Komentari
Welcome to MONTENET the window with a view of MONTENEGRO
 
Index of montenet home page
 
 
Profile of Montenegro
People of Montenegro
Geography of Mpntenegro
Short History of Montenegro
Montenegrin Culture
Language in Montenegro
Religions in Montenegro
Montenegrin Arts
Montenet Press Cut
Politics in Montenegro
Montenegrin Law
Montenegrin Economy
Travel to Montenegro
Sports in Montenegro
Links to ex Yugoslav Republics
East Europe and Russia
Links to Montenegrin Sites
Site Map of Montenet
Letters&Comments&Suggestions
Miscellaneous
 
Blazo Sredanovic

Clanovima Koordinacionog odbora  Crnogorske svjetske asocijacije(CSA)

Cijenjena gospodo,
u cilju sprovo?enja zaklju?aka Drugog svjetskog kongresa crnogorskih iseljenika i unapre?enja zajedni?kih aktivnosti naše asocijacije pozivam Vas na prvu sjednicu Koordinacionog odbora CSA koja je zakazana za drugi (2 ) septembar  2001 godine u Petrovcu na moru,Crna Gora.
Smatram da bi na toj sjednici trebalo razmotriti slede?e:

1.Cjelovito sagledavanje i ocjenu dosadašnjeg rada CSA u svijetlu obaveza i zadataka koji su odre?eni referatima i zaklju?cima sa našeg osniva?kog Kongresa na Cetinju prošle godine.Shodno tome o?ekujem od Vas da prou?ite materijale iz knjige"Crnoj Gori u pohode", i dosadašnju aktivnost kako bi se pripremili za diskusiju i analizu zaklju?aka ,osobito na planu me?unarodnog priznanja državno-pravog statusa Crne Gore.
2. Donošenje detaljnog plana rada za naredno razdoblje,kao i definisanje na?ina javnog prestavljanja naših aktivnosti,naro?ito kroz naše glasilo"Crnogorski glasnik".
3. Kada i gdje organizirati slijede?i kongres CSA na kojem bi mlada generacija crnogorskih iseljenika bila punopravo zastupljena i imala priliku da iznese svoje ideje i planove.
4.Vaše prijedloge i sugestije za definitivni dnevni red koji ?ete dobiti.

        Molim Vas da me o vašem u?eš?u informišete najkasnije do 10.avgusta,2001g. na tel/fax.++381.86.461.671. ili mobitel ++381
69.058.070.
Smještaj je obezbije?en za ?lanove Koordinacionog odbora CSA za1 i 2 septembra 2001g.
Srda?an pozdrav do Vašeg javljanja i skorog vi?enja.
Predsjednik Koordinacionog odbora
Blažo Sredanovi?.
 
 
 

Montenet.org:  Kao sto zna veliki broj citalaca koji su nam se javljali, komentari citalaca su dobrodosli.  Montenet.org ne prezentuje vecinu komentara koje su licne prirode. Medjutim, ukoliko neko zeli da komentarise ili sugerise teme koje bi mogle biti od interesa citaocima, Monenet.org ce ih okaciti na "http://www.montenet.org/home/letters.htm" po redu u kojem stizu. Mozda je jos jednostavnije ako oni koji hoce da posalju komentar dvostruko pritisnu misa na rijec 'comments', a ukoliko hoce da vide komentare pritisnu misa na rijec  'published' koje se nalaze na dno svake stranice Montenet.org. Alternativno, komentari se mogu poslati na e-mail adresu webmaster@montenet.org.

 

[Index] [Profile] [People] [Geography] [History] [Culture] [Art] [Language] [Religion] [Miscellaneous
[Site-map] [News] [Politics] [Law] [Economy] [Travel] [Sports] [Letters] [Links] [ExYu] [EE&Russia]
 Comments and suggestions are welcome and selected will be published
Copyrights©
webmaster@montenet.org
Montenet 1997
 All rights reserved.
Last updated  April 1998