Aktuelnosti
Welcome to MONTENET the window with a view of MONTENEGRO
 
Index of montenet home page
 
 
Profile of Montenegro
People of Montenegro
Geography of Mpntenegro
Short History of Montenegro
Montenegrin Culture
Language in Montenegro
Religions in Montenegro
Montenegrin Arts
Montenet Press Cut
Politics in Montenegro
Montenegrin Law
Montenegrin Economy
Travel to Montenegro
Sports in Montenegro
Links to ex Yugoslav Republics
East Europe and Russia
Links to Montenegrin Sites
Site Map of Montenet
Letters&Comments&Suggestions
Miscellaneous
 
Dr. Nenad Popovic 
II-gi Kongres na Cetinju
   
Postovana gospodo ,
ponovo Vas molim da imena clanova Vasih udruzenja, koji ce prisustvovati 
Kongresu
posaljete ili na moju adresu ili ih javite putem telefona ili faksa Matici CG 
ili licno g. Blazu Sredanovicu cije sam Vam brojeve  ranije stavio na 
raspolaganje.
Unaprijed Vam se zahvaljujem .
Slijede tekstovi u vezi finalnih priprema za Kongres.
Srdacan pozdrav

Dr Nenad Popovic 
Predsjednik saveza crnogorskih asocijacija Evrope 
 

PRIJEDLOG SAVEZA CRNOGORSKIH ASOCIJACIJA EVROPE
 

Radno predsjedni¹tvo SCAE je donijelo prijedlog nadopune dnevnog reda kongresa
i to:

Da se kongres odr¾i i treci radni dan 13 avgusta i
Da se  sugeri¹e organizacionom odboru kongresa da se nauène teme pojedinih
prijavljenih uèesnika, u koliko nijesu u skladu sa temom iseljeni¹tva ne
objevljuju. Takvi referati pripadaju znanstvenim skupovima a ne Crnogorskoj
dijaspori.
Treæi radni dan kongresa bio bi susret sa premijerom Vlade CG gosp. Filipom
Vjanoviæem i raznim resursima ministarstava u vladi kako bi se snjima moglo
otvoreno razgovarati o ulaganju i povrtu nas iseljnika.
Zato predla¾emo da nam budu na treæem radnom danu kongresa prisutni slijedeæi
predstavnici resursa:
-          premijer,
-          ministarstvo za turizm,
-          ministarstvo za privredu,
-          ministarsto saobraæaja,
-          ministarstvo pravde,
-          urednik satelitskog prtograma TVCG.
-          ministarstvo za investicije i privatizaciju,

unaprijed se zahvaljujemo uz srdaèan pozdrav

podpresjednik SCAE

Jovan Radonjiæ

--------------------Postovani,

Saljemo Vam konacni Program Kongresa na Cetinju.

Organizacioni odbora Kongresa sastace se u petak u 19 h, 11 avgusta u hotelu 
"Grand" na Cetinju, kada ce se izabrati Radno predsjednistvo Kongresa i 
izvrsiti obracun i poravnanje svih troskova. Obracun je gotovinski u markama.

Ocekuje se da cijena svecane vecere nece biti veca od sto maraka, sto 
ukljucuje crnogorske specijalitete, muziku, dekorisanje i pripremu sale, 
bedzeve, kao i druge sitne troskove.

Preporucujemo da svi ucesnici donesu male zastave zemalja u kojima zive, a 
koje se mogu postaviti na sto, jer ce zvanican zastava biti samo crnogorska.
 

Predsjednik Organizacionog odbora
Blazo Sredanovic

___________________
 
 
 
 
 

DRUGI SVJETSKI KONGRES 

CRNOGORSKIH ISELJENIKA

Cetinje, 12 - 13. avgusta 2000.
 
 

P R O G R A M

subota, 12. avgust 2000, Cetinje
 

9.30 h - polaganje vijenca na spomenik potopljenim dobrovoljcima 
              iz Amerike ''Lov}enska vila''. Mitropolit CPC Mihailo }e 
              odr`ati opijelo.

10 h - polaganje vijenca na spomenik Ivanu Crnojevi}u. Recital.

11 h - obilazak Dr`avnog muzeja (Dvorac kralja Nikole)

12 h - Izlet na Lov}en i posjeta Mauzoleju

19 h - Sve~ano otvaranje Kongresa u hotelu ''Grand''. 
           Kongres }e otvoriti predsjednik Organizacionog 
           odbora, Bla`o Sredanovi}
           Govor Predsjednika Republike gospodina Mila 
            \ukanovi}a, pokrovitelja Kongresa 

20 h - Koktel, koji prire|uje Predsjednik Republike 

21 h - Sve~ana ve~era u hotelu ''Grand''
 
 
 

ne|elja, 13. avgust 2000.
hotel ''GRAND'', Cetinje
 

9 h -  17 h Radni dan Kongresa
                      Izlaganje referata i rasprava prema tematskim grupama 
                      koje je odredio koordinator Programa.

U ovom trenutku se ne zna ta~no koliko }e referata prispjeti. Organizacioni 
odbor }e, prema raspolo`ivom materijalu, odrediti raspored izlaganja referata 
u toku radnog dijela Kongresa. Prednost }e se dati referatima sa iseljeni~kom 
tematikom. Ukoliko se u toku 13. avgusta ne iscrpi izlaganje referata, 
rasprave }e se nastaviti 14. avgusta.

Trajanje referata 15 min, prijavljenih diskusija 5 min, diskusije prijavljene 
po temama na Kongresu do 3 min, ukoliko nakon po programu prijavljenih 
izlaganja preostane vremena. Rasprave o zaklju~cima do 1 min.

Radove treba dostaviti najkasnije do 1. avgusta na adresu: Matica crnogorska 
za Organizacioni odbor Kongresa. E-mail: maticacg@cg.yu  kako bi bili 
lektorisani na crnogorski jezik, prevedeni na engleski jezik i pripremljeni 
za {tampanje u zajedni~kom zborniku.

17 h - Izbori. Statut. Zaklju~ci.

19 h - predstava ''Princeza Ksenija'' u Zetskom domu.

22 h - Crnogorski folklorni ansambl ''Njego{'' sa Cetinja na ljetnjoj 
pozornici (alternativa kongresna sala hotela ''Grand'').
 
 

Prijava:
 
 
 

Rukovodstva udru`enja crnogorskih iseljenika, koja to nijesu uradila, du`na 
su do 1. 08. 2000. godine da prijave sve svoje u~esnike Kongresa.

Pojedinci iz zemalja u kojima nema udru`enja mogu se prijaviti predsjedniku 
Organizacionog odbora.

Sve prijave dostaviti do navedenog datuma na adresu: Matica crnogorska, 
e-mail: maticacg@cg.yu

Bed`evi se dobijaju prilikom registracije u hotelu ''Grand'', na Cetinju.
 
 
 
 

 

[Index] [Profile] [People] [Geography] [History] [Culture] [Art] [Language] [Religion] [Miscellaneous
[Site-map] [News] [Politics] [Law] [Economy] [Travel] [Sports] [Letters] [Links] [ExYu] [EE&Russia]
 Comments and suggestions are welcome and selected will be published
Copyrights©
webmaster@montenet.org
Montenet 1997
 All rights reserved.
Last updated  Jan 2000