Letters 
Welcome to MONTENET the window with a view of MONTENEGRO
index of montenet
 
Profile of Montenegro
People of Montenegro
Geography of Mpntenegro
Short History of Montenegro
Montenegrin Culture
Language in Montenegro
Religions in Montenegro
Montenegrin Arts
Montenet Press Cut
Politics in Montenegro
Montenegrin Law
Montenegrin Economy
Travel to Montenegro
Sports in Montenegro
Links to ex Yugoslav Republics
East Europe and Russia
Links to Montenegrin Sites
Site Map of Montenet
Letters&Comments&Suggestions
Miscellaneous
 
Previous Letters:
 
2000
1998 - 1999
Bozidar Alekse Vukcevic

                SRBI SKLAVONIJE I SKADRA XV VIJEKA I HILANDARSKI POSJED KAMENICA

Posveceno Nikoli Kefaliji Stanjevicu, koosnivacu Lijesanske Nahije, Crne Gore i Cetinjskog Manastira.

                4891 ( Acta Albanie Veneta )

1443 XII 23

Jtem quia dixit Quod Calogen (?) Jurasseuich, Nicolaus Liesinich Voches Nicolich, capita et principes ductores domuum .700. Zente …

( Ovaj clan govori kako su Kalogen? Djurasevic, Nikolaus Lijesinic i Vokes, Vukas Nikolic, glavari i vlastela vojvodstva Zete sa 700 domova …) 

- Kalogen Djurasevic treba mozda razumjeti kao Kalodjuro Djurasevic, dakle radi se o jednom od brace Crnojevica, sinova Djurdja Djurasevica Crnojevica. 

- Nikolaus Lijesinic je Nikola Kefalija Stanjevic, stanovnik Ljesa u to vrijeme. On je potomak ( pra-praunuk ) Velikoga Vojvode Nikole Stanjevica, Kefalije. Nikola Stanjevic je opet, pra-praunuk kralja Stevana Prvovjencanoga.

- Voches, Vukas Nikolic je njegov najstariji sin, buduci otac Bozidara i Nikole Vukovica, ovdje vrlo mlad, vjerovatno sa manje od 20 godina. 

                Kratak Uvod

Kao sto sam naslov kaze, dolje su navedeni stanovnici iz 15. vijeka iz dvije susjedne oblasti, « drzave » Sklavonije ( Slavonije ) i Skadra za koje sam imao razloga da vjerujem da su Srbi, tj. srpskog porijekla. Kao osnovu za to koristio sam donja dva dokumenta, Acta Albanie Veneta i otomanski defter za Skadarski sandzak iz 1485. g. Katastar iz Acta Albanie Veneta ne obuhvata Sklavoniju nego samo susjednu Skaradsku oblast ali je njeno prisustvo evidentno. Otomanski defter obuhvata djelimicno Sklavoniju ili dio koji je bio Sklavonija. Ovi izvodi se prvi put u ovom obimu ovdje pojavljuju na srpskom jeziku. Htio bih da napomenem zainteresovanom citaocu da obrati paznju na sledeca imena koja se dolje pominju: Kastrati, Hoti, Kuci, Medon, Bratonozici, Rogami, Doklezi, Piperi, Tolosi, Kamenica, Momisici, Mareza, Beri, Steke, Kruse, Sveti Spas, Komani, Progoni, Golemate, Bridja, Kosmaca, Narat, Peles, Dodose, Reka, Zanjevo, Drusici, Dobra, Tekla, Karuc, Vranj i Vranjina, Pobori, Becici, Pastrovici, Sestani, zatim Dajbabe, Kakarici, Mataguze, Mataruge, Matarize, Malonsi, Macure, kao i na Spanje, Lete, Kokote, Desice, Crnogorce, itd. Veci dio izvoda sam preveo. Pojedine izvode sam kratko komentarisao ili pokusao da priblizim citaocu. Mjesta cija se lokacija moze naci na internetu na adresi: http://www.calle.com/world/albania/index.html oznacio sam tamnoplavom masnom bojom. U dijelu koji prvi put pominje Kamenicu napravio sam odstup i naslovio ga HILANDARSKI POSJED KAMENICA, a po zavrsetku ovog poduzeg izvoda i komentara nastavio sam sa glavnom temom Srbi Sklavonije i Skadra. Nadam se da su u svemu ovome greske minimalne.

                ACTA ALBANIE VENETA 

                Saeculorum XIV et XV ( XIV i XV vijeka ). Josephi Valentini S. J. 

                3827

… super facto Jnsule Crete, Coroni, et Mothoni, Nigropontis, Corfoy, durachij, Sclavonie, et Scutari, ac alorum terrum Romanie, Albanie et Dalmatie … 

- Mislim da ovdje nije potreban prevod nego kratko objasnjenje gdje su se nalazile oblasti ili male drzave Sklavonija i Skadar. Sklavonija u ovom popisu zauzima oblast koja ce imati i drugih naziva kao Epir, Dibra, Dukadjin isl. Na zapadu je isla do Ljesa i rijeke Drina, na sjeveru do planinskog vijenca Velje Gore ( danas Prokletije ) iznad Svetog Spasa, na istoku Crnim Drinom do planinskog vijenca Jablanice i Cermenike i odatle na jug izlazila kod Draca. Zavisno od misljenja zapisivaca, mogla je biti svrstana u oblast Albanije ili Dalmacije dok je Skadarska oblast vise smatrana kao Dalmacija ili Zeta. Naziv Sklavonija ili Slavonija odnosio se na teritoriju koju su zaposijedali Sclavi, Srbi. Kako su oni migrirali tokom burnog 15. vijeka tako se i ovaj naziv selio sa njima u venecijanskoj interpretaciji. Krajem 15 v. tacnije oko 1490. g. kotorski providuri ce oblast danasnje Katunske nahije oznacavati kao Sklavoniju ali se taj naziv nije odrzao. Preovladao je naziv Crna Gora koji je mahom novodoseljeno stanovnistvo koristilo. Naziv Liburnija za tu oblast se isto nije odrzao dok je naziv Gornja Zeta bio uglavnom prihvacen u 14. i 15. vijeku. Oblast ili drzava Skadar je jasnije definisana. Obuhvatala je na zapadu od Jadranskog mora rijekom Bojanom i priblizno danasnjom drzavnom granicom preko jezera, sredinom Hota i obodom Velje Gore ( Prokletija ), zatim na sjeveru juzni dio Malesije i manji juzni dio Petrispana do rijeke Drina. Na istoku se granicila Drinom do Ljesa i Jadranskog mora, dakle Sklavonijom. Okolina Ulcinja je navedena kao district Balsin a dio zetske ravnice je smatran da pripada Veneciji.

- U gornjem izvodu Romania oznacava Grcku tj. Vizantiju.

                VENECIJANSKI POPIS OBLASTI SKADRA 1416. I 1417. GODINE. IZVODI.

                ACTA ALBANIE VENETA 

                Saeculorum XIV et XV ( XIV i XV vijeka ). Josephi Valentini S. J. 

                2045/2

1416 XI - 1417 II

Jnfrascripra sunt omnia territoria comunis posita Jn civitate Sutarj.

( Dolje je popisana cijela teritorija komune koja se nalasi u oblasti drzave Skadar.)

/da laltro ladj la cha de Marin Milos/ (/ na drugom mjestu koje je Marina Milosa/)

- Marin je « Schiavocis », Sloven tj. Srbin sa prezimenom Milos. Strana 152. « servi = schiavi, mancipia 2105 ».

                2045/3

Un terren che fo de Petro Bon che fo de Uido / revello … ( Jedan teren koga radi Petro Bon, koji je sin pokojnog Vida / pobunjenik ) … suo ladj Nicolo Chetossi/ da laltro suo ladj Bochesa … ( … njegovo mjesto Nikole Cetosa/ a drugo Bokse …)

- Cetos je prezime, po mjestu. Svi Cetosi nose ili biblijska ( Nikola, Petar, Pavle ) ili slovenska imena.

- Bocesa ili Boksa je licno ime sa slovenskom osnovom. Postoji i prezime Boksici u pretezno srpskom mjestu Podgora sjeverno od Skadra.

                2045/4

donna Bella relicta che fo/ de Petro Uogalj …( dona Bela pokojnog Petra Vogalja ) … de San Stefano di Barbarossi ( … od Svetog Stefana u Barbarosi …) … suo ladj Mita Saui Torobriga... ( … Mita Savov Torobriga … ) …da laltro suo ladj Marin Milotin el quale ... ( … drugo njegovo mjesto Marina Milotina koji je …)

- Petro Vogalj je Petro Bon iz gornjeg dokumenta.

- Sveti Stefan je velika katolicka crkva u selu Barbarosi sa svojim selom i arhipresbiterom.

- Jasna je slovenska, srpska osnova imena Mita Savov Torobriga. Srba je u to vrijeme bilo pravoslavaca, katolika pa cak i ateista. Reklo bi se da je Mita Savov bio katolik.

- Milotin je prezime sa slovenskom osnovom « Milota » ili « Milotin » tj Milutin.

                2045/6

… che fo de don Dimitri Pobori revelo …( koja je don Dimitrija Pobora pobunjenika …)

- Reklo bi se da don Dimitrije, katolik doseljen iz Pobora, nije bio voljan da saradjuje sa Venecijom. U njegovu kucu se uselio i placa ofit skadarski vojnik Nicola Pamaliot.

                2045/10

… del uescouo Progano … ( … episkop Progon …)

- Ovdje se radi o pravoslavnom episkopu, vladici Ivanu ili Jovanu Progonovicu ( vidi 2107/7 ). On je poznat i kao episkop zetski Arsenije.

                2045/11

/ da laltro suo ladj dona Mara relicta che fo de Radici Omoy, ... ( i drugo njegovo mjesto dona Mara od pokojnoga Radica Omoja … )

                2045/12

… la glesia de Sancta Maria de Scutari … ( … crkva Svete Marije od Skadra … )

- Crkva Svete Marije od Skadra je srpska pravoslavna crkva, kao sto ce se vidjeti kasnije. U istom mjestu je postojala i katolicka crkva sv. Stefana.

                2045/13

… suo ladj Alesio Began da ialtri … ( … pripada Aleksi Beganu i drugima …)

- Reklo bi se da je Aleksa Began slovenskog porijekla. On ce se pominjati nekoliko puta.

                2945/18

… dado a Sagin Dongaria soldatdo Jn Scutarj … ( …dato je Saginu Dongariji vojniku u Skadru … ). 

- Tesko je reci ko je Sagin, vjerovatno je venecijanski placeni vojnik. U imeniku je doveden u vezu sa Grebesom. On se pominje nekoliko puta.

                2045/20

… suo confinj sie da lun suo ladj uerso Scutarj la glesia de Ogni Sancti / clamada In lengua sclaua Sancta Vraza … ( …njegove granice je jedno njegovo mjesto u pravcu Skadra crkva od Svih Svetih / koja se na jeziku sklavona, srba, zove Sveta Vraza …).

- Vjerovatno se radi o srpskoj pravoslavnoj crkvi. Ukupno u katastru je neposredno pomenuto 38 crkava, pravoslavnih i katolickih.

                2045/21

… uerso Scutarj la uia publica dalaltro Alesio Lucio / dalaltro Gin Luban da laltro Tomas Sclauo / concesso e dado a Nicola da Vdene / soldato in castiello …

(… u pravcu Skadra je javni put, drugo je Alekse Lukana / drugo Jovana Zupana, drugo Tomasa Sclava tj Srbina / koncesija je data Nikoli iz Udine / vojniku u tvrdjavi…).

- Ovdje bih posebno naglasio Tomasa Sclava, tj,. Tomasa Srbina. To je najcesce pominjano ime u ovom katastru. Tomas ne zivi na teritoriji Skadra nego na teritoriji Sklavonije, provincije koja sa istoka granici Skadarsku provinciju. Podjednako je vjerovatno da Sclavo u ovom popisu znaci njegovu nacionalnost ili njegovo porijeklo tj mjesto boravka. Venecijanci su izgleda vise voljeli da zapisu ime po mjestu odakle je osoba nego po ocu ili prezimenu koje je dosta rijetko. U otomanskim defterima skoro iskljucivo je upisano prvo licno ime pa onda ime oca ali ne uvijek.Tomas Sclavo je definitivno bio najveci zemljoposjednik, da kazem feudalac u Skadarskoj oblasti a vjerovatno i u susjednoj Sklavoniji.

- Aleksa Lukan se moze unekoliko tumaciti i kao Aleksa Luzan ili drugacije.

- Imena Gin i Luban su vrlo cesta. U imeniku Gin je Jovan a ime Luban je dovedeno u vezi sa Juban sto je opet protumaceno kao Zupan. 

                2045/22

… un terren concesso a Zuane da Uicenza / da laltro ladi un terren concesso a magistro Matheo da Cataro … ( … jedan teren dat Zvanu iz Vincence / jedan drugi teren koncesija majstora Matea iz Kotora …)

- Zvane ili Ivan je, reklo bi se, profesionalni vojnik u tvrdjavi Skadru doseljen iz Vicence. Navodim ovo kao cest primjer italijanskog pronijara u sluzbi Venecije.

                2045/27

… da laltro suo ladi cum la glesia de San Theodoro / al presente Rota / … ( … jedno drugo mjesto sa crkvom Svetog Todora / sada Rota? / ) …

- Ova crkva bi trebala da bude u predgradju tj. u blizini Skadra.

                2045/28

… Tomasio Schiauo … ( … Tomas Srbin …)

               2045/30

…la glesia de Sancta Crosie / al presente rota / da laltra ladj la glesia de Sancta Venera/… ( … crkva Svetog Krsta, Svetih Mucenika? sada « rota? propala? » / jedna druga crkva od Svete Venere/ …) de terren da orto El quale tien magistro Nicolo Sporo muraro, dado a concesso a don Piero da Balezo … ( jedna druga zemlja koja je toga Nikole Spora zidara, dao u koncesiju don Pietro iz Baleza ...)

- Spori je prezime Nikolino koji je sin pokojnog Lazara. Vecina Spora nosi biblijska imena sem jednoga koji ima tipicno srpsko ime. 

- Don Petro je katolicki svestenik u Balecu.

                2045/32

... che uine dicto a la Bella Sciava/… ( …koji je vinograd zvani u Bela Slava/…)/ a Coiacin quondam Radici Omoy per ... ( a Kojacin pokojnog Radica Omoja za …)

- Bella je licno ime i moze imati vise znacenja, « bijela », « lijepa » isl.

- Kojacin pokojnog Radica Omoja je vrlo cesto pominjano ime u ovom katastru.

                2045/33

... a Coiacin che fo fio de Radici Omoy ... el dicto Coiacin pagar ... ( a Kojacin koji je sin od Radica Omoja … i pomenuti Kojacin placa … ).

                2045/35

Campo un che fo de Piero Boicin traditor ...( … jedna kuca koja je Petra Boicina izdajnika …) … suo ladj Paulo Corachici ... (… Pavlo Koracic, Kolacica …)

- Piero Bojicin je bio rebel, pobunjenik, reklo bi se, nije bas priznavao volju Venecije. Cesto ga pominju.

                2045/36

... del dicto Piero traditore ... suo ladj Nicola Brateza ...

- Brateza ili Bratica je prezime.

                2045/38

... suo ladj ser Stefano Span ... ( …njegovo mjesto gospodin Stefan Span … )

- O Spanima ili Spanjama pisali su mnogi autori. Neki autori su Span prevodili sa Spanac i posredno ih smatrali da su spanskog porijekla. Spani u ovom katastru imaju uglavnom biblijska ili redje slovenska imena. 

                2045/43

... al sora scripto Ghin Luban ... ( … gorepopisani Jovan Zupan …)

                2045/39

Campo un che fo del dicto Piero traditor/ posto in logo dicto a le Sabele/ … ( Jedna kuca koja je pomenutoga Petra izdajnika/ nalazi se u mjestu koje se zove Zabela/ …)

- Ovo je Piero Bojicin. Lokalitet Zabela je bitan u komentaru o Kamenici.

                2045/44

Campo un che fo de Andrea Suinci posto in logo dicto ala Uia Schiauanesca / (Kuca jedna koja je Andrije Svinci a nalazi se u mjestu koje se zove Slovenski put/) …

- Mislim da je mjesto Via Skjavoneska nazvano po cuvenome putu koji je tuda prolazio. Via Shiauanesca bi trebala da se nastavlja prema istoku kod Draca na jos cuveniju Via Egnazia. ( Preporucujem citaocu da uradi pretragu, search na rijeci « egnazia », « egnatia » isl. ). O ovim putevima pisao je Plinije a pominje ih i Marijan Bolica u svom opisu Skadarskoga Sandzakata ( http://www.montenet.org/2001/bozo2.html ) . U ovom katastru navedena je i Via Tartaresca.

