske svjetske asocijacije, KO CSA ponovno predlaze gospodina Mila Djukanovica, predsjednika Republike Crne Gore. Cvrsto smo uvjereni da time iskazujemo jednodusno misljenje i htijenje nasih ljudi u svijetu, koji gosp. Djukanovica dozivljavaju kao autenticnog predsjednika svih gradjana demokratske Crne Gore.

5. U skladu sa zakljuccima i porukama II. kongresa CSA, KO CSA je obavezan predloziti dvije okvirne teme za predstojeci III. kongres. Naglasavamo da je rijec o doista okvirnom prijedlogu, kojim KO samo sugerise, a niposto ne prejudicira, konacnu odluku o dnevnom redu kongresa, koji moze biti utvrdjen samo najsirim demokratskim izjasnjavanjem svih nasih udruzenja.

U tom smislu, predlazemo ove dvije kljucne teme: 
a) mladi iseljenici – mladi Crne Gore; 
b) zadaci crnogorskih iseljenika i njihov doprinos ekonomskom, pravnom i kulturnom razvoju Crne Gore.

6. Radi sto bolje pripreme treceg kongresa, KO CSA smatra vaznim da se uklone uoceni nedostaci u organizovanju i radu prethodnoga. U tom cilju predlazemo: 
a. CSA usvaja jedinstveni anketni list o evidenciji iseljenika, kako bi CSA funkcionisala u skladu sa statutom.
b. Pozivaju se sva udruzenja, koja to jos nijesu ucinila, da do kraja 2001. godine, na svojim sjednicama prouce jos jedanput Statut CSA koji im je dostavljen (objavljen je u prvom broju “Crnogorskog glasnika”). Poziv upucujemo i svim novoosnovanim udruzenjima, koja su nam podjednako dragocjena. Svi pristigli prijedlozi ce biti objavljeni u nasem listu, ugradjeni u Statut i predlozeni Kongresu na usvajanje. 
c. KO CSA donosi odluku da novoosnovana udruzenja, koja jos nijesu mogla postati clanovima CSA, mogu biti ukljucena u CSA ako na svojim sjednicama prihvate Statut CSA i predloze svog clana u KO, kao i clanove u radna tijela, te kada o tome obavijeste KO CSA. 

7. KO CSA poziva sva udruzenja da na svojim sjednicama u skladu sa Zakljuccima II kongresa i Odlukom KO CSA predloze teme za III. kongres, kao i svoje kandidate za programski odbor. Za koordinatora programa predlazemo prof. dr sc. Dragutina Lalovica.
Rok : 1. januar 2002.

8. KO CSA predlaze, dakle, udruzenjima da jedna od tema bude “Mladi iseljenici – mladi Crne Gore”. U cilju realizacije tog zadatka molimo sva udruzenja da predloze po jednog najistaknutijeg mladog pojedinca u programski odbor, te da kontinuirano rade i osiguraju da sto vise mladih dodje na treci kongres.
Rok: 1. novembar 2001.

9. KO CSA ponovo trazi od svih udruzenja da predloze svoje kandidate u Savjet i Redakciju lista “Crnogorski glasnik”, kao i da daju prijedloge za njegovo finansiranje. Prvi i drugi broj (u pripremi) “Crnogorskog glasnika”  finansirali su pojedinci iz Nacionalne zajednice Crnogoraca Hrvatske i Crnogorske americke asocijacije sa sjedistem u San Francisku.

10. KO CSA razmotrice mogucnosti barem djelimicnog objedinjavanja crnogorskih site-ova na internetu, u skladu sa zakljuckom (br. 12) II. kongresa, radi primjerenijeg i cjelovitijeg informisanja o svim podacima relevantnim za zivot i rad crnogorskog iseljenistva u svijetu.

