Letters
Welcome to MONTENET the window with a view of MONTENEGRO
 
Index of montenet home page
 
 
Profile of Montenegro
People of Montenegro
Geography of Mpntenegro
Short History of Montenegro
Montenegrin Culture
Language in Montenegro
Religions in Montenegro
Montenegrin Arts
Montenet Press Cut
Politics in Montenegro
Montenegrin Law
Montenegrin Economy
Travel to Montenegro
Sports in Montenegro
Links to ex Yugoslav Republics
East Europe and Russia
Links to Montenegrin Sites
Site Map of Montenet
Letters&Comments&Suggestions
Miscellaneous
 
Veljko Strugar

I POSLIJE MARKSIZMA - MARKSIZAM

 Ovoga milenijumski suncanog mjeseca maja 2000, zadesio sam se na intimno izdvojenoj plaži Luçice, koja pripada Petrovcu na moru i predstavlja jednu od najljepših na Crnogorskom primorju. Kako sezona još ne bješe pocela, tako, i pored neuobicajeno lijepog vremena, na plaži nije bilo mnogo posjetilaca, osim za vrijeme vikenda kada bi nagrnuli iz unutrašnjosti. Dani su prolazili u opuštenosti i pitomoj ljepoti ovoga blagoslovenog mjesta. Onda je, jednog toplog popodneva, u ovu zabacenu uvalu punu ljepote, banula grupa od tri krupna, kratko ošišana momka u najboljim godinama, oki}ena zlatnim lancevima i mobilnim telefonima. Bili su obuceni u propisne sigurnosne veste i uz prilican napor, kroz pijesak, do vode dovukli prikolicu sa vodenim skuterom, otkacenu sa mocnog “mercedesa” parkiranog na livadi me|u ?empresima. Konacno su skuter spustili u vodu i naizmjenicno pravili vratolomije dok se nijesu umorili i ispružili po vrelom pijesku, cijelo vrijeme demonstrativno ne obracajuci pažnju na rijetke turiste koji su ljubopitljivo pratili cijelu predstavu.
 Uskoro se iza visoke ponte s mora približi jedna stara drvena barka puna vesele momčadi, tek stasale iz dječačkog doba, koja uskoro pristade i jedno pet-šest njih poiskaka u plicak, cijelo vrijeme se, uz ciku i smijeh prskajuci te praveci šale i nestašluke. Jedan od njih, iz barke izbaci gumenu loptu kojom nastaviše me?usobnu igru sa toliko radosti da skrenuše pažnju i onih krupnih momaka koji nastaviže da, ljubopitljivo i reklo bi se skoro sa zavišcu, prate njihovu razdraganu zabavu. Sve se pretvori u jedan čudesno izrežirani hepening. S jedne strane tri, na nekom čudnom “vrijednosnom” polju uspješna momka, opremljena tehniçkom infrastrukturom za liçnu zabavu u vrijednosti od najmanje stotinu hiljada njemaçkih maraka, nakon izvedene igre blazirano se dosa?ivala radoznalo posmatrajuci razdragane mladice i njihovu igru uz pomoc gumene lopte od nekoliko maraka. Odjednom, bi mi žao ona tri momka, kojima su rat i raspad zemlje ipak odnijeli najbolje godine života, a osim toga nijesu izgledali ni glupi ni nepristojni, čak bi se moglo reci da su, u tim svojim ulogama visokotehniziranih turista,  na neki čudan način izgledali skoro dječački -  bespomocno! 
Dva dana kasnije dogodila se nova predstava sa novim muško-ženskim u?esnicima, uz skuter opremljenih i nekakvom velikom traktorskom gumom u koju bi sjeo (ili legao) neko od njih a koju bi zaka?ili za onaj skuter i njom jurcali zalivom tako da je  skakala kao po kaldrmi i mlatila s desna na lijevo. Mislim da na plaži nije bilo posjetioca koji se nije pitao da li se jedno tako sumnjivo zadovoljstvo uopšte isplati. Kasnije, kad su došli oni razdragani momci, ova grupa na njih uopšte nije obratila pažnju vec je svoju zabavu visoke tehnologije nastavila tako da je po?ela li?iti na svojevrsnu -  demonstraciju.