- Svinci je Andrijino prezime. Svinci se cesto pominju, nose slovenska tj. srpska i biblijska licna imena. Prezime Svinci je vjerovatno izvedeno od licnog imena Svina.

                2045/46

... al dicto Ghin Luban ... ( … receni Jovan Zupan …)

                2045/47

... che fo de Zorzi Pocerna/ ... ( … koji je Djordja Pocerne …) …al dicto Ghin Luban ...( … receni Jovan Zupan …)

                2045/49

... dado a Radien Sclauvo, habitator In Scutarij ...( …dao je Radjen Sclavo …) … el dicto Radien ... ( …receni Radjen Srbin …)

- I Radjen ce biti cesto pominjan u ovom katastru.

                2045/50

... ser Stefano Milotin ... ( …gospodin Stefan Milotin …)

                2045/51

... suo ladj Ducagin Bodimirj ... ( … njegovo mjesto Dukadjin Budimir …)

                2045/52

... suo ladj dona ( Lacuna ) relicta chi fo de Nicha Malonci/ dal altro ladj Marin Maxora ( … njegovo mjesto dona "Bezimena" udovica od Nika Malnoca/ drugi je Marina Macure …)

- Mislim da je Niko Malonci Malonsic, poznato staro pleme Gornje Zete. Slicno vazi i za Macure.

                2045/53

suo ladj Zorzi de Vassi/ da laltro Ladj Andrea Brachiza ... ( njegovo mjesto Djordja od Vasi/ drugo je Andrije Bratice …) 

- de Vassi se moze tumaciti na razne nacine. Vjerovatno je u smislu staroslovenskog « od Sela ».

                2045/54

… Alessio de Bencho … Andrea Brachiza … ( …Aleksa od Benka … Andrea Bracica …)

- Benko je licno ime.

                2045/56

Campo un che fo de don Dimitrj Pobora traditore/ ...( Kuca jedna koja je don Dimitrija Pobora izdajnika/ …)/ …dado a Radien Sclavo habitator de Scutarij ...( dao Radjen Srbin stanovnik Skadra …)… / el dicto Radien ...( …Receni Radjen …)

                2045/57

... di ladj Marin Milossi/ ... ( od mjesta Marina Milosa …) …a ser Stefano Milotin ... ( … gospodin Stefan Milotin …)

                2045/58

... che fo de don Dimitrj Pobora traditore/… ( …koji je don Dimitrija Pobora izdajnika/ )

                2045/59

…posti ala Fontana Grande per fin al terren de San Biasio / ( koji se nalazi u Velikom Izvoru koji se zavrsava sa zemljistem crkve Svetog Vlaha /

- Kao sto ce se vidjeti kasnije crkva Svetog Vlaha je pravoslavna crkva.

                2045/60

Campo un uegro che fo del vescouo Progano traditore / posto in logo dicto a Chiandia I suo confinj sie / da lun suo ladj magistro Andrea calegaro / dalaltro ladj Nikola Gruda / ( Kuca jedna koja je vladike Progona, Progonovica izdajnika / nalazi se u mjestu zvanom Kandia i granici se sa posjedom od majstora Andrije kaludjera / a drugi posjed je Nikole Grude /)

- Gore sam napomenuo da je vescovo Progano zetski vladika Ivan Progonovic odnosno vladika Arsenije Progonovic. 

                2045/61

... di ladj Marusin Milotin ... ( od mjesta Marusina Milotina …)

                2045/64

/ Daba Riepici Radisclauo Budan … Andrea Slachien ( Daba Reka Radislav Budan … Andrea Srbin )

- Pri pomenu ovog cestog imena Daba probacu da dam objasnjenje. Daba je skraceni oblik od imena Dabiziv koje je bilo vrlo cesto u srednjem vijeku a koje je, reklo bi se, u tom obliku nestalo. Ostala je verzija Dabo, Daba. Slicna su imena Dabisa, Dabesius, Dabisivus, Dabesina.

                2045/66 

/ da laltro ladj Michalj de Progano ...( / drugo je Mihalja od Progona, Mihalja Progonovica …)

                2045/67

... suo ladj Michalj de Progano ... ( … mjesto Mihalja od Progona …)

               2045/71

Stefano Milotin … Marin Maxora … Radien Sclavo … ( Stefan Milotin … Marin Macura … Radjen Srbin …)

                2045/72

Marin de Maxora …( Marin Macura )

                2045/73

Piero Boicin … ( Petar Bojicin …)

               2045/78

…Stefano Span …

                2045/79

dicto la via chiauanescha /( receni slovenski put ) ... suo ladj Zorzi Pocerna da laltro Domenego Zuban / ( … njegovo mjesto Djordja Pocerne a drugo Dominika Zupana/ )

/ da laltro Petro Vlaoth da Scutarij ... ( / drugo je Petra Vlaha od Skadra …)

               2045/81

… da lun suo ladj la Via Tartaresca / … ( …jedno mjesto koje se zove Via Tartaresca – Tararski Put ).

- U srednjem vijeku na nasim terenima opsti naziv za postare tj. nosace poste bio je lagator i tatar. Tako, Via Tartaresca theba mozda shvatiti kao "Postarski Put". Samo mjesto moglo je biti nazvano po mjestu gdje su se odmarali konji izmedju zamjena. Zamjene su mogle biti, pocev od Kotora, u Podgorici, Skadru, Ljesu, Dracu itd.

                2045/82

… Marin Maxora …

                2045/85

... a Coiacin quondam de Radici Omoy/ … ( … Kojacin pokojnog Radica Homoja / …)

                2045/86

... Pelin de Costa/ ( Pelin od Koste ) ... Coiacin ( Kojacin …) ... pagar el dicto Coiacin ... ( placa receni Kojacin …)

- Interesantna su neka imena izvedena od biljaka, a koja su u medjuvremenu nestala iz danasnje upotrebe. Takva su Pelin ( ovdje Kosta, stanovnik Zabele ), Tujko ( Gurbazavic, mada neki smatraju da je ime izvedeno od Tudor, grbaljska srpska vlastela, rodonacelnik nekih donjokokotskih prezimena ), Kedar isl.

                2045/87

Piero Boicin ... don Zuane Ducagin ... ( Zvane ili Ivan Dukadjin )…

                2045/88

... de Piero Boicin traditore / (…od Pjera Bojicina izdajnika/) …Zvane Jonema …( … Zvane, Ivan Jonema )

- Napomenuo bih Jonime. To je i licno ime ali i prezime albanske vlastele. Sa nekima od njih ( Balabanom ) koji su bili podanici Djurdja Kastriotica, ovaj je imao dosta jada s obzirom da su bili na strani Turaka..

                2045/89

Campo un de terra uegra posto Jn lo Uignaro de Scutarj Jn luogo dicto Jsola che fo de Piero Boicin traditore/ … ( Kuca jedna na dobrom mjestu u Vinogradu od Skadra u mjestu koje se zove Ostrvo koje je Pjera Bojicina izdajnika…)

- Htio bih da napomenem da su u srednjem vijeku na Balkanu vinogradi bili mnogo brojniji i rasprostranjeniji nego danas, cak i u onim oblastima gdje bi se to tesko sada moglo pretpostaviti. No, postojanje velikih vinograda Skadra nije neobicno. Dio ovih vinograda pripadao je Hilandaru (!) kao sto ce se vidjeti kasnije. Dolaskom muhamedanaca, na teritorijama koje su oni zaposjeli i obradjivali vinogradi su tokom vjekova drasticno smanjeni. 

                2045/90

... Matoja Babalj ... Piero Boicin ...

- Matoja Babalj ima kucu blizu tog vinograda u mjestu Rena.

                2045/91

... / posto in luogo dicto a J Schiauoci / …( …/ nalazi se u mjestu koje se zove Skjavoci tj. Srbi / )... di ladj Marin Milossi ...( … Marina Milosa …)

                2045/92

... che fo de Piero Boicin traditore / posto in luogo dicto a i Schiauoci /… ( koje je od Petra Bojicina izdajnika/ nalazi se u mjestu koje se kaze Skjavoci tj. Srbi ) … de la moier de Piero Bicich dado e concesso al dicto Nicola Pamalioti/. … ( od zene Piera Bojicica dato je u koncesiji recenom Nikoli Pamaliotu/.

                2045/93

... de Piero Boicin ... suo ladj Ducagin Budemiro ...

                2945/94

.../ che fo de Piero Boicin traditore/ ... chiura Maria Colachica/ … ( …gospodja Marija Kolacica/)

                2045/96

Campo un che fo de Piero Boicin traditore / … ( Kuca jedna koja je Piera Bojicina izdajnika /) …Alessio de Pellossi … ( … Aleksa iz Pelesa… )

- U ovom katastru citalac ce prepoznati mnoga imena. Vecinu sam posebno napomenuo.

                2045/97

Campo un che fo de Piero Boicin traditore /…

                2045/98

Campo un che fo de Piero Boicin traditore /…

                2045/99

Campo un che fo de Piero Boicin traditore /…

- Jasno je da je Petar Bojicin ili Bojicic bio jedan od vecih feudalaca. Vlastela, feudalci cesto su sa zemljom izdavali i kucu sa najosnovijim potrebstinama, alatom isl. Tako je doseljeni kmet mogao odmah da pocne sa svojom ekonomijom na pripremljenom posjedu. Ovu metodu su Turci kasnije masovno koristili pod nazivom ciftluk i time mamili hriscane na svoju stranu.

                2045/101

Mezo campo che prima fo uigna che fo de Piero Boicin traditore/ posto Jn lo uignaro de Scutari J suo confinj/ sie da lun suo Ladj Stefano Span / 

- Jos jedan vinograd Petra Bojicina.

                2045/102

... ladj Marin Mazora / 

                2045/103

… Stefano Span …

                2045/106

…dado e concesso a Bogdan Sextan e suo fradellj… ( dao u koncesiju Bogdan Sestan sa svojom bracom…)

- U sledecih nekoliko popisa pominje se Bogdan Sestan sa svojom bracom. Radi se o Sestanima na granici Crmnice i Krajine koji su imali svoje posjede u Skadarskoj oblasti.

                2045/107

... suo ladj ser Alesio Began/ ... a i soraditi Bogdan e fradellj ... ( gorepomenuti Bogdan i braca …)

                2045/108

... I soradicti Bogdan e fradellj ...

                2045/110

... ladj Domenigo Zuban / ... al dicto Bogdan Sextan e fradellj ...

                2045/111

... Stefano Span/ ... Stefano Jurgi /… ( Stefan Djurkov / )... Bogdan Sextan e fradellj ...

                2045/112

/al dicto Bogdan Sextan e fradellj ...

                2045/113

/ a Bogdan Sextan ... i dicti Bogdan ... / i dicti Bogdan ...

                2045/114

... Ladj Bogdan Sextan ... 

                2045/115

Campo un de comun posto ala Predella soto Scutarj …( Jedna kuca od komuna koji se nalazi u mjestu Predela kod Skadra …)... comun cerca el Drinase / …( komun koga okruzuje Drin/)

- Mislim da je komun tada imao isto znacenje kao i danas. Mjesto se zove Predela, Predeo, jasno se vidi ekavski izgovor. Rijeka Drin danas se na srpskom jeziku zove Drim. Ovdje se radi o njenom donjem toku, naravno prije njenog prespajanja sa Bojanom u 19. vijeku.

                2045/118

.….. Marin Maxora … ser Stefano Milotin / 

                2045/121

Campi tre de comun posti in luogo dicto a i Schiavoci / … ( Kuce tri na komunu koji je u mjestu Skjavoci, Srpska?)... fo de Piero Boicin ...

                2045/122

Campo un de comun posto in luogo dicto a la Predella I suo confinj sie da lun suo ladj le raxion de la frataglia de Sancta Croxie/ …( Kuca jedna na komunu koji se nalazi u mjestu sa imenom Predela i na njegovoj granici je mjesto vlasnistva bratstva od Svetog Krsta/…)… Marin Maxora…

                2045/124

... de la glesio de Santa Maria de Scutarj da laltro ladj Calozorzi Bodin / …( pripada crkvi Svete Marije od Skadra a drugo je Kalodjurdja Bodina/ …

- Vidjeli smo da su gornje dvije crkve pravoslavne.

                2045/126

... Michalj de Progano ...

                2045/127

… le raxion de la moiere de Piero Dabisino (…po zakonu je zene Petra Dabisina ) ... Alesio Began …( Aleksa Began )... Marin Maxora ...

                2045/128

...la raxion de la moiere de Alessio Sclavo / (… pripada po zakonu zeni Alekse Srbina/ )…

                2045/129

... ser Stefano Milotin ... Andrea Brachiza / ... Stefano Milotin / 

                2045/130

...raxion de la moier de Piero Becich / ( … po zakonu je zene od Petra Becica)... Radien Sclavo habitatore in Scutarij ...( Radjen Srbin stanovnik Skadra…) …el dicto Radien …

                2045/131

… Piero comandadore ( … Petar komandijer…) …Marin Maxora …

                2045/134

Campo un che fo de Dabeseio calegaro traditore, ...Nicola Span... che fo de Piero Boicin traditore ...( Kuca jedna koja je Dabiziva, Dabise kaludjera izdajnika … Nikola Span … koja je Petra Bojicina izdajnika…)

- Jasno je da je Dabiziv pravoslavni kaludjer.

                2045/135

... suo ladj Chiura de Budemiro … ( od Kira Budimira )

- Ovo ime bi se moglo tumaciti na vise nacina.

                2045/137

... ladj Ducagin Budemiro ....

                2045/138

… Andrea Suinci … Stefano Span …

                2045/139

Campo un che fo de Dabeseio calegaro traditore / ( Kuca jedna koja je Dabise kaludjera izdajnika…)

                2045/143

... a ser Dabesio Bonzj ... ser Dabeseio ...( … gospodin Dabiziv …)

                2045/144

... de Piero Boicinj ... a Radien Sclauo habitatore in Scutarj.

                2045/145

... al sourascrito Radien Sclauo /

                2045/146

... al sourascrito Radien Sclauo / ... die pagare el dicto Radien ...

                2045/150

... che fo de Piero Boicin traditore /

                2045/152

... da altro Vladj Jonima ...( Vlado Jonima ) … a Radien Sclauo / ... el dicto Radien /

- Ovdje je Vlado sa prezimenom Jonima ili iz mjesta Jonima.

                2045/155

... da altro el Sabiacho / ( drigi Zabljak ) …

                2045/156

... tien ser Stefano Span per ... suo ladj Dabesiuo Bonzj e ...

                2045/157

... ladj Stefano Span / e Dabisiuo Bonci / ... in lo Reth de Raycho…( pripada Rajku ) ... suo ladj el Drinase / 

                2045/158

... in lo Reth de Rayco / ... a Dabesiuo Bonci / ... Ziorzi Cruetio ...( Djordje Cruetio ) … el dicto Zorzj ...( receni Djordje…)

                2045/169

... tien Bogdan quondam de Piero Sextan e fradellj ... (… toga Bogdana pokojnog Petra Sestana i brace …)

                2045/170

... tien el dicto Bogdan e fradellj ... ( receni Bogdan i braca …)

                2045/171

...suo ladj dona Maria relicta che fo de Jurco pinctor / … ( to je dona Marije udovice od Djurka slikara? )... tien J sorascripti Bogdan e fradellj ...

                2045/172

... ser Stefano Span ... de Pelin Petrasan ... J predicti Bogdan e fradellj / ( i ranije pomenuti Bogdan sa bracom…)

                2045/173

... de la glesia de Santa Maria da laltro ladj Nina relicta de Nicola Span La quale tien i dicti Bogdan e fradellj ... ( koja pripada crkvi Sveta Marija a drugo koje je Nine udovice Nikole Spana a koje je receni Bogdan i braca …)

- Crkva Svete Marije je pravoslavna crkva u Skadru ( vidi dolje).

                2045/174

... suo Ladi Micalj de Progano /

                2045/175

... don Dimitrj Pobora/ traditore / … Zuanne Pelas ( Ivan Peles )…

- Zuane Pelas je isto ime sto i Ioannes Peles, Pelas, Pelesh, dakle Ivan ili Jovan Peles.