11.  KO CSA predlaze da svako udruzenje osigura sredstva za donaciju jednog EKG aparata koji bi na predstojecem Kongresu bili poklonjeni svim domovima zdravlja u Crnoj Gori. Istovremeno pozivamo sva udruzenja da uzmu aktivno ucesce u akcijama humanitarne pomoci.

12.  KO CSA predlaze svim udruzenjima-clanovima da se radi ocuvanja i snazenja nasega nacionalnog identiteta povezu s intelektualnim zaristima crnogorske savremene duhovnosti i institucijama kulture i nauke. Posebno predlazemo svima da se preplate na  veoma kvalitetne casopise. Ujedno ih pozivamo da nabave sabrana djela crnogorskih knjizevnika za potrebe svojih clanova (stampa “Obod”, Cetinje).

13.  KO CSA insistira na najdemokratskijim oblicima rada, svrsishodnom  organizovanju, kao i tolerantnom i civilizovanom nacinu komuniciranja medju udruzenjima-clanovima u skladu sa Statutom. KO CSA se zalaze za najracionalnije oblike organizovanja jedinstvene iseljenicke organizacije na svjetskom planu, po uzoru na narode koji imaju dugu tradiciju u takvom organizovanju. KO odbacuje kao potpuno neprihvatljive i stetne sve pokusaje  unosenja smutnji, podjela i razdora medju crnogorske iseljenike u svijetu, kao izraze manipulacije nasim ljudima, bilo u cilju ostvarivanja ambicija pojedinaca, bilo u cilju instrumentalizacije pojedinih udruzenja za uske stranacke i korporativisticke interese politickih grupacija u Crnoj Gori. CSA moze opravdati smisao sopstvenog postojanja, samo ako smo svi u iseljenistvu svjesni i slozni, da smo se u CSA okupili i da u njoj djelujemo “navijajuci” svim srcem za zajednicku nam “stranku”, za Crnu Goru.

14.  Na osnovu izricitog zakljucka II. Svjetskog kongresa crnogorskih iseljenika sa Cetinja (zaklj. br. 3), uvodnog izlaganja pokrovitelja Predsjednika Republike Crne Gore i pozdravnog pisma ministra inostranih poslova Crne Gore, u kojima se istice nuznost da crnogorska drzava sto prije osmisli svoju politiku prema iseljenistvu, KO CSA smatra da primjereno djelovanje CSA iziskuje direktnu i preciznu logisticku podrsku odgovarajucih drzavnih tijela Crne Gore, posebno Ministarstva  inostranih poslova Crne Gore.

Zavrsna napomena: 
Nakon ove sjednice KO CSA, njegove je clanove primio Ministar inostranih poslova Crne Gore Branko Lukovac na razgovor u kojem su ga clanovi KO informisali o detaljima sastanka i pripremama za Treci svjetski kongres crnogorskih iseljenika.
 
 

Montenet.org:  Kao sto zna veliki broj citalaca koji su nam se javljali, komentari citalaca su dobrodosli.  Montenet.org ne prezentuje vecinu komentara koje su licne prirode. Medjutim, ukoliko neko zeli da komentarise ili sugerise teme koje bi mogle biti od interesa citaocima, Monenet.org ce ih okaciti na "http://www.montenet.org/home/letters.htm" po redu u kojem stizu. Mozda je jos jednostavnije ako oni koji hoce da posalju komentar dvostruko pritisnu misa na rijec 'comments', a ukoliko hoce da vide komentare pritisnu misa na rijec  'published' koje se nalaze na dno svake stranice Montenet.org. Alternativno, komentari se mogu poslati na e-mail adresu webmaster@montenet.org.

 

[Index] [Profile] [People] [Geography] [History] [Culture] [Art] [Language] [Religion] [Miscellaneous
[Site-map] [News] [Politics] [Law] [Economy] [Travel] [Sports] [Letters] [Links] [ExYu] [EE&Russia]
 Comments and suggestions are welcome and selected will be published
Copyrights©
webmaster@montenet.org
Montenet 1997
 All rights reserved.
Last updated  April 1998