Visokostilizovana simbolika pomenutih doga?aja unese jedan neshvatljivi nemir u moje opušteno razmišljanje. Kako to, pitao sam se, da ti mladi ljudi na tako ponosan nacin smatraju da im se jedna tako jalova investicija u prilicno neubedljivo zadovoljstvo uopšte isplati? Koje ih mraçne sile nagone na takav trošak kao da su sve ostale obaveze i probleme riješili u potpunosti te im ne preostaje ništa drugo osim licnog zadovoljstva. Nije, çak, ni važno otkuda tako neoçekivani novçani blagoslov koji im omogucava da finansiraju jednu takvu iracionalnost, koja je samo zato toliko nepodnošljivo oçevidna jer se doga|a u tom niçim neopterecenom ambijentu. Važno je jedino to što taj novac koji dolazi neznanim tokovima tako beznadežno ponire u tajanstvene bezdane sirovog i besmislenog hedonizma umjesto da, sa svim sliçnim dotocima stvori plodonosnu rijeku kapitala i postane uzrokom zajedniçkog blagostanja. Sliçno geografskom kraškom predjelu punom vrta?a i ponora u koje poniru potopne kiše, takva je i struktura privrednog i novçanog ambijenta Crne Gore. Svi dotoci bilo kakvih novçanih sredstava ne mogu da prije?u porodiçno-rodovsko-plemenske okvire, udruže se i pretvore u tokove novca sposobne da pokrenu proizvodna postrojenja, vec se, kroz nesputanu potrošnju vracaju tamo otkuda su došla.  Rijetki su oni koji ove mlade ljude, nece, s prezirom, zavišcu ili čak sa mržnjom, onako bez razmišljanja i paušalno osuditi za o?evidno rasipništvo, nepravedno i nepošteno previ?ajuci sve one nedovršene kuçerine što, nalik na velike urbanistiçke boginje, grde najljepše predjele naše ekološke domovine. 
Sve to nema nikakve veze sa nekom liçnom ili kolektivnom krivicom, vec predstavlja jedan tragiçni sindrom civilizacijske nezrelosti jednog naroda u prelaznom periodu. Koliko je ova pretpostavka realna svjedoçe mnoga crnogorska sela u kojima se život nije potpuno ugasio odlaskom u gradove. Asfaltni putevi, elektriçna struja, obnovljene kuce i njegovane okucnice çine da se mnoga od ovih sela doimaju veoma otmjeno, za razliku od onih razvaljenih prigradskih naselja punih smeca i otpadaka. Isto tako je i na duhovnom planu. Dok su komunisti, nazovimo ih marksistima, planski kontrolisali dotok i raspodjelu “sredstava”, istovremeno se višak tih sredstava na neki tajanstveni naçin odlivao u ponore privatne djelatnosti, koji je ipak bio donekle pod kontrolom. Sada se tokovi novca ponašaju poput bujica vo?enih liçnim prohtjevima, ponekad za sobom ostavljajuci pustoš. Ovo ne bi bilo tragiçno da se to ne doga?a i na nivou države, gdje se i sama vlast ponaša na neshvatljivo iracionalan naçin. Evo vec nekoliko godina otkako vlast tandara o demokratiji, privatizaciji i reformama, a da nije stvorila ni najosnovnije preduslove. U stvari, ako bi vlast stvarno bila na visini svojih namjera i imala sposobnosti za njihovu realizaciju, ne bi joj uopšte trebalo da troši rijeçi, bilo bi sasvim dovoljno da ustanovi pravni sistem i centralnu banku.
 Predsjednik Milo ?ukanovic vlada maltene poput kralja Nikole i to ne zato što tako hoce nego što je prinu?en mentalitetom svojih podanika. Sve je ostalo zarobljeno srednjim vijekom, uprkos obrazovanju i prodoru civilizacije, i niko ne pokušava da se udruži sa nekim do sebe vec svi gledaju i çekaju što ce çelnik da kaže, okovani stegama nekog çudnog duhovnog feudalizma. U štampi se stalno pojavljuju zajedljive primjedbe o mafijaškom poretku crnogorske države, pri tome zaboravljajuci da se isto tvrdi i za Rusiju a ni druge države socijalizma nijesu daleko. No, ko god dobro poznaje istoriju druge polovine dvadesetog vijeka, nece se zaçuditi ako iznesemo tvrdnju da se i dalje radi o novom poretku koji se tako|e može nazvati -  marksizam !