                2045/176

... Piero Boicin traditore / .... Marin Dabeseio / ... Pelin Petrasan / ...

                 2045/177

…ser Stefano Span, ... Suina moiere de Zuane Jonema / ( Svina zena od Ivana Joneme )…

- Svina je ovdje zensko licno ime.

                2045/178

Vna uigna posta in Vignaro de Scutarj dicto la Fontana soto Berdiza/ la quale fo de Piero Boicin traditore / i suo confinj sie da lun suo ladj le raxion de la glesioa de Santa Maria da Scutarj da laltro ladj li heredi de Coia Cozan /… ( Jedan vinograd u Vinogradima od Skadra koji se zove Fontana ispod Brdice, Bratce, koja je Petra Bojicina izdajnika i na njegovoj granici mjesto koje je po zakonu crkve od Svete Marije od Skadra a drugo mjesto je nasledstvo Koje Kozana…)

- Crkva Svete Marije od Skadra je pravoslavna crkva..

                2045/179

Vna meza uigna posta in Vignaro … de Piero Boicin … confini … la scuola e uero la frataglia de Sancta Croxie / da laltro ladj Ratussa quondam Alessio Bussato …( Osrednji vinograd koji je u Vinogradima … od Petra Bojicina … granici se sa …vjerskom skolom bratstva, monaha od Svetog Krsta / a drugo Ratuse pokojnog Alekse Busata …)

- Crkva Svetih Mucenika ( Svetog Krsta ) je pravoslavna crkva. Onda se moze zakljuciti da je i Pjero Bojicin ( Bojicic ) pravoslavne vjere. Pjero Bojicin je uz Tomasa Srbina najveci zemljeposjednik, feudalac u gradu-drzavi Skadru. Vecina posjeda mu je u donjepomenutom srpskom pravoslavnom trouglu. Samo u jednom mjestu imovina mu se granici sa katolicima.

                2045/180

... Calozorzj Bodin / ( … Kalodjurdje Bodin / )

                2045/181

... a magistro Helia Bubbj calegaro / ...( … majstor Ilija Buba kaludjer/ )… el dicto magistro Helia / ( … receni majstor Ilija ).

- Htio bih ovdje da napomenem da su kaludjeri u srednjem vijeku pored crkvene i obrazovne imali i jednu drugu vrlo vaznu ulogu. Bili su majstori, tj. zanatlije nekih finijih zanata koji su se granicili sa umjetnoscu. Danas bi to nazvali « primijenjena umjetnost ». Medjutim, magistar se isto moze shvatiti kao skolski ucitelj, profesor.
 
 

                2045/182

... de Pelin Petrasan /

                2156

1417 III 27 ( 27. marta 1417. g.)

… unam uinema positam in Copenico que fuit Georgij Cuchichi/ rebelis nostrj dominj … (… jedan vinograd koji se nalazi u Kopeniku koji radi Georgije, Djordjije Kucic/ pobunjenik nase drzave …)

- Vidjecemo kasnije da su stanovnici Kopenika iskljucivo slovenskog, srpskog porijekla. 

                2158/2

1417 III-IV

…Coiacin Uulcata da Scutari ( …Kojacin Vukata od Skadra …)

- Vukata ili Vulkata je prezime po oblasti odakle je porijeklom.

                2158/3

1417 III-IV

Villa clamada Piera Negra de la quale e proniario Dabeseio Bonci / …( Selo zvano Pietra Negra od koje je pronijar Dabiziv Bonci/ …)

- U imeniku je Pietra Negra dovedeno u vezi sa imenom sela Gurizi, Gurica. Mozda bi je trebalo prevesti kao « Crna Glavica » ili « Crna Gora », s time sto bi « pietra » trebalo da znaci casa ili postolje.

- Pronijar je profesionalni vojnik koji dobja zemlju ( proniju ) za vojnu i drugu sluzbu kod gospodara. Prava i duznosti pronijara su objasnjeni u Dusanovom Zakoniku.

                2158/4

Villa clamada Vladami soto Piera Negra de Dabeseio Bonzi ( Selo zvano Vladami kod Gorice pripada Dabizivu Bonci )

Zorzi Teosclavo ( Djordje Teoslavov )…

Nikolo Bussati / ( Nikola Busat/ )…

Marin Dobrossi/ ( Marin Dobros/ )…

- U nabrajanju domacina vidjecemo da ce popisivac cesce koristiti mjesto ili pleme iz koga je doticni domacin a redje ime oca u smislu prezimena.

                2158/5

Villa clamada Piera Negra de Rayco Precali de la quale e cauo e proniario el dicto Rayco / ( Selo zvano Crna Pietra pripada Rajku Prekalu od koje je glavar i pronijar receni Rajko/)

Rayco Precali …

Andrea Sporo …

Petro Precali …

Nicolo Sclavo ( Nikola Srbin )…

Jon Cerga ( Jovan Cerga) …

- Cerga je naziv za vojni sator. Ovdje je ili nadimak ili prezime po nekom mjestu koje se tako zove.

                2158/6

Villa clamada Cruetio de la quale e cauo Zorzi Cruetio/ ( Selo zvano Kruecio od kojega je glavar Djordje Kruecio, Kruta?, Krusa?)

Zorzi Cruetio …

Marco Cruetio …

Michiel Cruetio …

Sergi Cruetio …

Medon Cruetio …

Sochio Cruetio

Alessio Cruetio

Andrea Cruetio

Maria relicta qm Vucha Cruetio ( Marija udovica pok. Vuka Krujecio )

Domenica r. qm Medon Cruetio ( Domenika ud. Pok. Medona Kruecio )

- Naveo sam ovo selo iz par razloga. Vidi se sloga i kompaktnost sela. Ko su po nacionalnosti? To je tesko zakljuciti iz strukture imena. Najvjerovatnije je da su Vlasi tj. da su romanskog porijekla.

                2158/7

Villa clamada Martani de laquale e cauo Nicola Rogamo 

Nicola Rogamo cauo ( Nikola Rogam glavar )

Constantin Rogamo ( Konstantin Rogam )…

Jon Satin ( Jovan Satin )

Petro Progano ( Petro Progon-ovic )

Menchessi Satin ( Menceza Satin )

- Slicno je i sa ovim selom.

                2158/8

Villa Clamada Bardi in la Salida de la quale e cauo Nicola Bardi

Nicola Bardi cauo …

Andrea Bardi …

Pali Bardi …

Mialj Bardi frar ne Nicola cauo ( Mihalj Bard brat Nikole, glavara )

Mialj Bardi frar de Pali ( Mihalj Bard brat od Pavla ) …

Alessio Span

Petro Bardi

Pali Rogamo

Bencho Renesi 

Constantinus Hermano …

- I ovdje su pomijesani djelimicno Bardi, Spani, Rogami, Renesi isl. Tesko je reci ko su sem mozda da ima Vlaha.

                2158/9

Villa clamada Messi … e cauo Vucha Messi/

Vucha Messi

Stefano Messi

Mencha Uedoa ( udova) quondam Progano Messi

Andrea Messi …

Martin Chipresi

Sochio Maurici

Lazaro Maurici

Giergi Maurichi

Stefano Messi 

Andrea Marta

Palli Messi

Jon Messi

Jon Messi

Stefano Messi quondam Palli

Jon Trompsi

Nicola Trompsi

Jon Nesa

- Mavrici su iz mjesta Maura kod Skadra. Tesko su odredljivi. Vjerovatno ima svih nacionalnosti tj. albanske, vlaske i neznatno slovenske.

                2158/10

Villa clamada Cusmaci/ de la quale e cauo el dicto Vucha ( Selo zvano Kosmaca / od koga je glavar receni Vuka )

Marin Cusmaci

Pali Cusmaci

- Treba pomenuti jasnu slovensku osnovu imena Vuca i svih slicnih imena. Vremenom je postalo nadnacionalno.

- Tesko je nesto odredjenije reci za ime malog sela Kosmaci.

                2158/11

… Messi e Cusmaci / e Vucha …

                2158/12

Villa clamada Lubani de la quale e cauo Medo Luban ( Selo zvano Zupani, Lubani od koga je glavar Medo Zupan )

Medo Luban cauo ( Medo Zupan glavar )

Gin Neraci ( Jovan Neracev)

Gin Lubani ( Jovan Zupan )

Petro Lubani ( Petro Zupan )

Lazaro Lubani ( Lazar Zupan )

Vigeci Domi ( Vigec Doma )

Pali Busala ( Pavle Busala)

Benco Domi ( Benko Doma )

Alesio Lubani ( Aleksa Zupan )

Nicola Lubani quondam Petro ( Nikola Zupan pok. Petra )

Nicola Lubani quondam Pali ( Nikola Zupan pok. Pavla )

Pali Sigeci ( Pavle Sigec )

Todaro Sigeci ( Todor Sigec )

Mare Egresi ( Mare Egresi )

Sergio Zachuli ( Serdjio Zakula )

Petro Grampsi ( Petro Grampsi )

Morato Domi ( Murat Doma )

Jon Egressi ( Jovan Egres )

Alessio Progano ( Aleksa Progon )

Todaro Progano ( Todor Progon )…

Nicola Lubani quondam Voia ( Nikola Zupan pokojnog Voje)

Nicola Luban quondam Ghin ( Nikola Zupan pok. Ivana )

Alessio Lubano fio de Lazaro ( Aleksa Zupan sin od Lazara )

- Licno ime Medo ima za osnovu ime Medon. U smislu prezimena jedini Medon naveden u katastru je u dokumentu 2107/43 i ima tipicno srpsko ime Bratoslavus tj. Bratoslav.

- Ovdje se vecinom radi o Zupanima. Pada u oko slovensko ime Voja, Vojislav u obliku sto se danas cesto srijece u uzoj Srbiji.

- Ukoliko bih htio pretpostaviti religiju Zupana, prije bih rekao da su pravoslavci nego katolici.

                2158/14

Villa clamada Vulcatani de Tomaso Schiavo

Petro Spreduti comandador ( Petro Spredut komandijer )

Nicola Lucani …

… Thomaso Schiavo …ser Zian Capello / e/ ser Zian da Chanale … ser Luca Trun … … miser Nicolo Zanthanni…

- Tomas Sclavo, Srbin je vlastelin o kome je ranije bilo rijeci.

- Zian treba razumjeti kao Ivan.

- Zanthani je poznata mletacka vlastelinska porodica.

                2158/15

Villa clamada Spatari de la quale e cauo Pali Spatari

Pali Spatari quondam Petro ( Pavle Spatar pok. Petra )

Vasilj Spatari quondam Zorzi ( Vasilj Spatar pok. Djordja )

Petro Spatari quondam Zorzi ( Petro Spatar pok. Djordja )

Zorzi de Rani ( Djordje od Rana )

Jon Spatari de Pali ( Jovan Spatar od Pavla )

Pali Spatari fio de Belli ( Pavle Spatar sin Beloga )

Petro Spatari fio de Jon ( Petar Spatar sin Jovanov )

Zorzi Sclavo ( Djordje Srbin )

Marco Spatari fio de Bitri ( Marko Spatar sin Mitra ) …

- Ovo je tipican primjer biblijskih imena koja se mogu tumaciti na razne nacine. Medjutim, pada u oci srpska ekavska osnova licnog imena Beli.

                2158/16

Villa clamada J Turchi ( Selo zvano Turci )…

- Ovdje je ovo mjesto dosta rano nazvano imenom Turci ( 1417. g.). Turci su kao osvajaci prvi put prodrli u zetsku ravnicu oko 1390. godine. Od 18 domacina u selu nema ni jedno tipicno tursko ime. Imena su kao i gore vecinom mijesana sa biblijskom osnovom uz male albanske, vlaske ili srpske dodatke.

                2158/18

Terren clamado Salita de Rayco … ( Teren zvani Salita, Solana pripada Rajku ) …

                2158/19

Villa clamada Monte de Loro de la quale e cauo Jonima Vulcata ( Selo zvano Lovorovo Brdo, Lovorika, od kojega je glavar Jonima Vukata )

Jonima Vulcata cauo ( Jonima Vukata glavar )

Andrea Vulcata (Andrija Vukata )

Bitri Vulcata ( Mitar Vukata )

Alessio Dobrici ( Aleksa Dobrica )

Jon Cagnosi ( Jovan Kanjos )

Pali Malici ( Pavle Malici )

- Napomenuo bih da je Kanjos ovdje najvjerovatnije ime Jovanovog oca. To je isto ime kao Kanjos Macedonovic koji je u to vrijeme zivio u Pastrovicima gdje se nekoliko puta i pominje u Acta Albanie Veneta.

- Mali na albanskom jeziku znaci isto sto i Monte na latinskom ili Brdo na srpskom jeziku. Tako bi mogli zakljuciti da je Pavle Malici tipicno albansko ime sa biblijskom osnovom. Za ostale je tesko predvidjeti kog su porijekla.

                2158/20

Villa clamada Darda

Bogosclavo Tusi

Sochio Tusi

Pali Tusi

- Tuzi znaci solari. Ima ih svih nacionalnosti, priblizno trecina srba, trecina arbanasa i mozda trecina ostalih kao Vlaha, Latina, Grka, Jermena isl.

                2158/21

… ser Andrea Span e fiol …( gospodin Andrija Span sa sinom …) … ser Stefano Span fio de lo dicto ser Andrea … ser Andrea Span e Nicolo suo fio …

- Andrija Span ima sinove Stefana i Nikolu.

                2158/22

Villa clamada Gleros dada in pronia a Zvane Engelese ( Selo zvano Ljeros, Lepuros data u proniji Zvanu, Ivanu Engelezu )…

Pali Bratiza comandarore ( Pavle Bratica komandijer )

Andrea Leporonsi ( Andrija Lepuros )

Nicolo Lupsi ( Nikola Lupsi )

Pali Spatari ( Pavle Spatar )

Lazaro Dobrosi ( Lazar Dobros )

Lazaro Chiurnicola ( Lazar Djurnikole ?) …

Pali Mialj ( Pavle Mihaljev)…

Jon Olia ( Jovan Olia )

Paulj Zacharia ( Pavle Zahkarija )

Petro Scanda

Calozorzi Gin ( Kalodjurdje Ivanov )

Jon Tecla ( Jovan Tecla )

- Ovdje ima nekoliko interesantnih imena. Zakarija je poznato prezime albanske vlastele srednjeg vijeka. Olia bi se moglo tumaciti kao Uljar, tj. iz sela zvanog Uljari. Tekla i Tekljani je isto ime kao i Sveta Tekla po kojoj su Ceklici dobili ime.
 
 

                2158/23

Terren clamado Vladisclavo / el quale tien Calozorzi quondam Jacobi …( Teren zvani Vladislavo koji je Kalodjurdja pokojnog Jakova …)

                2158/24

… uilla di Samoragni ( Samorani ) / …Victo Jonema de ser Stefano …. E Medon … Radizo Grilla habitadore a Jenghiechiani ( Radic Grila stanovnik Jendekcana ?) … pagar per dicto Radizo ( placa receni Radic ) … Vucho Baloncich, ( Vuko Baloncic )… Nota che i sourascripti Ducha Victo Radico e Vucho / ( Napomena da su gorepomenuti Duka, Vikto, Radic i Vuko …)

- Ova cetiri covjeka su « parasporo » ?, oni su « glavari » od po dvadesetak kuca.

                2158/25

…? Et Nicolaus Zanthanni honorabilis Camerarius Scutari … terren de Jenghichiani … i dicti Stefano Victo et Antonio debia Lasar campi quindexe ad alcuni Pastrovichi / i quali Pastrovichi siano … i dicti Pastrovichi /

- Nikola Zantani je venecijanac, sekretar, prefect.

- Poduza je prica zasto su ovi Pastrovici pomenuti u gornjem katastru te nebih ulazio u to ovdje.

                2158/26

Villa Clamade Gostolj …

                2158/27

Villa clamada Xamoragni ( Selo zvano Zamorani )

Nicola Rogamo

Stefano Renesi/

Marin Pissarache/

… la quale a Nina moier … Goiaco e Luca suo fio/ ( Gojak i Luka njegov sin ) … i samoragnji … di samoragni … 

- Veci dio latinskog i romanskog stanovnistva ce se odseliti u danasnju Juznu Italiju tokom sledecih par vjekova. Cesti ratovi svih protiv svih su glavni razlozi za to. Samo za vrijeme Djurdja Kastriotica Skenderbega bice preko 50 vecih i manjih bitaka, sukoba, pohara isl.