Marksizam !?
Da, marksizam, ali jedne nove visoke stvarnosti... Studentski nemiri šedesetih godina dvadesetog vijeka,  odvijali su se pod çudnim parolama kao što su: “Budimo realni, zahtijevajmo nemoguce !” i “Maštu na vlast !” Duhovni odraz ovih protesta u literaturi se odrazio kao stil nazvan -  fantastiçni realizam, što bi se na naški najbolje dalo prevesti pojmom - visoka stvarnost mašte. No studenti su samo uçinili javnu promociju onoga što su na filmu, prvih poslijeratnih godina izražavali braća Marksi, odnosno poznati filmski komičari  -  Marx Brothers.
Jednoga dana, kad su po obiçaju ostali bez para, jedan od njih - Gručo Marks - predloži da opljaçkaju banku  preko puta. Na to se jedan od braçe ljutito obrecnu:
“Kakvu banku, avetinjo, preko puta nema nikakve banke”
“Ništa ne mari” -  dodade Gruço veselo -  “sagradicemo je...”
Ovo što se doima poput jedne od njihovih filmskih šala, cijelo vrijeme realnog socijalizma predstvljalo je paralelnu stvarnost samoupravne svakidašnjice, sve do smrti doživotnog predsjednika, kada su vlast poçeli raskubati njegovi šticenici. Vec i ondašnji marksizam je pokazivao sklonosti sliçne ovom surealistiçkom, time što su uz pomoc institucije “moralno-politiçke podobnosti” od visokorazvijenog Zapada napravili “Arhipelag Gulag” sa kumulativnim dejstvom; em nepodobni ce o svome trošku upoznati truli zapad i mrski kapitalizam, em ce povecati dotok deviza neophodan razvoju zemlje. Za nekoga ko bi se tada usudio da sve one boraçke penzije nazove ratnim profiterstvom, bio je rezervisan ekskluzivni logor pod veoma poetiçnim imenom - “Havaji” što je u stvari crnohumorni naziv za logor Goli Otok.
Jedan od kadrova ondašnjeg marksizma, slavni direktor “Agrokomerca”, Fikret Avdic zvani Babo, kad je, potpuno u stilu ovog visokomaštovitog marksizma, ostao bez para,  uzeo je te naštampao  mjenica, ni više ni manje nego za milijardu i po dolara!? Bilo je zanimljivo to da su one vecinom otišle u dvije najrazvijenije republike, Hrvatsku i Sloveniju, a nije dugo trebalo çekati da se vidi i -  zašto! Kad su poslije njega poçeli da niçu kojekakvi “Komerci”, “Winer-Brokeri”, “Dafimenti” i “Jugoskandici” narodnom oduševljenju nije bilo kraja. Štaviše, i sam narod je poçeo da se doga?a takvom silinom da je uskoro razvalio jednu veliku i prosperitetnu zemlju. Poçeo je juriš na nebo dok se Narod  i doslovno nije proglasio -  nebeskim!!!
Sve to nije bilo tako tragiçno dok veliki diktator nije, u najboljem maniru brace Marks, napravio upad u monetarni sistem tadašnje zajedniçke države. Kasnije kad je poçeo rat, kao nastavak samoupravnog socijalizma drugim sredstvima, gra?ani (hm!) vaskrsle svetosavske zemlje došli su do vrhunca fantastiçnog realizma; svaki je mogao posjedovati svoju liçnu štampariju novca u vidu -  çekovne knjižice. Jedno od najpoetiçnijih ostvarenja ovog visokorealnog marksistiçkog poretka pretstavlja najveca “ekološka” mjenjaçnica na centralnom trgu nekadašnjeg glavnog crnogorskog grada -  Podgorice. Kad sam i liçno došao na taj trg i otvorio šalter, pardon, prozor na svom automobilu, odjednom sam sa zaprepašcenjem shvatio da mi poredak novog marksizma omogucava da, iako nenamjerno, kad god zaželim mogu da otvorim liçno svoju -  mjenjaçnicu, na koju navaljuje gomila dilera sa žestokom namjerom da u njoj mijenja pare!