                2158/28

Villa clamada Enchiechiani … Victo Jonema … Luca Trun … / tra don Calozorzi da Skutarj rectorj de la glesia de San Zorzi de la Bulchija …( Don Kalodjurdje od Skadra rector crkve Svetog Djordja u Velikoj Bulkiji ) …

Radizo Grilla comandadore ( Radic Grila komandijer )

Gin Grilla

Zorzi Turcho Copenicho

Jon Suti ( Jovan Sveto )

Nicola Lethi ( Nikola Leta )

Staico Grampsi ( Stajko Grampsa ) …

Zorzi Tolassi/ ( Djordje Tolash, Tolosh, Tolemirov )

Jon Mercoy ( Ivan, Jovan Markov, Mrkov )

Trumbati Pobrego

Zorzi Spori ( Djordje Sporo )

Jon Vaiussi

Zorzi Grilla/

Marin Impereza

Zorzi Briglia

Andrea Progani

Andrea Cvitimi

Jvan Varsi

Alessio Stolsi

Nicola Gratta 

Zorzi Sutti/ ( Djordje Sveti )

- Suti, Sutti je izvedeno od Sant, Sveti.

- Posebno bih se zadrzao na prezimenu Leta. Ovo je jedno od karakteristicnih prezimena, neka sam vec pomenuo. U imeniku uz ovaj katastar sastavljac izvodi porijeklo imena od lat = latinus, tj latinin. Samo porijeklo imena nije predmet mog interesa nego migracije pomenutih Leta koje je relativno lako pratiti sa velikom sigurnoscu zbog karakteristicnog imena. Ovdje su oni Leti, Lecti, Lethi. Ima ih nekoliko kao sto ce se dalje vidjeti. Licna imena su im uglavnom biblijska. Na osnovu njih tesko je ista reci o njihovom porijeklu sem da su mozda Vlasi. No, njihova migracija je zajedno sa vecinom srpskog, slovenskog stanovnistva Sklavonije. Tako ce se u otomanskom defteru za bezimenu ( Drazevinu ) nahiju 1520. i 1523. g. naci na Kornet Djurdje Leta sa sinovima Pavlom i Raskom. Sto je bilo sa njima zasada je tesko sa sigurnoscu reci dok ne budu objavljeni ostali defteri iz 1529-36., 1570., 1582. i 1590. godine. Ove deftere za sada jugoslovenske vlasti drze daleko od javnosti. Orijentalni institut u Sarajevu kao i Akademija Nauka Bosne i Hercegovine su djelimicno uspjeli da dodju do njihove kopije i nesto objave. Reklo bi se da je od ranije i knjaz Nikola Petrovic imao interesa i ucinka u vezi ovih deftera. O tome ce se vise znati kada budu objavljeni dokumenti koji se cuvaju na Cetinju za sada u strogoj tajnosti, a koji su u vezi pomenutih otomanskih deftera. 

No, da se vratim migraciji Leta, Letica. Za sada se zna da su iz Stare Crne Gore bile mnoge dalje migracije, neke u pravcu Srbije, neke dalje obalom Jadrana. Stanovnistvo sa Korneta je migriralo u oblasti Starog Vlaha u Srbiji u danasnjoj Guci, Arilju, Dragacevu isl. Tako ce Jirecek pominjati tamo Kornet bez da ga dovede u vezu sa ovim ranijim. Isto, u vrlo cudnoj interpretaciji djela Pavla Rovinjskog i Bacetica Cedomir Draskovic i dr. Dusan Martinovic ( Cetinje 1991. ) ce pomenuti lokalitet Drazevinu u Ivanbegovini pod Starim Vlahom u Srbiji u vezi stanovnistva iz Crne Gore. 

                2158/29 

Villa clamada Sacholj ( Selo zvano Sakolj, Zakolj )… Goiazo/ et la Luccha fio ( Gojak od Luke sin )… del dicto Goiazo ( receni Gojak ) …

Jon Dobrossi comandador

Lecha Cruetio …

Vucha Radovani ( Vuca Radovanov )…

Lecha Dobrossi/ …

Petro Dobrossi …

Jon Borri ( Jovan sin Borov )

Petro Bratanj ( Petro sin Bratanov )

Mialj Petrici ( Mihalj sin Petricev )

Petro Borri ( Petro Bori, sin Borov )

… dona Nina / e quondam Lucha ( dona Nina/ i pokojni Luka )… al dicto Goiazo ( receni Gojak )… la dicta Nina / relicta quondam del sourascripto Goiazo ( … recena Nina / udovica pokojnog gorezapisanog Gojaka )…

                2158/30

Villa clamada de Andrea Schiavo / de la quale e proniario Bitri Sclavo (  Selo koje se zove Andrea Srbin od kojega je pronijar Bitri Srbin ). Bitri Sclavo proniario ( Dimitrije, Mitar, Vita?, Vitus?, Srbin pronijar )

Bencho Bussati ( Benko Busat ) 

Petro Drussi ( Petro Drusi u znacenju prezimena, Ndreshkije, « Andrija Srbin »)

Nicola Drussi ( Nikola Drusi, isto. Kasnije toponim i prezime Drusici. )

Gin Desisclavo ( Jovan Desislavov) 

Jon Cathossi ( Jovan Katos ) 

Giergi Screllj ( Georgije Skrelj )

Bencho Dranci 

Nicola Cuci ( Nikola Kuc )

Tanus Dranci ( Tanus Dranci, kao gore Benko Dranci ).

- Objasnjenje : Ndre, Dre je licno ime Andreas. Ndreshkije ima isto znacenje kao Andrea Schiavo ili Andrija Srbin. Isto znacenje ima i Drasclavo tj. Andrija Srbin. P. Rovinjski slicno objasnjava ime Drekale sa znacenjem Andrea.

- Busat je toponim i prezime. Svi Busati imaju biblijska imena.

- Gin, Ginoe je bibl. Jovan, Ivan. Od tog imena se izvodi Djinovici, Djinojevici.

- Svi Katosi, Cetosi imaju bibl.( 9) i jedno srpsko ime.

- Shkreli, Scherelli, Schirelli, Screlli su Vlasi po nacionalnosti. Nose biblijska imena i ime Vlah.

- Cuci je ovdje prezime. U cijelome katastru 10 ih je sa biblijskim imenima, dva sa slovenskim, jedan Macura i jedan neodredjen, vjerovatno Vlah ili Albanac, Mencezi .

- Benko Dranci, Ndreshkije, isti slovenski, srpski korijen imena u losem latinskom izgovoru, kao gore, u znacenju « Andrija Srbin ».

Dakle, u ovom selu sa slovenskim imenom je osam slovena tj. Srba, jedan Vlah i jedan Busat neodredjene nacionalnosti.
 
 

                2158/31

Villa clamada Somesi de la quale cauo Vucho Gubicich ( Selo zvano Somesi od koga je gospodar Vuko Gubicic )

Vuko Gubicich proniario ( Vuko Gubicic pronijar )

Petro Costa comandador ( Petro Kostin komandijer )

Daba Bulsari ( Daba, Dabiziv Bolsar )

Jon Lalesa ( Jovan Lalesin )

Stefano Bussati

Damian Grata

Ivan Sclavo 

Gergi Salsi

Gusma Rogami

Todaro Suma

Alessio Progani

Marin Bratossi ( Marin sin Bratosin )

Bencho Doclessi ( Benko Dukljanin )

Pali Doclessi ( Pavle Dukljanin )

Calozorzi Herman ( Kalodjurdje Herman, Armen )

Jon Camamadi

Simeon Gubicich ( Simeon, Simon Gubicic )

- Ukupan broj Dukljana u Skadarskoj oblasti je 5 ( pet ), jedan stanovnik od ranije i 4 doseljena.

- U srednjevjekovnim spisima cesti su pomeni Jermena, Armena. Uglavnom se radi o malom broju ili pojedincima ali definitivno jasno se vidi njihovo prisustvo.

                2158/32

Villa clamada Chimechechi …dada e concessa a Dimitri Sigeci …

                2158/33

Vila clamada Sigeci de la quale e proniari Nicola Sigeci e fradelli fij quondam Birti Sigeci …( Selo zvano Sigeci koje je pronijara Nikole Sigeca i druzine, sina pokojnog Mitra Sigeca …)

Nicola Sigeci e fradeli pronijarij ( Nikola Sigec i braca, pronijar )

Petro Sigeci

Bardi Sigeri

Helia Turcho

Brate Misio

Jon Sigeci

Stefano Progano

Andrea Rogamo

                2158/34 

….de Nicola Sigeci Revello ( Nikola Sigec pobunjenik ?) … i n luogo dicto a i Bratilli … cum Bitri Sclavo ( u mjestu zvanom Bratili sa Mitrom Srbinom ) … dicto Bitri.

                2158/35

Villa clamada Doxanni de la quale e cauo Petro Cucula ( Selo zvano Lazani od koje je glavar Petro Cukola )

Petro Cucula cauo

Pali Cucula

Nicha Zacharia

Jon Bercho

Jon Soma

Calozorci Piperi ( Kalodjurdje Piper )

Mialj Morichi ( Mihalj Moric )

- Ovdje se radi o danasnjem plemenu Piperi. Kalodjurdje Piper je doseljenik ili ima imanje u Skadarskoj oblasti, u zelu Lazani. O doseljenicima u Skadarskoj oblasti bice rijeci i kratka tabela na kraju ovog katastra.

                2158/36

Villa clamada Trompsis Pizolj Trompsisi de Vucho / de la quale e cauo Vucho Gubicich ( Selo zvano Trompsici, Trusi Mali Tromsici pripadaju Vuku / od kojih je glavar Vuko Gubicic )

Progano Balari

Nicola Fregana

Zorzi Enghiechi

Lecha Grata

                2158/37

Villa clamada Luorsi / de laquale e cauo Vucho Gubicich ( Selo zvano Luros/ od koga je glavar Vuko Gubicic )

Bosichi Ivrosi ( Bozic Luros )

Sergio Ivrosi 

Bogo Ivrosi

Lazaro Mida …

Tanus Sarachinopolj

Mirosclavo Constantin ( Miroslav sin Konstantinov)…

Dobra relicta quondam Martin Bolsari ( Dobra udovica pokojnog Martina Bolsara)

Vissa relicta quondam Pastri Cucholj ( Visa udovica pokojnog Pastra Cukolja )….

- Jasno je prisustvo srpskog nacionalnog elementa u ovome selu.

                2158/38

… Vucho Gubicich … 

                2158/39

Villa clamada Barbarossi de la quale e cauo ser Dabeseio Bonci ( Selo zvano Barbarosi od koga je glavar Dabiziv Bonko )

Jon Dayci comandador ( Jovan Dajica komandijer )

Jon Jonale ( Jovan Jonale )

Andrea Poglisessi ( Andrija Poljes, Poljanin )

Jon Balori e grande ( Jovan iz Balora Velikog )

Jon Zopa

Zorzi Zagni ( Djordje Zanj )…

Andrea Tristan …

Zorzi Morichi

Petro Barbarossi …

Gin Cernoglavi

Prosan Zopa

Jurko Stolci

Jon Rulcho

Nicola Laci

Palj Golissa

Jon Stolci

Palli Rulcho …

Jon Rodisse

Andrea Sclavo 

Jon Jasi

Vasilj Jonale

Alessio Precali

Mialj Gisari

Martin Gesoba

Nicola Zagni

Dobra de don Jon Baffe 

Nicolo Luban

Case de la glesia / de san Stefano de Barbarossi …

Don Ducha Crasignor arciprevede ..

Don Alessio

Don Marin Belli

Don Stefano Orfa …

Bencho Surbi ( Benko Srbin ?)…

Tanus Bochadiathi

Gin Chosichi …

                2158/40

Villa clamada Pastropati / de la quale e cauo ser Stefano Milotini

Helia Bussati

Vucata Svinci

Andrea Suma …

Marin Dobreci

Nicola Svinci

Zorzi Dobreci

Andrea Sclavo

Nicola Pobreza …

                2158/41

Gruban Sirochus

Rayco Bardi

Bitri Cosaza ( Mitar Kosaca ?)…

Progano Sirocho

Sorbi Balori ( Zorba ? Bolar ) …

Vulcata Suma …

Tomas Sugrin …

                2158/42

Villa clamada Teclani ( Selo zvano Teklani )

Jon Tekla ( Jovan Ceklic )

- Isto kao gore, tumacenje imena Tekla, Cekla.

                2158/43

Villa Clamada Mensabardi

Jon Mida cauo ( Jovan Midov glavar)

Vlco Progano ( Vuko Progon )…

Alessio Dayci ( Aleksa Dajica )

Palli Suma ( Pavle Suma )

Nicola Span quondam Palli ( Nikola Span pokojnog Pavla )

Alessio Span ( Aleksa Span )

Ion Mirdit ( Jovan Mirdit )

Gusma Dayci ( Kusma Dajica )…

- Napomenuto je da svi Spani nose biblijska i poneko srpsko ime.

- Jovan je iz Mirdita.

                2158/44

Villa clamada San Nicolo de Chacharichi overo Bliniste ( Selo zvano Sveti Nikola od Kakarica iznad ( ili ) Bliniste

Giergi Gledura /cauo ( Djordje Gledura/ glavar )

Marra relicta quondam Olivero ( Mara udovica pokojnog Olivera )

Alessio Midda

Jon Xuppi ( Jovan Zupa, Zub )

Todoro Daniel ( Todor Danijelov )

Raddi Gisoba ( Rade Gisoba )

Alessio Buchemir ( Aleksa Bukumir )

Lazaro Sathata ( Lazar Sakat )

Vladi Gledura ( Vlado Gledura )

Jon Letti ( Jovan Leta )

Alessio Lombardo ( Aleksa Lombardo )

Andrea Deniza ( Andrija Danica )

- Jedna porodica Leta je uvedena u defter iz 1520. i 1523. g. na Kornet u Ljesanskoj Nahiji, tada "bezimenoj". Jasno je iz drugih dokumenata da je to knezevina Drazevina. O daljoj njihovoj migraciji, nadam se, bice vise podataka u skoroj buducnosti.

- Aleksa Lombardo je vjerovatno iz Lombardije. Nijesam naveo sva tipicno italijanska imena jer bi to bilo preobimno. 

- Kakarici je isto ime kao i ime brda danas juzno od Podgorice. Bice jos tih prepoznatljivih imena, pored vec nekoliko nabrojanih kao Pelesi, Piperi, Mataguzi ( mate = iznad, guza= gora staroslovenski ), Dajbabe itd.

                2158/45

Villa clamada Chacharichi( Selo zvano Kakarici )

Jon Neraci cauo ( Jovan Narac, Narat?)

Giergi Cacharichi ( Djerdj Kakaric )

Andrea Matagulsi ( Andrija Mataguz )…

Jon Chacharichi ( Jovan Kakaric )

Petro Chacharichi ( Petro Kakaric )…

Zacharia Illia ( Zaharija Ilijin )…

                2158/46

Villa clamada Baladrini de la quale e cauo ser Alessio Began ( Selo zvano Beli Drin ? od koga je glavar Aleksa Began )…

Andrea Radoan ( Andrija Radovanov )…

Bitri Reci ( Mitar Rec, Reka )…

Do Brance , in la Medoa ( Dobranci u Medovi ) …

                2148/47

Villa clamada Renisse in la Medoa

Martin Matarise cauo ( Matrin Matariza glavar )

Andrea Matarise …

Morichi Raddi ( Moric Radi, Radov ?)…

- Navodim Matarize posto je to isti tip imena kao ime plemena Mataguzi, Mataruge isl. Matarize nose tri biblijska i jedno slovensko ime.

                2158/48

Villa clamada Sarachinopoli in la Medoa

Bencho Sarachinopoli el grando cauo ( Benko Saracinopolj je veliki glavar )…

                2158/50

Villa clamada Do Branci in la Medoa

                2158/53

Villa clamada Reglati

Lazaro Samarisi

Miladin Samarisi …

Bencho Bobodi

Andrea Sevastoy

                2158/54

Villa clamada San Serzi de la quale e cauo Labate Petro Cruetio ( Selo zvano Sveti Srdj od koga je glavar abot Petro Ctuecio )

Miser don Petro Cruetio abbate cauo ( casni? Don Pedro Cruecio abot i glavar )

Pali Laci comandador ( Pavle Lakov komandjeir )

Radosclavo Pronichi ( Radoslav Pronic )

Boxa de Jochoman uedoa ( Boza od Jokmana udovica )…

Maria de Martin uedoa ( Marija od Martina udovica )

Nexa de Jurko vedoa ( Nesa od Djurka udovica )

Bencho Gogliamadi ( Benko Goljamad )

Giergi Vlco ( Djurdj Vukov )

Radi Bogoia ( Rade Bogojev )

Sarchi Virioni ( Saracin, Zarko? Virion, Vranjinas )

Martin Sclavo ( Martin Srbin )

don Mitri Calimars ( don Mitar Kalimaris )

don Petro Tolemir ( don Petro Tolemirov )

don Petro Zagur ( don Petro Zagurov, Zagora?)

don Bitri Bardasse ( don Mitar Bardas )

don Bratin Scanda …

Progano Stecho ( Progon Stek )…

Mengese Noga ( Mencesa Noga )

Bogosclavo Linthi ( Bogoslav Linti )

Bochexa Griculchi ( Bokeza Griculic )

Jon Sclavo ( Jovan Srbin )

Bitri Summa ( Mitar Suma )

Palli Bogo ( Pavlo Bogov )

Nicola Zenatego

Andrea Migili ( Andrija Mihajlov )

Ghin Noga rosso ( Jovan Noga crveni, Nogo? )

Martin Cuchola ( Martin Cukola )

Bores Bogomir ( Bora Bogomirov )

Gin Noga Negro ( Jovan Noga Crni, Nogo? )

Mathe Tolli ( Mate Tolev )

Goiasclavo Petronga ( Gojislav Petrovoga ) …

- Ranije sam napomenuo da je dio srpskog zivlja ( nazalost ) bio katolicke vjere, sto ce imati tragicne posledice u zapadnom dijelu Balkana u novije vrijeme. Sveti Srdj ovdje ima nekoliko katolickih svestenika.

- Posebno bih se ovdje zadrzao na dva imena: Gogliamadi i Stek. Goljamadi je jasno napisano sa "gl" koje ima glasovnu vrijednost "lj". Napomenuo bih da selo sa slicnim imenom danas u Ljesanskoj nahiji Goljemadi to ime nije imalo ranije nego u svim dokumentima do kraja 19. vijeka osnova imena sela je "Golem" pa se selo navodi kao Golemadi, Golemoti, Golemodi isl. Imenom ovog sela su se bavili i poznati naucnici kao Jirecek i drugi. Moje je misljenje da je Jirecek pogrijesio u tumacenju imena sela i sto je najgore, reklo bi se, ne iz neznanja nego po narudzbenici. Tako Golemade Jirecek prekrsta u Goljemade, dok susjedno veliko selo Kornet nije ni jednom pomenuo, a brdo sa istim imenom u Srbiji jeste nekoliko puta.

- Stek se pominje nekoliko puta u ovom katastru. Sa istim imenom ima danas selo u Ljesanskoj nahiji . To selo je uvedeno u otomanske deftere 1520. i 1523. g. i obuhvatalo je selo Farmake. Ovdje bih napomenuo da je Djuro Stek naveden u defteru pocetkom 16. vijeka imao samo jednoga sina Petra. Nema nikakvih indicija da je imao cetiri sina. Isto, u tim defterima nema ni jedan drugi stecanin sa 4 sina, kako su neki istoricari tvrdili na osnovu predanja. Relevantnost ove tvrdnje se ovdje ne vidi, to je za ubuduce.

- Napomenuo bih i to da su ovdje zapisani dva Jovana Noge. Jednoga su oznacili kao "roso" tj. crvenoga a drugoga kao crnoga. U otomanskim defterima u slicnim slucajevima su koristili izraz « drugi » a ponekad i ime djeda kako je bilo uobicajeno u govoru kod stanovnistva. Bilo je i vrlo rijetkih slucajeva da su se u susjedstvu imena poklapala u tri generacije posto je bilo vrlo cesto da unuk nosi djedovo ime. U tom, doduse vrlo rijetkom slucaju, u govoru korisceno je pradjedovo ime da bi govornik objasnio o kome se radi.

                2158/55

Villa clamada Musanthi… Nicha Bogoe rebello … ( Nika Bogojev pobunjenik …)

                2158/56

Villa clamada Dayci …( Selo zvano Dajci …)

Giergi Dayci comandador ( Gjerdj Dajica komandijer )…

Vuchexe Suinci mortuus ( Vukeza Svinci mrtav )

Andrea Chisolichochi el grande ( Andrija Kisulikuc veliki )…

Andrea Chisolichochi el pizolo ( Andrija Kisulikuc, Kisolokoc? Mali )

Bratosin Chisolichochi ( Bratosin Kisulikuc )… Millos Bucholoy ( Milos Bukolov )…

                2158/57

Villa clamada Samarisi …

Martin Leporon 

Maria relicta … cum Stayco …( Marija udovica … sa Stajkom svi jedna kuca)

Jon Dayci ( Jovan Dajica )

Pavulo Dayci ( Pavle Dajica )…

Boia relicta de Piero Obsechian cum Alessio Obsechian ( Boja udova Piera Obseciana zajedno sa Aleksom Obsecian njegovim sinom svi jedna kuca )…

Martin Obsechian e Theodoro ( Martin Obsecian i Teodor necak )

Piero Pulixe ( Pero Pulica )

Piero Placa ( Pero Pjaca )

Martin Bubbi ( Martin Bubin )

Jon de Bogosauo ( Jovan od Bogosava )

Pali Negouan ( Pavle Negovanov )

Djerdji Rogan ( Djerdj Roganov )

Dussa relicta de Jon Mladien ( Dusa udova od Jovana Mladenova )…

Nicola Mladien ( Nikola Mladenov, Mladjenovic? )…

Calozorzi Cruta ( Kalodjurdje Kruta )

Bencha relicta de Stancho Cruta ( Benka udova od Stanka Krute )

Zorzi fio de Calozorzi Cruta ( Djordje sin od Kalodjurdja Krute )

Lecha Xubi ( Leka Zub, Zubov?)

Andrea Laci ( Andrija Lakov )…

Boga Teosclavo ( Boga Teoslavov )

Gin Miali ( Ivan Mijajlov )…

- Obseciani su, moze biti, Armeni.

                2158/58

… la dicta uilla de Samarisi sie un luogo overo Villa clamada Ruscoli …

Jom Dobreze ( Jovan Dobrica )…

Nicha Dobreze ( Nika Dobrica )

Jon Stecho ( Jovan Stek )

Palli Progano ( Pavle Progon-ovic )

Giergi Negouanni ( Djerdj, Djuradj Negovanov )…

- Ranije sam pomenuo Steke. O Progonovicima je tesko bilo sto odredjenije kazati ovdje s obzirom na vrlo cesto ime Progon. Osnova imena je i grcka "pro-gonio" sto bi znacilo "potomak" i slovenska sa znacenjem progon ili izgon. Progon bi svakako prije bilo ili grcko ili slovensko ime nego albansko. Najpoznatiji od svih Progona je bio srbin Arhont Progon, gnostik, zatim njegov unuk Sveti Arsenije ( Dimitrijin ) Progonovic, zatim Zgur Progon itd. Pomenuo sam i vladiku Ivana Progonovica tj. osmog po redu zetskog vladiku Arsenija. Progona u ovom katastru ima dosta a lokaliteti sa tim imenom su brojni juzno od Draca. Ovdje se moze postaviti i jedno drugo pitanje. Mnoga imena sela ili licna imena sadrze u sebi imena lokaliteta koji su u srednjoj ili juznoj Albaniji. Da li ta imena otkrivaju ranije porijeklo tih ljudi? Vjerovatno je to tako ali ja se nebih u to upustao iako postoje pokazatelji da su migracije bile u tom pravcu, dakle od jugoistoka ka sjeverozapadu uz obalu Jadrana.

                2158/59

… de formento Tomasio Schiavo Scrivan in Sclavo campi xv ( od ranijepomenutog Tomasa Srbina Upisanog u Sklavu, Sklavoniji kuca 15 ) …Juvane Bestole ( Ivan Bestola )… Petro Bogosclavo ( Petro Bogoslavov )… Bogo Theosclavo ( Bogo Teoslavov )… Helia Soma ( Ilija Soma )… Andrea Laci ( Andrija Laci )… Pali Negouani ( Pavlo Negovanov )…Jorgi Rogamo ( Djordje, Jorge Rogam )…

                2158/60

Villa clamada Bellani ( Selo zvano Belani )…

Lulla Uelli ( Lula Beli )

Nicola Bratoschiauo ( Nikola Bratoslavov )

Vissa relicta Djergi Juan cum un suo fio Pietro Mida tutta una casa ( Visa udovica Djerdja, Djurdja Ivanova sa jednim svojim sinom Petro Mida svi zajedno jedna kuca )…

Giergi Comanni ( Djuradj Komanin )

Titana (1) relicta de Milossi cum un suo fio Clamado Dobeseio Maserecho tuti una casa ( Titana udova od Milosa sa svojim sinom zvanim Dabiziv Masereko, od mjesta Masereka, svi jedna kuca )…

                2158/61

… Belani … i Bellani … i Pigliani … Gin Belli … 

                2158/62

… villa Belani … Milos Bucholoy … Zorzi Cumani ( Djordje Komanin )…

- Komani je isto ime koje kasnije srijecemo u defterima 1520. i 1523. g. kao dio bezimene ( Drazevine ) nahije. S time, naravno, sto je ovo ime u mjestu prije iseljenja. Tacnu poziciju mnogih mjesta pomenutih u ovom katastru dosta precizno je odredio Pulaha u svom prevodu deftera Skadarske oblasti iz 1485. g. ciji neki izvodi slijede dolje.

                2158/63

Villa clamada Stira

Andrea Steco ( Andrija Stek )

Nicola Vestiana cauo ( Nikola Vestiana glavar )

Bogosclaua relicta quondam Miali Precali ( Bogoslava udova pok. Mihajla Prekala )

Alessio Steco ( Aleksa Stek ) …

Titava relicta quondam Milos Bucholoy ( Titava udova pok. Milosa Bukolova )

Nicola Turco ( Nikola Turko, Turcin?)…

                2158/64

Villa clamada Penetari …

Lazaro Progani …

Miali Rocho ( Mihajlo Roko-v)…

Daba Spori ( Daba, Dabiziv Sporo, Spori )…

                2158/66

Villa clamada Charochi / de la quale cauo ser Stefano Span ( Selo zvano Karoci, Karuci od koga je glavar gosp. Stefan Span )

Giergi Morichi ( Djuradj Moric )

Petro Stecho ( Petar Stek )

Tanus Bussati ( Tanus Busat )

Gusman Malonci ( Guzman, Kuzman Maloncic )

Addam Cucholo ( Adam Cukolo )

Bencho Dayci ( Benko Dajica )

Petro Morichi ( Petro Moric )

Nicola Precali ( Nikola Prekal )

- I ne treba posebno reci da je ovo malo selo mjesavina, vjerovatno na iznajmljenim posjedima.

                2158/67

Villa clamada Busesessi… Zacharia Bogdam ( Zakarija Bogdanov )

Giergi Cumani ( Djuradj Komanin )…

                2158/69

Villa clamada Reci ( Selo zvano Reci, Kareci, Karuci? )…

Vucha Buchadiata ( Vuca Bukadjata )

Vlada Relicta quondam Jura Bosulca ( Vlada udova pok. Djura Bosulca )…

Goisclava relicta quondam Helia Progani ( Gojislava udova pok. Ilije Progona )…

Jon Grubina ( Jovan Grubina, Grubanov )…

                2158/70

… teren … Rezi … da laltro Vlada ( drugo je Vladovo )… da laltro Goisclava uedoua ( drugo je Gojislave udove )…da laltro Jon Grubina ( drugo opet Jovana Grubine )...

                2158/71

… Brayco Dommi ( Brajko Domov )… el quale Brayco (… a koji Brajko )…

                2158/71

… Toma Reci … Zorzi Reci ( Djordje Reci ) … Goisclava uedoua ( Gojislava udovica )… Thoma Reci … da laltro Jon Grubina

                2158/73

Villa overo terren clamado Vedolisti / desabitato ( Selo zvano Vedolisti / raseljeno )…

                2158/74

Villa clamada Xupani ( Selo zvano Zupani )

Andrea Xupani ( Andrija Zupan )

Jon Xupani ( Jovan Zupan )

Palli Linthi ( Pavle Linta )

Vasilj Vulcata ( Vasilj Vukata )…

                2158/75

Villa clamada Gasoli

Dragos Gasoli quondam Martin ( Dragos Gasol pok. Martina )

Nicola Gasoli quondam Dragos ( Nikola Gaslo pok. Dragosa ) …

                2158/76

Villa clamada Pulani

Miale Soma comandadore ( Mihailo Soma komandijer )…

Stoian Gaiola ( Stojan Ganjola )…

Stana relicta de Andrea ( Stana udovica od Andrije )…

                2158/77

Villa clamada Bardi a la Vilipoia ( Selo zvano Bardi u Veljem Polju )

Brana Radovani cauo ( Brana Radovanov glavar )…

Stoiana Castrati ( Stojan Kastrat ) …

Petro Domi ( Petro Dom )

Boglia relicta quondam Ion ( Boljija udova pok. Jovana )…

                2158/78

Villa clamada Seregeli ala Vilipoia( Selo zvano Seregeli u Veljem Polju )…Vlco Tatesa ( Vuko Tatesa, Tatica )… Jon Tatesa ( Jovan Tatesa )…

                2158/79

Villa clamada Bachi

                2158/83

Villa clamada Proghieni e Stichieni ( Selo zvano Projani, Progoni i Sticani, Stecani )

Stoicho Stecho ( Stojko Stek )

Lazaro Topia ( Lazar Topia )

Jon Stecho ( Jovan Stek )…

Dabeseio Calussa ( Dabiziv, Dabisa Kalusev )

Novach de Somesa ( Novak od Somesa )…

-O Stekama, Stecima je ranije bilo govora. Ovdje je bitno da pored biblijskih imaju i slovenska, srpska imena.

- Topia je poznata venecijanska porodica, gospodari Draca a bili su u srodstvu sa srednjevjekovnom srpskom vlastelom.

                2158/84

Villa clamada Tusani Pizoli soto la Scala

Giergi Radouan cauo ( Djuradj Radovanov glavar )

Braycho Branisclauo ( Brajko Branislavov )…

                2158/85

Villa clamada Cruetim overo Franchesi

Pali Franchesi cauo

Tanus Franchesi

Toma Crutta

Palli Crutta el grande

Palli Crutta el Pizol

Rada relicta / de Tanus Matarisa ( Rada udovica od Tanusa Matarize )…

                2158/87

Villa clamada Trompsi Grandi …

Vladi Mirota ( Vlado Mirotin, Mirotic )

Vigeci Grubessa ( Vigec Grubesa, Grubesin )

Netel Grubessa ( Netel, Natal Grubesa )

Petre Dobren ( Petar Dobrenov )

Nicola Dobren ( Nikola Dobrenov )…

Giergi Stopan ( Djerdj Stopan )

Pali Stopan ( Pavle Stopan )…

Andrea Piperi ( Andrija Piper )

Jon Piperi ( Jovan Piper )…

Stani Sclavo ( Stan Slavo, Srbin, Stanislav? )

Lazaro Miladini ( Lazar Miladinov )…

Jon Negovan ( Jovan Negovanov )

Magistro Gergi Belussi ( Majstor Djerdj Belusi )

Petro Tessimir ( Petro Tesimirov, Desimirov )

Boia relicta quondam Petre Vulcata … ( Boja udova pok. Petra Vukate ) …

                2158/90

… Gromadura … Mariza … Bellani … San Theodoro … Baladrini … Boianna ..

               2107/1 (* sub hoc numero 2107 secundum partem Scodrensis Catastici continuamus) ( pod ovim brojem 2107 nastavljamo drugi dio Scadarskog Katastra ).