Kad smo se, prilikom zadnjeg sastanka dijaspore, dogovarali da Drugom svjetskom kongresu iseljenika u prijestonom Cetinju dodamo treci, radni dan, kako bi razgovarali sa nadležnima za privredu i razvoj, ponašali smo se u stvari poput nekadašnjih marksista. Poslije smo se çudom çudili da se niko od nadležnih put nas nije ni okrenuo. Štaviše na to nijesu ni pomišljali. Sad, kad sam se sjetio da je na vlasti ovaj novi, postmoderni i visokonapredni marksizam sve je mnogo lakše. Ako nema berze, postupicemo poput Gruça Marksa, sagradicemo je i nazvati, recimo, posredniçkom zadrugom udruženih sredstava. Ako nema banke, sagradicemo je i nazvati štedno-kreditnom zadrugom da bi možda tako doprli do umova beznadežno zarobljenih idejama samoupravljanja.
Šalu na stranu, ovaj dopis dijaspori predstavlja apel da se ostane na visini liçnih iskustava steçenih na visokocivilizovanom Zapadu i otpoçne sa modernom poslovnošcu çiji je cilj sticanje dobitka na uložena sredstva. Humanitarne akcije bazirane na jalovoj bolecivosti nijesu ništa do dolivanje vode u rijeku ponornicu, koja, niti što navodnjava, niti što može pokrenuti. Ovih zadnjih godina, kad bih prošetao parapetom nekog od crnogorskih puteva, bio bih zapanjen koliçinom aluminijumskih konzervi i plastiçne ambalaže, prostaçki nehajno izbaçenih iz auta u prolazu, po “ekološkoj” okolini naše domovine. Umjesto samariçanskog dijeljenja humanitarne pomoci, realan çovjek bi, umjesto toga, mogao da finansira otkup toga smeca, çime bi potakao višestruku korist. Uçinio bi da okolina bude çistija i da vjeçno ponižavajuca pomoc dobije vid çasne zarade. Osim toga, radi se o sirovini vodece crnogorske industrije. Ne veli zalud jevrejska poslovica: “Ne daj mu svaki dan ribu, no ga nauçi da je lovi...” Nobelovac Solženicin, nakon povratka iz Amerike, svoje mišljenje o novom poretku u Rusiji, sažeo je u ovoj konstataciji: “Propalu fabriku možeš obnoviti ali onome, ko je jednom omirisao nezara?enu rublju, više ne možeš pomoci ”. 
Prije šezdeset godina Podgorica je bila varošica sa oko pet hiljada stanovnika i predstavljala trgovaçko-zanatski centar regiona. Po zanatstvu i trgovini moglo se u potpunosti zakljuçiti kakav je karakter privrede cijelog regiona. Ponuda robe uglavnom se sastojala od najpotrebnijeg alata i sitnijih mašina za zemljoradnju, konfekcijske i ruçno proizvedene odjece pa sve do veoma skromne ponude luksuza i delikatesa.
Danas, u novome marksizmu, dovoljno je prošetati Hercegovaçkom ulicom u Podgorici i shvatiti da, ili Crna Gora više ne stanuje ovdje ili je visoka stvarnost novoga marksizma ovdje nepovratno rasprostrla svoje cyber prostore. U ovoj ulici se odvija nekakav novi poslovni život, jednako neshvatljiv kao i nazivi mnogobrojnih radnji ispisani tu?im jezikom i sa ponudom robe iz koje se može zakljuçiti da su jedine potrebe ovdašnje klijentele: Elegancija, razbibriga i nesputano uživanje. U izlozima ovih çudno luksuznih radnji uzaludno je tražiti alat, aparate ili mašine za proizvodnju... Ponuda ove trgovaçke zone sastoji se skoro iskljuçivo od proizvoda za njegu sopstvenog tijela, sujete, omamu çula i iskljuçivu promociju liçne ispraznosti. Da ova surealistiçka trgovaçka zona ne pretstavlja egzotiçno ostrvo u društveno-privrednim prostorima zemlje, dokazuje briga države koja, izgleda, nije imala drugog, važnijeg, investicionog predizbornog prioriteta, osim da iz temelja obnovi saobracajnu infrastrukturu ove ulice. 
Nakon svega izloženog, ispada da oni mladi narod sa poçetka priçe nije rasipniçki uživao u svojim visokotehniziranim igrama vec, štaviše, potpuno u duhu novog visokorealnog marksizma, veoma struçno i savjesno izvodio zahtjevne radove neke, nama koji smo beznadežno zaostali, neshvatljive privredne supertehnologije. 
 