1417 III 8

… era stado in Schiauania ( koji se nalazi u Sklavaniji …)… e miser Nicolo Zanthanni honorando cameralengo de Scutari …

                2107/2

…Dabeseio Bonzi ( Dabiziv Bonko )…

                2107/3

… de Dabeseio calegaro traditore ( … vinograd Dabiziva kaludjera izdajnika )… Stefano slataro / ( Stefana zlatara ) …

                2107/4

… Bogdan Sextan e fradelli …( … Bogdan Sestan sa bracom …)

                2107/5

… Piero Boicin ( … jedan vinograd Piera Bojicina )… Dobra moiere de Piero Longo ( Dobra zena Piera Longo )…

                2107/7

Vna uigna che fo del uescouo Progano traditore ( Jedan vinograd koji je vladike Progana, Progona, Progonovica izdajnika )…. le raxion de la glesia de Sancta Maria da Scutari ( … koji je po zakonu crkve Svete Marije u Skadru )… magistro Progano calegaro ( majstor Progon kaludjer )…

- Ovdje se radi o srpskoj pravoslavnoj crkvi. Vladika je Ivan, Arsenije Progonovic.

                2107/9

Villa Clamada Bistriola de la quale e cauo ser Stefano Span …( Selo zvano Bistriola od koje je glavar gospodin Stefan Span …)

Dabeseio Marsen ( Dabiziv Marsen )

Petro Marsen ( Petro Marsen )

Pali Grilla ( Pavle Grilla )

Pali Bochxa ( Pavle Boksa )

Jon Romestina ( Jovan Romestina )…

Radogosci de Otti ( Radogost iz Hota)

Nicha Progano ( Nika Progon )…

- Domacini sa prezimenom Romestina imaju 2 biblijska i 4 srpska imena. Za njih se moze reci da su Sclavi tj. Srbi.

- Treba napomenuti staroslovensko ime Radogosc ili Radogost. Slicno njemu je i ime Miogost.

                2107/10

Villa clamada Dobrea / dela quale e proniario Piero Span ( Selo zvano Dobra/ od koje je pronijar Pero Span )

Gin Doklesse comandadore ( Ivan Dukljanin comandijer )

Giergi Doclesse ( Gjerdj, Djuradj Dukljanin )…

Zorzi Lethi ( Djordje Leta ) …

- O Spanima je ranije bilo govora, a bice pominjani i dalje.

- Slicno je sa Letama, jedna porodica je uvedena u otomanski defter 1520. i 1523. g. na Kornet u knezevini Drazevini. Njihova dalja sudbina ( Letica ) je za sada neizvjesna.

- Ovdje su jos dvojica dukljana od ukupno pet. Imena sve petorice su Andrija, Benko, Georgije ( Djuradj ), Ivan i Pavle ( Paulus ). Mrsav trag « nacije » za 21. vijek!

                2107/11

Villa clamada Sancto Auracio ( Selo zvano Sveti Auracio, Vraka ) …

Vucheta Butadossi ( Vuceta Butados )…

Alessio Cucci ( Aleksa Kuc )…

Masi Cucci ( Maso Kuc ) …

… Paulo et Nicole Cora .. ( Pavlo i Nikola Kora , sinovi Kore …)

                2107/12

Villa clamada Caldrion de la quale e cauo Tomasio Schiauo Scrituan de la corte In Schiauo / ( Selo zvano Kaldrion, Kodrun, Kordun?, od koga je glavar Tomas Srbin upisan u dijelu Slavonija )

Radici Grichigna ( Radic Gricinja, Gricinjic )

Pop Radoan ( Pop Radovan )

Bosidaro Prasqua ( Bozidar Praskva )

Nicha Milossi ( Nika Milosev )

Dimitri Prasqua ( Dimitrije Praskva )

Pop Bogosclauo ( Pop Bogoslav )

Goia ( Goja )

Nouvach Grichignich ( Novak Gricinjic )

Drago elo comandadore ( Drago je komandijer )

Dimitri Ueselcho ( Dimitrije Veselkov )

Pop Dimitri ( Pop Dimitrije )

Radomiri Bera ( Radomir Bera, Beranin )

Stefan Grichignich ( Stefan Gricinjic )

Sergi Gradoe ( Srdja Gradojev )

Bogdan Dobruta ( Bogdan Dobrutov )

Pop Bitri Cochein ( Pop Mitar Kocin, Kocjenov )

Diacon Stefan ( Djakon Stefan )

Negoue Ivessa ( Njegoje Ivesin )

Radizo Colaro ( Radic Kolar, Kolarev )

Nicola de Jacon Cosichi ( Nikola od Jokova Kosica )

Rada moier chi fo de Radossin ( Rada zena od Radosina )

Braian Scurola ( Brajan Skurola )

Bogdan Meressa ( Bogdan Mereza, Mareza?)

Petro magistor ( Petro, majstor )

Diacon Petico ( Djakon Petiko, Petric?)

Goissa ungaro ( Gojisa Ungarov?)

Bogdan Grichigna ( Bogdan Gricinja, Gricinjic )

Yuam Dolina ( Ivan Dolina )

Milossi Oplassa ( Milos Oplasa, Oplasev )

Radosclauo nosach ( Radoslav nosac )

Pop Rayco ( Pop Rajko )

Sagin Grebessa ( Zagin Grebesa, Grabaza?)

Andrea Priuicichi ( Andrija Privicic )

Bogosclauo Frencouichi ( Bogoslav Frenkovic )

Nixa Putinich ( Niksa Putinic )

Rodosclavo Micoilouichi ( Rodoslav Mikoilovic, Mihailovic )

Pop Rodosclauo ( Pop Rodoslav )

Mara moier che fo de Branas ( Mara zena od Brana, Branasa )

Radoueze magistar ( Radojica majstor )

Giorgi Scutra rego ( Djordje Skadranin?)

Stancho ( Stanko )

Mara moier che fo de Couesia ( Mara zena od Kovaca? )

Bogosclaua calogrea ( Bogoslava kaludjerica )

Milos Corachi ( Milos Korac )

Nicolos orfano ( Nikola sirotan, mlad )

Nouach Peles ( Novak Peles )

Vella da Copenico ( Vela od Kopenika, Bela? )

Nicha magistor ( Nika, majstor )

Bogdan Bethcassa ( Bogdan iz Bitidosa )

Nicola Raddi ( Nikola Radi, Radev?, Radovic? )

… de comun che e In Caldrion … ( … od komuna koji je u Kaldrionu …)

- popi = sclavonici ritus presbyteri, v. : Andrea, Bogdan, Bogosclavo, Bitri Cochien, Dimitri, Raico Dogo, Nenada Gredovichi, Nic. Gredovichi, Dim. Maserach, Miliza, Nicossin, Radoan, Radosclavo, Rayco Radoan, Stancho, Stoicho, Radosclavo Triboff v. protopopa. ( - popi = slovenske, srpske vjere svestenici, pogledati: Andrija, Bogdan, Bogoslav, Mitar Kocin, Dimitrije, Rajko Dogo, Nenada Gredovic, Nikola Gredovic, Dimitrije Maserac, Milica, Nikosin, Radovan, Radoslav, Rajko Radovanov, Stanko, Stojko, Radoslav Tribov itd.)

- calogrea = monacha slavonici ritus ; caloieri = monachi sclavonici ritus. ( - calogrea = monahinja srpske vjere; calojeri = monasi srpske vjere. )

- Ova tri sela : Kaldrion, Kopenik i Podgora sa nekim manjim susjednim selima cine geografski trougao, klin. Zbog njih sam se odlucio da se pozabavim ovim venecijanskim katastrom i otomanskim defterom. O ova tri glavna sela mogla bi se napisati pozamasna studija. Jasno je da je u venecijanskom govoru sclavi = srbi, ne postoji nikakva druga slovenska vjera izvan katolicke a da to nije srpska pravoslavna crkva koju je osnovao Rastko Nemanjic poznatiji kao Sveti Sava uz pomoc svoga sinovca kralja Radoslava i snahe Ane Laskaris. Jasno je « drustveno » uredjenje ova tri velika sela. Vidi se osnova u Dusanovom Zakoniku. Tu su pravoslavni svestenici, monasi, monahinje, zanatlije, glavari i sudije, skola pri manastiru, komun, javni putevi, zajednicki vinogradi, crkveni posjedi itd. Ovim selima upravlja vecim dijelom velikas Tomas Srbin. U ta tri glavna sela sa susjednim manjim selima i zaseocima ima oko 200 srpskih poreskih obaveznika tj. domacina. Dakle, tu moze biti oko 500 vojnika ili vise u slucaju velike potrebe. Isto tako to jezgro je dovoljno da odrzi jezik, tradiciju, kulturu, pismenost isl. Visoki prirodni prirastaj tog stanovnistva sluzi, kao sto ce se vidjeti iz daljih izvoda i analize, kao glavni izvor nacionalnog elementa i geografski i vremenski daleko, cak i do danasnjih dana. U proslosti se oslanja na duboke korijene srpstva, Hilandar, sto ce se vidjeti iz dodatka o Kamenici. U buducnosti doseze, kao sto rekoh, do nasih dana tj. do Mitropolije Crnogorsko-primorske i Skenderijske. 

- Moglo bi se nesto reci o imenima u gornjem selu. Sva su srpska. Cesto je uvedeno ime oca, zatim vec oformljeno prezime, a redje se poreski obaveznik izjasnjavao po mjestu odakle je porijeklom ili po plemenu.

                2107/13

Infrascripte son le uigne de comun che son In la uilla de Caldrion/ ( Dolje su popisani vinogradi-vinarije od komuna koji su u selu Kaldrion )… la moiere che fo de Radassin ( zena od Radosina ) … terreni de papa Nenada Gredouichi (… zemljiste popa Nenada Gredovica )… de Bogdan Nesusio ( od Bogdana Nesova?) … diacon Meliza terren clamado Dedina/ ( …djakon Meliza zemlju zvanu Dedina )… Goian ( Gojan )… la quale al presente lauora Petrasin diacono /( koju sada radi Petrasin djakon ) … Nego Isich ( Negoisic, Njegoje Ivesic ?) ) … Vasilj Vesocouichi ( Vasilj Vesokovic )… dicto Petrossin.(… receni Petrosin ) … Asegrouichi ( Asegrovici ?)… Bogdam Josichi ( Bogdan Josic, Bogdanisici ?)… Nicola Copita/( … Nikola Kopito/) … Braico ( Brajko )… Nouach Grichignich ( Novak Gricinjic )… Braiacoua ( Brajakova, Brajakovina )… de Radichiauina ( Radicevina )… Thomasio Schiauo como cauo / ( Tomas Srbin kao glavar /)… Bitri Veselcho ( Mitar Veselkov, Veselkovic )… chiamada Bosinouina ( zove se Bosinovina )… la glesia de San Lucha / che fo de Bosina / al presente la tien calegaro Siloam …( … crkva svetoga Luke/ koja je Bosina/ sada je kaludjera Siloama )

- Imovina koja se zavrsava sa « ovina », « evina », « ina » isl. je jasno imovina doticnog imena. Tako je Radicevina imovina Radiceva, Bosinovina je imovina Bosine, Veselkovina je imovina Veselka itd. Cesto se i feud nazivao po feudalcu kome je ta oblast, selo ili vise sela pripadalo. Taj se nacin imenovanja moze prosiriti i na vece oblasti, knezevine pa bi Drazevina bila knezevina Draska ( Volkovica?), Tujkovina knezevina Tujka ( Gurbazavica ), Hercegovina oblast Hercega Stjepana ( Kosace ) itd.

- Interesantno je napomenuti da je Dedina napisano ekavski, kao i Reka ( Zeta je bila dedina Nemanjica iako su svi Nemanjici govorili ijekavskim dijalektom kao i veci dio srednjevjekovne srpske vlastele poput Grebeljanovica Lazarevica, Mrnjavcevica, Brankovica, Stanjevica itd ). Reklo bi se da su u srednjem vijeku ekavica i ijekavica bile dosta izmijesane. Zadrzacu se samo na slicnim usputnim napomenama, bez dalje dublje analize te cinjenice.

- Jasno je da je crkva Svetoga Luke srpska pravoslavna crkva.

                2107/14

… terren de Caldrion ( zemljiste u Kaldrionu )… terren clamado Chaldrioniza / de campi / octanta o cerca/ i suo confini / ( …zemljiste zvano Kaldrionica, Caldrionica / ukupno osamdeset kuca / sa svojom granicom… )… calogero Cauriel (… kaludjer Gavrijel )… Radien Chirchignich ( …Radjen Circinjic, Gricinjic )… terren clamado Grabaza ( Grabreze ) … ( …zemlja zvana Grabaza, Grabreze ) …de Grabreze … terren clamado Stolouath (?) ( …zemlja zvana Stolovac ) … Grocouina / ( Grokovina ) … Nota che le sta concesso a Thomaso Schiauo / como cauo de Caldrion / che iomegni de Caldrion ( Napomena da je to u koncesiji Tomasa Srbina / kao glavara Kaldriona / pa ljudi Kaldriona… )… a Thomaxio Schiauo ( a Tomas Srbin …) … al dicto Thomasio / ( … receni Tomas /)… terren clamado Sochiouina ( … zemlja zvana Sociovina )… un terren clamado Cameniza …( jedna zemlja zvana Kamenica… )

                HILANDARSKI POSJED KAMENICA

Ovdje na pomen Kamenice napravicu jedan odstup, digresiju od katastra. Na odredjivanju ( ubikaciji ) gdje je bila Kamenica radili su ( padali su na ispit iz istorije i geografije ) neki poznati istoricari i priznata imena, ukljucujuci i akademika Simu M. Cirkovica. Zadrzacu se krace na njegov clanak iz Hilandarskog Zbornika: Hilandarski metoh u Zeti. Evo nekih izvoda:

- Iz Nemanjine povelje …i dah od bitka cto moge i oy Zetje kobile, i soli .l. ( slovo l) spoudov.

- U povelji Stevana Nemanjica ( 1196-1204 ) …a u Zetje polovinu Kamenici s ljudmi.

- U povelji … kralja Milutina …prvih godina XIV veka … : u Zetje polovina Kamenic s ljudmi a imenem domousiki.

- druga Milutinova povelja, sa vaznom razlikom: ou Zetje polovina kamenic ( je s ) ljudmi imenem momousiki.

- Vlastelinstvo manastira sv. Nikole u Dobrusti … dodaje se : vinograd ljubov na Oglednice na megi ljubizinskoj i, trg ou Prizrjenje prjed prazdnikom svetago Nikoli, da je svjekja crkvi tou i ot carine ou svetago spasa na vsako godisce .ri. perper da se daje dohodak crkvi toi. 

- Navodim ovaj dio zbog znacaja Svetog Spasa, jeromonaha Mardarija, stamparije Mrksine crkve i vladike Makarija sa Korneta o cemu ce biti rijeci nekom drugom prilikom.

- Druga povelja …, o istom metohu svetoga Nikole … : i dodah ou svjetom Srgi sto i e. deset spoudov soli vsako godisscte ijoste pridade, carstvo mi svetomou nikole dobrousctkomou selo gorozupi, selo miliscta, selo planski, i tazi .g. sela da donose na godisce po .k. tovar soli od zete svetomu nikolje i vinou tazi sela da donose ot pilota vino ou dobrousctou i da orou .s. dni ou godisctou .g. eseni .g. proletni. 

- Jasno je da je ovdje Sveti Srdj mjesto juzno od Skadra ka uscu Bojane. Posto moja tema nije za sada lociranje manastrira svetoga Nikole nego Kamenice, napomenuo bih samo da je postojao pravoslavni manastir i bratstvo Svetoga Nikole u mjestu Grisa ( 2107/59 ) koje se granici sa Dobrom, kao i istoimena crkva u mjestu Reka ( 2158/70 ) nekoliko km sjeverositocnije. I ova u Reci je, svi su izgledi, pravoslavna. Naravno ovdje se radi o neposrednoj blizini trougla Kamenica ili Domnik Tuz, Kaldrion, Dobra, Podgora, Koplik.

Dalji navodi : «  … u potvrdnoj povelji Dusanovoj : "selo ou Zetje momousiki s zabjelom i s brdom i pravinami. Kao metoh izricito je navedena crkva svetago Nikole: crkov sveti nikolae ou dobrousti i s seli, selo zouri, selo vrbnica, vojevisti. Ou pilote sela kalogeni i mouriki s vsjemi pravinami sel tjeh i s planinami.""

- Ovdje bih se samo krace osvrnuo na zabelu. S. Cirkovic je o tome dosta nagadjao, nazalost pogresno. On i jos neki drugi istoricari dosli su do zakljucka da su Domousiki i Momousiki u sustini Momisici a ne stanovnici Domnika Tuzi tj. Kamenice ili Momuse iz nekih drugih povelja. Sto zbunjuje je da je pored Momuse, koja je nekih 50 i vise km. sjevernije od Domnika Tuza tj. Kamenice uvedena i jos jedna druga Kamenica u kojoj, kao sto ce se vidjeti, nikako nijesu mogle biti masline. Dakle, ni Cirkovic ni vecina drugih nijesu vidjeli da je zabela Zabela, ( 2045/39 ), manastirska zabela, mjesto u neposrednoj blizini Kamenice o kojoj ja govorim. Isto, ne bih analizirao kako je Cirkovic Mourike tj. Mavrike prekrstio u Mulice isl. 