 

Hannover, 13.11.2000        V. Strugar - Kinjo
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RESURSI
 
 

Ovih gladnih, sankcionisanih devedesetih godina, narod se rado prisjeca onih zlatnih, turistiçkih, kada je na Cetinju znalo da se dnevno „obrne“ i po sedamdeset autobusa, od kojih je barem çetrdeset bilo iz Dubrovnika.
Sad na Cetinju nema ni?e nikoga, ali to ne smeta da se pominju mogucnosti koje su sada, zbog skidanja embarga, postale mnogo izvjesnije. O tome se uglavnom priça po kafanama kojih ima kijamet po cijelom Cetinju, od kojih su one u staroj varoši  „naslovljene“ latinicom i na stranim jezicima, dok su u novoj varoši „naslovljene“ cirilicom a uglavnom su iz domace geografije.
Ovoga ljeta (96.) sjedio sam kod Mura (çini mi se ?) u nekom dosta kvalifikovanom društvu, u kome se razgovor okrenu na turistiçke mogucnosti sa neizbježnim pominjanjem broja nocenja, procenata i ostalih tantara. Ovo sa brojem nocenja, slušam evo više od tridest godina, pa mi je zbog toga naš turizam došao kao nekakva nepregledna me?unarodna spavaonica, nešto poput velikog godišnjeodmorskog “bioskopa” gdje se plati ulaznica da bi çovjek mogao da prespava i nešto odsnijeva, dok mu turistiçki radnici do?u nešto kao blagajnici, redari, çistaçice i razvodnici...
Slušao sam bez velikog zanimanja, sjecajuci se Pariza, Bretanje, Provanse i turistiçkih „mogucnosti“ koje sam imao prilike da tamo doživim. U mojim, još uvijek jarkim sjecanjima, najmanje su iskrsavala ta stalno pominjana nocenja... Na kraju se i ja umiješah u priçu, raçunajuci da, iako bez neke kvalifikacije, ipak mogu da nešto reçem, barem na osnovu liçnih iskustava i doživljaja po bijelome svijetu.
- Ma, - rekoh - nema od tih vašijeh nocenja velike fajde..., sve dok turizam ne bude ka´  u Francuskoj, jer dok vi ovdje raçunate na hiljade (praznijeh) nocenja, Francuzi raçunaju (i naplacuju) hiljade i hiljade - jebaçina !!!
Stvarno, kad se sjetim onih vremena (1966) u Parizu, kad sam radio na cošku ulice St. Denis i jedne male, popreçne, kojoj se imena više ne mogu sjetiti, ali to nije važno... Bilo je to onih šezdeseth godina, kada je De Gol donio ili htio da donese dekret da se kurve sklone sa trotoara, barem na najvažnijim turistiçkim destinacijama, isprva u Parizu a kasnije i drugdje. Tada su se Francuzi sprdali na raçun prijedloga da i kurve placaju porez, izmišljajuci priçe o kojekakvim kurvanjskim brojaçima i taksimetrima... odnosno, metkometrima. Sjecam se i jedne njihove pjesmice koja glasi:

J’aime les artilleurs de ma grande mere           (Volim tobdžije babe moje qui tiraient un coup chaque quart d’heure...     što opaljivahu po metak svaki kvarat od ure...)

Dakle, u toj  uliçici, u jednoj od uskih nakrivljenih kucica sa tri sprata od po jedne sobe i stepeništa, „radile“ su tri mlade kurve, izvanredne ljepotice, koje su stajale u uskom ulaznom hodniku, iza staklenih vrata, struçno obasjane reflektorima, tako da su bile još privlaçnije nego što bi bile u uliçnoj vrevi. Jednog petka, odmah poslije podne pade mi na pamet da bih mogao da ispitam koliko ce zaraditi samo jedna soba u toj ruševini od kuce, jer  sam morao da ostanem duže u birou kako bih završio neke planove. Vec ranije sam se raspitivao koliko košta soba i rekoše mi 17,5 FF + cca 15% servis, dakle 20 FF. Kad sam rekao da bih rado tu stanovao, jer radim preko puta, ismijaše me i pitaše odakle ja u stvari dolazim. Posti?en, nijesam postavljao dalja pitanja, a i nije bilo potrebe...
Namjestih se da pratim jednu od njih, svaki put udarajuci tipku raçunske mašine kad bi preuzimala mušterije koje bi, da se nijesu stidljivo motale naokolo, sigurno mogle napraviti red „pristojne“ dužine. Ostao sam skoro do ponoci, a gužva je tek trebala da poçne jer su se u blizini nalazile poznate hale (Les halles, danas Centre Pompidou) koje su snabdijevale Pariz, a u kojima je posao poçinjao tek kasno uveçe, no vec tada na mojoj mašini  bješe registrovano skoro 30 (i slovima trideset) mušterija.
Zapanjih se sumom od 600 FF koju je do tog momenta vec bila zaradila sobica na trecem spratu, pitajuci se ko je taj vlasnik koji može da toliko zaradi, ne ulažuci, inaçe, skoro ništa. Te pare su i danas solidne, ali su tada bile barem deset puta vece (moja plata tada: cca 2000 FF). U to vrijeme, soba u elitnom hotelu „LUTETIA“, sa svim svojim uslugama, koštala je nešto oko 300 FF dnevno, te je lako razumjeti moje çu?enje.
Krenuo sam u potragu da saznam ko je vlasnik tog zlatnog rudnika, raspitujuci se i to najprije u bistrou na cošku, jer mi je bilo nelagodno da tražim portira, kojega skoro nikad nije bilo u loži, jer su cure ionako radile sve što je trebalo, a toga nije bilo mnogo. Kad sam se poçeo raspitivati, posluga me isprva zaçu?eno, a onda podozrivo gledala, dok neko ne pozva patrona koji hitro do?e i bez okolišenja reçe da gledam svoja posla, jer u tim stvarima mnogo znati, uopšte nije dobro po zdravlje...
Njegov savjet sam smjesta poslušao i odgovor poçeo tražiti pogledom i razumom, slažuci nova saznanja kao kakav mozaik. Nije dugo trebalo da shvatim, da u borbi za tako visoki interes niko, osim same države, nije imao ni najmanju šansu. Sjetih se De Gola i pomislih na naivne Francuze koji nijesu ni htjeli a možda ni mogli da povjeruju da je moguce oporezovati kurve. No, ja sam tada sazrijevao u rasnog gastarbajtera, koji je došao na najvece ostrvo arhipelaga gastarbajterske domovine, zvane rad, odnosno novac, da bi osim zarade još ponešto i naucio. Zapravo, tada sam u stvari i saznao, da se  svakoj mocnoj i sre?enoj državi, bolje od ostalog, isplati tehnologija - POROKA!!!
 
 

V. St. Kinjo;    ( Iz bilježnice Jednog...) 
 

 
[Index] [Profile] [People] [Geography] [History] [Culture] [Art] [Language] [Religion] [Miscellaneous
[Site-map] [News] [Politics] [Law] [Economy] [Travel] [Sports] [Letters] [Links] [ExYu] [EE&Russia]
 Comments and suggestions are welcome and selected will be published
CopyrightsŠ
webmaster@montenet.org
Montenet1997
 All rights reserved.
Last updated  Jan 2000