Da nastavim sa izvodima iz Cirkovicevog clanka : "… zalbe igumana Doroteja na razne nevolje koje imaju Hilandarci u svojim metohijama. … i ou zete sco imaju selo polovina kamenic i na moraci polovina lovisca kako im tezi carine podgoricane ne davaju. …i ou zete, polovina kamenic sa ljudmi i imenem momisiki i na morace polovina lovisca, kako je i prezde, bilo."

- Poslije ovih navoda Cirkovic ulazi u analizu sela Momisica kod Podgorice, ali tu ima problem, tamo ne postoji nikakav pomen metohu kao ni Kamenici niti u tradiciji niti u istorijskim dokumentima. Onda ispravno zakljucuje da pomenuta Kamenica nije zaselak sela Brezina ali nije u stanju da odredi gdje je Kamenica. Dio analize o lokalitetima na Moraci je relativno pogodjen, mada neprecizan. Manastirsko imanje tj. metoh u Kamenici je tema. Gospodin Cirkovic je propusto da analizira pitanje soli i solana sto je vrlo bitno za ovu temu. Zna se koliku je vaznu stratesku ulogu so imala u srednjem vijeku, cak i do danasnjih dana. Radi se ne samo o ljudskoj ishrani i ocuvanju suvog mesa i ribe nego podjednako so je bitna i za stocnu ishranu. Cirkovic nije primijetio da su stanovnici Kamenice, Domnika Tuza, bili i solari, za razliku od nekih drugih crnogorskih istoricara koji su to bolje shvatili i poklonili tome paznju. Solane, pogotovu u Grblju ce u XV vijeku i kasnije biti predmet cestih sukoba Venecije, Crnojevica i Turaka.

U ovim analizama ako se dobro ne pazi lako je « zalutati » u nerealne zakljucke. Evo jedna od njih koja je uz komentar prvog navoda u vezi « i u Zetje kobile, » Cirkovic kaze : « … to bi znacilo da je neko morao davati manastiru kobile ». 

Da zakljucim: moje je misljenje da je Kamenica tj. Domnik Tuz, lokalitet u blizini Kaldriona tj Kodruna i Kopenika tj. Koplika, blizu istocne obale Skadarskog jezera i da se Hilandarski metoh tu nalazio.

Naveo bih jos interesantnih citata u vezi Kamenice:

Arhiv na Makedonija, Spomenici za srednovekovnata i ponovata istorija na

Makedonija,Tom I, Vladimir Mosin, Skopje 1975. str 272: 

Gramota na Velikiot Zupan Stefan ( Prvovencani) od 1200-1202 godina: 

Osven toa vo Zeta se dava polovina od Kamenica so lugeto; a po seto toa se dodavaat uste tri sela: Vidjenje, Bjelicisca i Gorni Vraniki do Gradisca. Tie 14 sela ( zaedno so devette sela dadeni prethodno ot tatko mu) go socinuvale osnovniot imot na Hilandar.

- U blizini gornjih lokaliteta Vidjenje, Bjelicista i Gorni Vraniki do Gradisca se nalazi lokalitet Momusa i Kamenica. No ta Kamenica, iako je pripadala Hilandaru, nije ova u Zeti sa maslinama. U vezi zabune, Domousici i Momusiki rekao bih nesto drugo: mozda bi se trebalo pozabaviti autenticnoscu nekih istorijskih dokumenata, sto su falsifikati i kada su nastali a sto su originali ili vjerni prepisi. To je danas relativno lako utvrditi nedestruktivnom spektralnom analizom dokumenata ili nekom drugom, recimo izotopskom metodom. O DNA kodu da i ne govorim, izgleda da je tu negdje buducnost provjere istorije. 

Hilandar Monastery, Belgrade 1988. pg. 74: Data from the praktikon of 1300. expressed numerically; Rabenikeia

Village Kamenica

par Staseis 16, Males 28, Females 26, With zeugarion 3, With half of zeugarion 6, with no zeugarion 7, Oxen 4, Pigs 12, sheep 40, Donkies 3, Horses 2, Wallnut-trees 3, Olive-trees 5, Vinyards 27 1/2, gardens 1, Total surface 28 1/2, Oikoumenon 11 ¾

eleuth Stases 2, Males 4, Females 3, With no zeugarion 2, Oikoumenon 2/3

Kamena Land 200, Vinyards ?, Total surface 200+?, Revenue..., Charges Land 4, Vinyard 2, Total 6, Total 6.

- To je ukratko prepis sto je Hilandar posjedovao u selu Kamenica 1300. godine. Stas znaci selo, naselje, varosica. U ovoj Kamenici uspijevaju masline i nalazi se veliki vinograd. Time bih zavrsio ovaj izvod o Kamenici.

                2107/15

Villa clamadj I Tusi, de la quale e cauo Jurco Tusi

Jurco Tusi cauo ( Jurko Tuz glavar )

Leo Tusi

Nicola Tusi

Petro Tusi

Nicola Tusi

Bencho Tusi ( Benko Tuz )

Pali Tusi el pizolo ( Pavle Tuz mali )

Pando Tusi ( Pantaleo, Panto Tuz )

Tanus Tusi

Petan Tusi

Vigeci Tusi

Nicha Tusi

Bogosclauo Tusi el grando/ ( Bogoslav Tuz veliki )

Giergi Tusi

Bogosclauo Tusi / el pizolo ( Bogoslav Tuz mali )

- Istocno od Hotskog zaliva danas nijesam mogao naci ni jedan lokalitet sa imenom Tuzi sto ne znaci da ne postoji.

                2107/16

… Nicolo che la villa di Lugi e unaltra uilla clamada Gradeza sia sotoposta a la uilla de Tusi / ( …Nikolo koje je selo u Luge, Lug, i jedno drugo selo zvano Gradeca koja se nalazi do sela Tusi ) … terren clamado Stoici ( …zemljiste zvano Stojici )… terren clamado Chameniza ( …zemlja zvana Kamenica …)… un terren clamado Sochiouina ( …zemlja zvana Sociovina )… de la villa de Caldrion ( od sela Kaldrion )... la uilla de Lugi ( … selo Lug, Luzi )…

- Lokalitet Gradec kod Tuzi iz gornjeg popisa danas postoji.

                2107/17

Villa clamada Oseti Cauo Piero Oseti ( Selo zvano Oseti glavar Pero Oseti )… Pantho Messi ( Panto Mesa )… Conte Ochesti ( vojvoda Ocesti, Okseti )…Pali Thomay ( Pavle Tomov ), …

- Ochseti, Okseti, Ochsete, Ochesti s jedne strani i Oci, Octi, Octo, Otti, Otto, Hoti su i jezicki i geografski bliski. Ne bih se usudio da komentarisem razlike, mada je u imeniku, reklo bi se, napravljena razlika.

                2107/18

Villa clamada Copenico de la quale e cauo Thomasio Schiauo Scriuan de la corte In Schiauo ( Selo zvano Kopeniko, Kopenikum, Koplik od koga je glavar Tomas Srbin upisan u dijelu za Sklavoniju )

Zorzi Egressi ( Djordje Egersi, Egci )

Boga Raza ( Boga sin Raca )

Jon Egressi ( Jovan Egci )

Goiach Poserichus ( Gojak Poserikus )

Jura protopopa ( Djura protopop )

Pop Andrea ( Pop Andrea )

Ratico Rosichio ( Ratko Rosic )

Vitico Ragian ( Vitiko, Vitko Radjenov )

Pribeze Budemir ( Pribeza Budimir )

Yuan Budemir ( Jovan, Ivan Budimir )

Dobrosclauo Griuina ( Dobroslav Grivina )

Bogdam Budemir ( Bogdan Budimir )

Teodoro Uragoza ( Teodor Vragoza )

Micha Buticho ( Mika Butikov )

Tripun Tatiza ( Tripun Tatica, Tatesa )

Nicolo Mirco ( Nikola Mirkov )

Andrea Messi ( Andrija Mesa )

Yuan Sudia overo Sudichi ( Ivan Sudia ili Sudic )

Milosclauo ( Miloslav )

Petro Soma ( Petro Soma )

Nicolo Progani ( Nikola Progon )

Bogeta Bochorichi ( Bogeta Bokoric )

Marco Bratonese ( Marko Bratonozic )

Pop Nicossin ( Pop Nikosin )

Pop Miliza ( Pop Milica )

Calia uedoua relicta quondam Gerosclauo ( Kalija udovica pokojnog Geroslava )

Mara uedoua relicta quondam Marco Bacheir ( Mara udovica pokojnog Marka Becira )

Nicolo Ueliani ( Nikola Veljanin )

Bogdan Nalesco ( Bogdan Naleskov )

Bogdam Cochot ( Bogdan Kokot )

Marco Bratonesse ( Marko Bratonozic )

Bogdan Betchassa ( Bogdan Bitidos )

Radosclauo Betchessa ( Radoslav Bitidos )

Mencha Xan ( Menko Zan )

Ratico Fruga ( Ratko Fruga )

Nouacho Milich ( Novak Milic )

Ratico Vulachina ( Ratko sin Vulacina )

Jon Achela ( Jovan Acela)

Bogdan Sossa ( Bogdan Sosa )

Dobretico ( Dobrotic?)

Brato Sclauo covazo ( Brato Srbin, Bratoslav kovac )

Pop Stancho ( Pop Stanko )

Pop Bogdan ( pop Bogdan )

Andrea Gradissi ( Andrea Gradisin )

Jurcho Feruzo ( Jurko Feruzo )

Miocho de Damian ( Mioko sin od Damjana )

Diacon Bogosclauo ( Djakon Bogoslav )

Stoicho Petrussi ( Stojko Petrusev )

Drago Romestina ( Drago Romestina )

Nouacho Romestina ( Novak Romestina )

Ratico Tragur ( Ratko Trogur )

Ostoia ( Ostoja )

Stefano vedegur ( Stefan Vedegur )

Andrea Desco ( Andrea Desko )

Jurgi Desco, ( Djurko, Jorge Desko )

Bogoe Carlo ( Bogoje Karlov ) 

Nicola Radoe ( Nikola Radojev )

Radize Opessa ( Radica Copessa, Capessa, Opresa? )

Gin Michiele ( Jovan Mihailov )

Yuan Liliach ( Ivan Ljiljak ? ) …

Radosclauo Romestina ( Radoslav Romestina )

Andrea Somili ouero Somelichi ( Andrija Somila ili Somelic )

Nouacho Triboff ( Novak Tribov )

Petro Sinadina ( Petro Sinadin, Sinadinov )

Yuan Golobin ( Ivan Goloba, Golobinov )

Bogdan Bochichi ( Bogdan Boksic )

Pop Radosclauo Triboff ( Pop Radoslav Tribov )

Nicha Linthi ( Nika, Nikola Linti, Lenti, Liti?)

Pali Rubbi ( Pavle Rudi )

Andrea Cragugi ( Andrija Kraguj ?)

Ratico Bogoe ( Ratko, Ratiko Bogojev )

Andrea Lossan ( Andrija Lazanin, iz Laza )

Dimitri Boghichi ( Dimitrije Bogicev )

Nicola Pobora ( Nikola Pobora )

Bogoe Semidede ( Bogoje Semider, Samoder ?)

Jura Messi comandador ( Jura, Djura Mesi komandijer )

Doicin Luboe ( Dojcin Ljubojev )

Pali Bogsichie ( Pavle Bogsic )

Nicha Gruda ( Nika, Nikola Gruda )

Ciproe Sugor ( Kiproje Sugor, Podgor, Podgoricanin?)

Andrea Batigna ( Andrija Batinja, Batina ?)

Michalj Chetossi ( Mihalj Cetos )

Pop Radoan ( Pop Radovan )

Dabesio Sirocho ( Dabiziv Siroko, Sveti Roko )

Pribe Sirocho ( Pribe, Priboje Siroka )

- Analiza imena iz Kopenika bi mogla biti poduza. Zadrzacu se samo na nekoliko prezimena:

- Jasno prezime Kokot nalazimo u otomanskim Defterima 1520. i 1523. godine u selu Ljesnjani Desici u bezimenoj ( Drazevini ) knezevini-nahiji. Desici su zauzimali dio danasnjih Kokota u Ljesanskoj Nahiji i zapadno od njih ka Veljem Vrhu, gdje se i danas nalaze ostaci njihovih kucista kao i neki drugi vrlo bitni lokaliteti ( ukoliko nijesu unisteni ). Dalja njihova sudbina za sada je nepoznata sve dok vlasti ne dozvole da se prevedu i publikuju ostali otomanski dokumenti koji se cuvaju u tajnosti od sire naucne javnosti, kao sto je pomenuto ranije. Ovdje bih samo napomenuo da postoji selo Kokoti u srpskom kraju u Zumberku gdje su se Srbi naselili sredinom 16. vijeka pod vodjstvom cuvenog Ivana Leknovica.

- Sledece vrlo interesantno prezime je Ljiljak. Kao sto sam napominjao vise puta, rijetka prezimena poput ovog lako je pratiti kroz istoriju. Nijesam se posebno interesovao za sudbinu ovog prezimena, samo da kazem da u novije vrijeme postoji jako prezime Ljiljak u Bosni i Hercegovini koje se, reklo bi se, odatle dalje sirilo.

- Bratonozici su doseljenici naravno iz Bratonozica kao sto ce se vidjeti u donjoj tabeli. Ovo je dosta rani pomen njima kao i Piperima i jos nekim plemenima. S obzirom da ih je nekoliko doseljeno u Skadarsku oblast, da se zakljuciti da im je « matica » ranija nego se to do skoro smatralo u « zavicajnim » predanjima i istorijama.

-Ocigledna je jaka pravoslavna denominacija ovog velikog sela, « ugaonika », stuba srpske nacionalnosti u oblasti Skadra.

                2107/19

Terrenj fuora de la dicta villa / i quallj dixe esser de la glesia de Chopenico/ …/ clamadoGoragnja / de campi sexanta … ouero pascolo clamado Vira / de campi sexanta … Jtem molin un Jn Riola soto balezo et e de la glesia de Copenicho/

- Probao sam da indentifikujem ovu crkvu u Kopeniku na osnovu katastra, ali za sada bez uspjeha. U Rijoli kod Baleza je mozda crkva Svetog Aleksandra. 

                2107/20

Nota che quelli da Copenico … el dicto Thomasio Schiauo / cauo de la uilla de Copenico … Nota che le sta concesso a Thomasio Schiauo como cauo de Copenico che iomegni de Copenico…

                2107/21

Villa clamada Grouemira Grandi ( Selo zvano Gruemira Velika )…

Piero Groemiri cauo ( Pero Gruemira glavar )

Daba Grouemiri ( Daba, Dabiziv Gruemira )

Voyn Grouemiri suo frar ( Vojin Gruemira njegov brat )

Nicola Grouemiri ( Nikola Gruemira )

Giergi Grouemirj suo fio ( Djerdj Gruemira, negov sin )

Gin Grouemirj fio de Piero ( Jovan Gruemira sin Pierov )

Andrija Grouemirj fio de Piero ( Andrija Gruemira sin Pierov )

Vigeci Grouemirj ( Vigec Gruemira )

Mirosclauo Manasi ( Miroslav Manas )

Bardi Grata ( Bard Gratov )

Groban Sirocho ( Groban Siroka )…

Radosclauo Malonci ( Radoslav Malonca, Malonsic )…

- Gruemire nose prezime po mjestu. Vecina ima biblijska imena, zatim srpska, vlaska, par grckih a skoro ni jedno albansko ime. Tesko je rastumaciti neka imena kao Vigec, Bard isl. Bardi u znacenju prezimena se cesto pominju i lakse ih je indentifikovati : ima ih oko 33 sa biblijskim imenima, 8 srpskih i 4 tesko odredljiva, prije bi se reklo vlaska ( latinska ) nego arbanaska.

                2107/22

Villa clamada Podegora de la quale e proniario e cauo Andrea Otto e fradelli e Radas Otto / e Zacharia Lubici e fradelj e Zorzi Mida e fradellj e Masarecho Otto e fradellj e Nichola Bachsi e fradellj ( Selo zvano Podegora, Podgora od koje je pronijar i glavar Andrija Hot sa druzinom i Radas Hot … i Nikola Baksa sa druzinom ).

Pop Stoicho ( Pop Stojko )

Bogdan Drocina ( Bogdan Drocina )

Radosclauo Miloslauichi ( Radoslav Miloslavic )

Popo Radosclauo ( Pop Radoslav )

Giergi Meroveze ( Djuradj Mrveze )

Andrea Ginouichi ( Andrija Djinovic )

Radin Diaconouichi ( Radin Djakonovic )

Radich Bochichi ( Radic Bocic )

Dragi Radinichi ( Dragi Radinic )

Miloze Razichi ( Miloza, Milojica Razic )

Ghinoe Miroeuichi ( Djinoje Mirojevic )

Desimiri Madenouichi ( Desimir Mladenovic )

Bogdan Vlasichi ( Bogdan Vlasic )

Stefano Milotichi ( Stefan Milotic )

Stoina relicta che fo de Gogdan Gognesse ( Stoina, Stojna udova od Bogdana Gonjese )

Radosclauo Drossina comandador ( Radoslav Drosina, Drocina komandijer )

Progano Meruossi ( Progon Mervos )

Petro Bussati ( Petro Busat )

Radomiri Maceloy ( Radomir Macelov )

… uigne clamade luna Oscurussa laltra Uesechiauina / laltra Lazarina / Laltra Drisetina ( …vinogradi zvani jedan Oskorusa, drugi Veselkovina / drugi Lazarevina / drugi Drisetina tj. Andrije Srbina )…

                2107/23

Jnfrascripte son uigne poste Jn Podegora ( Dolje su zapisani vinogradi, vinarije u Podgori )… Uesichiauina ( Veselkovina )… Lazarina ( Lazarina )… Dristina ( Andrijina )… cum Ghin Nohe ( … sa Ivanom Noga )… Caulauina ( Kavlavina? Pavlovina )… Radin diacon ( Radic djakon )… uigna clamada Milobratha ( vinarija zvana Milobrata, Milobratova )… Lalose che fo Dabeseio ( Lalosi koji su Dabiziva ) … Bogdan Vulasichi ( Bogdan Vulasic,Vlasic )… Dassimiri fo Mladien Novichi ( Desimira Mladjenovica )… Stretecho ( Streteko, Stricevo?) … pop Bogdan ( pop Bogdan )… Radim Diaconouuichi ( Radin Djakonovic ) …Rauolesa ( Ravolesa? )…Zuan Sabin ( Ivan Savin ?)… Potechuchia ( Potkuca, Potokusa?) … Coiacin ( Kojacin )… Radizi Humoy ( Radic Humoj )…Nouacho ( Novak ) … Milos ( Milos )…. dicto Coiacin ( Receni Kojacin )… uigna clamada Stanouina ( vinarija zvana Stanovina ) … de Podegora ( od Podgore )… Radichi Bodixi ( Radic Bodic, Bogicev )… Drago Radilichi ( Drago Radilic )… uigna clamada Stanouina ( vinograd zvani Stanovina ) … Radichi Bochxj ( Radic Boksic, Bogicev ?) …dikto Radichi ( receni Radic )… Minadina ( Minadina ) … Stepa Milotichi ( Stepa Milotic )… Ghinoe Mirouichi ( Djinoje Mirovic )… Drisetina ( Dristina, Andrijevina )… Petro Grouemiri e Dabsa Grouemiri ( Petro Gruemira i Dabsa Gruemira )…vigna clamada Vuchovina ( vinograd zvani Vukovina )… la Nogara ( Nogara, vlasnistvo Noge )…

- Ime Stepa je napisano ekavski.

                2107/24

Jnfrascripti son terrenj posti Jn Podegora ( Dolje su popisana zemljista u Podgori )

… Uiliacha ( Viljaca, Veljaca )… Radosclavo Drocina ( Radoslav Drocina )… Bogdan Drocina ( Bogdan Drocina )… de terren aratorio / clamado Stari de campi trenta o cerca ( … obradjena zemlja / zvana Stari sa ukupno 30 kuca )… et terren de Podegora ( … zemlja u Podgori …)… de terren clamado Biella Mogila ( …od zemlje zvane Bijela Mogila, Gomila )…

- Bijela Mogila je napisano ijekavski.

                2107/25

Villa clamada Maiora soto Podegora( Selo zvano Macura kod Podgore )

Petro Maiora ( Petro Macura )

Jon Maiora ( Jovan Macura )

Jon Tusi ( Jovan Tuz, Solar )

                2107/27

Villa clamada Vaiussi soto Podegora

                2107/29

Villa clamada Sordani soto Podegora( Selo zvano Sordani, Srdani kod Podgore )

Voyn Cucci ( Vojin Kuc )

Petro Cucci ( Petro Kuc ) …

Jon Berri ( Jovan Ber, Beri )

                2107/30

Nota che tutte queste ville che e sotto de Podegora … ( Napomena da sva ova sela koja su u Podgori …)

                2107/31

Villa clamada Liusta caui Juncho e Ulatico Otto ( Selo zvano Livsta, Livos glavari su Junko, Janko? i Vlatko Hoti )

Bochxa Bochichio ( Boksa Bogicev, Bocic )

Raduan Ponossi ( Radovan Ponos )

Giergi Bochichi ( Djuradj Bocic )

Stancho Lagoressi ( Stanko Logorec, Lagoras )

Dabesio Popouichi ( Dabiziv Popovic )

Bogo Bochomire ( Bogo Bukumira )

Bogdan Louichi ( Bogdan Lovic, Lopic?, Bogdanovic ?)…

                2107/32

Villa clamada Xagneua de la quale e proniario Radosclauo Romestina e Nicolo Salume e Vucheze Salume suo neuo ( Selo zvano Zanjeva od koje je pronijar Radoslav Romestina i Nikola Saluma i Vukeza, Vukica Saluma njegov necak)

Stoico Nesinj ( Stojko Nesin )

Radomorj Bochomirj ( Radomir Bukumir )

Petro Trompsi ( Petro Trompsa, Trompsic ? )

Rados Bubbi ( Rados Buba )

Giergi Nesinj ( Djuradj Nesin )

- Zanjev je cesto ime. Postoji Zanjev Do iznad Kotora.

- Prethodnih par sela kao i sledeca, izuzev Baleca i Grise su mala, svega po nekoliko kuca.

                2107/33

Villa clamada Pesugla ( Pese ubla ) cauo Nicola Otto

Nicola Otto cauo ( Nikola Hot glavar )

Stefano de Murra ( Stefan Marov )

Andrea Sogia ( Andrija Sogov ?)

Pantha Radota ( Panta Radotin )

Nicola Plaua ( Nikola Plav )

… la uilla de Livsta …

                2107/34

Villa clamada Bodissa overo Rastienj de la quale e cauo Vocassin Rastienj ( Selo zvano Bodisa ili Rasceni od kojih je glavar Vukasin Rascen )

Vocassin Rastienj cauo ( Vukasin Rascen glavar )

Nouacho Rastienij ( Novak Rascen )

Vucheci Rastienj ( Vukec, Vukac Rascen )

Stefano Rastienj ( Stefan Rascen )…

                2107/35

Villa clamada Laol overo David soto Bodissa cauo Voyna Marina e fradelli e cusini ( Selo zvano Lahol ili David kod Bodise, glavar je Vojin Marinov sa bracom i rodbinom )

Voyna Marina ( Vojin Marinov )

Bitri Clissanj ( Mitar Klisan, Kisan ?)

Goian Marina ( Gojan Marinov )

Nicha Marina ( Nika Marinov )

                2107/36

Villa clamada Schirelli ( Selo zvano Skireli )

Vlassi Schirellj cauo ( Vlah Skirelj glavar )

Petro Dragoce ( Petro Dragoce, Dragojev, Dragojevic?)

Nicola Lethi ( Nikola Leta )…

-Kao sto sam napomenuo ranije Skireli su vlasi, sto se vidi i iz licnog imena. Ima ih par kuca.

- Interesantno je ovo « prezime » ili ime oca Dragoce.

- O Letama na Kornet sam pisao ranije.

                2107/37

Villa clamada Castrati ( Selo zvano Kastrati )

Alessio Castrati cauo ( Aleksa Kastrat glavar )

Jon Stronga ( Jovan Noga ? )

Marchien Castrati ( Marcen Kastrat )

Alessio Castrati el pizolo ( Aleksa Kastrat mali )

Palli Castrati ( Pavle Kastrat )

Lazaro Castrati ( Lazar Kastrat )

                2107/38

Villa clamada Poliza e Scutari de la quale e proniario Nicolo Salume e Vucheze Salume ( Selo zvano Poljica od Skadra od kojih su pronijari Nikola i Vukeza, Vukica Salumi )

                2107/40

Villa clamada Logoa i caui Nicha e Bogdan Gradissauo fradelli ( Selo zvano Lugovi? Sa glavarima Nikom i Bogdanom Gradisavo, Gradisalic ?)

Nicha e Bogdan Gradissauo / cauj ( Nika i Bogdan Gradisavov glavari )

Stefano Caligar ( Stefan Kaludjer ?)

Raditha Milici ( Radica Milic )

Prebeci Dragagni ( Prebec, Pribac Draganov )

Menchexi Pravosclavo ( Mencesa Pravoslavov )

Radizi Petroy ( Radic Petrov )

Giergi Negoan ( Djuradj Negovanov )

Andrea Briglia ( Andrija Brilija, Borija, Burilo?)

- Za ove Luzane bi se reklo da su pravoslavci, tu zivi "Kaludjer" mada to mu moze biti i prezime.

- Negovan je napisano ekavski.

                2107/41

Villa clamada a y Cadichami de la quale cauo Radosclauo Romestina ( Selo zvano Kadikami od koga je glavar Radoslav Romestina )

Petro Cuitimj ( Petro Cvitimi )

- Ovo « selo » ima samo jednu kucu. Tesko je ispravno tumaciti ko je Petro. Mozda Cvitin, Cvitanov. U tom slucaju ime je napisano ikavskim dijalektom.

                2107/42

Villa clamada J Bardi Soura Scutari ( Selo zvano Bardi iznad Skadra )

Stefano J Bardj cauo ( Stefan Bard glavar )

Petro Derosclauo ( Petro Deroslavov )

Andrea Moian ( Andrija Mojanov, Mojanovic ?)

Giergi Cucci ( Djerdj Kuc)

Andrea Cucci ( Andrija Kuc )

Petro Cucci ( Petro Kuc )

Andrea Draslauo ( Andrija Draslavov )

Mialj Cruetio ( Mihalj Kruecio )

Jon Zalese ( Jovan Zalesa, Djalac ?)

                2107/43

Villa clamada Bolsa … e Coiacin …

Pepo Janni ( Pepo Jani )

Bogdan Ducha ( Bogdan Duka )

Giergi Grata ( Djuradj Grata )

Vigeci Cucci ( Vigec Kuc )

Andrea Jonema ( Andrija Jonima )

Vladi Jonema ( Vlado Jonima )

Andrea Grata ( Andrija Grata )

Lecha Sclauo ( Leka Srbin )

Brathosclauo Medon ( Bratoslav iz Medona )

Bogosin Jonema ( Bogosin Jonima )…

Alechexa molinaro ( Aleksica mlinar )

- I ovo selo je etnicki izmijesano. Moze se naslutiti srpski, grcki, arbanaski ili vlaski elemenat.

                2107/44

Villa clamada Riola …( Riola je deo Luga )

Andrea Chetossi ( Andrija Cetos )

Martin Zocho ( Martin Zoko )

Palli Braicho ( Pavle Brajkov )

Nicola Braicho ( Nikola Brajko )…

- Slicno je i sa ovim selom.

                2107/47

Villa clamada Cucci soto Bolsa

Jon Nada ( Jovan Nada, Nenada?)

Giergi Tina ( Djuradj sin Tina, Milutina )

Nexa uedoua relicta q/ Jon Progano ( Nesa udovica pok. Ivana Progona )

Gin Progano ( Jovan Progon )…

Gergi Nenada ( Djuradj Nenada, Nenadov )

Lazaro Nenada ( Lazar Nenadov )

                2107/48

Cita de Balezo de la quale e cauo e proniario Andrea Omoy e Coiacin fio quondam de Radizo ( Grad Baleco od koga je glavar i pronijar Andrija Omoj i Kojacin sin pok. Radica )

Zuane Yuvan ( Zvane Jovanov, Ivan Ivanov ?)

Martin Felipo ( Martin Filipov )…

don Petro Yuvan ( don Petro Ivanov )

don Petro Andrea ( don Petro Andrijin )

Dimitrj Cacharichi ( Dimitrije Kakaric )

don Lazaro Salamon ( don Lazar Salum )…

Martin Rayco ( Martin Rajkov ) …

Don Domenego Ungresse

Don Progono Proganj

- Jasno je da su ovi katolici. Medjutim, za njihove glavare se to ne bi moglo sa sigurnoscu reci.

                2107/58

Villa clamada Grisa de la quale e cauo e proniario Gin muraro ( Selo zvano Grisa ciji je glavar i pronijar Jovan zidar?)

Braico Cocora comandador ( Brajko Kokora komandijer )…

Peran Tiaci

Giergi Busati

Lazaro Matagulsi ( Lazar Mataguz )

Palli Schiauo ( Pavle Srbin )

Nicola Summa

Andrea Lochoy ( Andrija Lokov, Lekov )

Jon Cochora ( Jovan Kokora)

Petro Cochora ( Petro Kokora )…

Debeseio Cresetay ( Dabiziv Kresetav, Resetar?)…

Vezerin Chetossi ( Vecerin, Veselin Cetos )

Bencho Chierasso ( Benko Ceras, Cirakov ?)

Jon Chierasso ( Jovan Ceras, Cirakov ?)…

Petro Malizori ( Petro Malisor )

Teodoro Malizori ( Teodor Malisor )

Jon Lopeci ( Jovan Lopec, Vuk?)…

Bogdan Briglia ( Bogdan Brilja )

Bocha Bardigna ( Boka, Boca Bardinja )

Desiseta Schiavo( Desiseta Srbin, Desislav ?) …

- Ovdje bih htio da skrenem paznju na dva imena, Kokora i Mataguze. Isto, Bridja.

                2107/59

… tien Thomasio Schiavo / per uigor de concession I suo confinj sie / da lun suo ladj le raxion de la glesia de San Blasio ( taj Tomas Srbin za vinograd u koncesiji i koji se granici sa vlasnistvom crkve Svetog Vlaha …) …Thoma Lessio ( Thomasio , Toma Ljesanin?) … Stefano Radoan ( Stefan Radovanov )… Radici Omoy ( Radic Omov )… Zorzi Zocho ( Djordje Zoko, Djoko ?)…

- Lako je se zakljuciti da je Tomas Srbin pravoslavac i crkva Svetog Vlaha pravoslavna crkva.

                2107/60

…la vigna de Thomaso Schiauo ( … vinarija Tomasa Srbina …) …

                2107/61

… uilla de Dobrea / ( …selo Dobra )… uilla de Dobrea ( selo Dobra )… terren clamado Luga ( …zemlja zvana Lug )…

                2107/63

Villa clamada Bulsari …

Bogdan Bulsari ( Bogdan Bulsar )…

Andrea Doclessi ( Andrija Dukljanin )…

- Ovdje je uveden jedan od petorice Dukljana sto se pominju u ovom katastru.

                2107/64

Villa clamada Grouemiri Pizolj ( Selo zvano Gruemira Mala )

Stefano Radoan ( Stefan Radovanov )

Stefano Gruemira ( Stefan Gruemira )… 

… el qual molin tien Thomasio Schiavo Scriuan de la corte In Schiauo ( …mlin koji je toga Tomasa Srbina upisanog u dijelu Slavonije )…… el molin de Thomasio Schiauo ( … mlin Tomasa Srbina )… Stefano Span ( Stefan Span )…

- I ovo "selo" ima samo 2 kuce.

                2107/65

… do Branci ( Dobranci ) e Vlach …

                2108 

… condictum inter Vuchum Gubicich et Scondrensem Comitem …( …proveden izmedju Vuka Grubicica i Skadarskog savjeta …)

In villas scodrenses non ex scodrensibus villis immigrati

( Doseljenici u skadarskim selima koji nijesu iz skadarskih sela )

Boboti           1            ex B. ad Boianam, sub Balsa ( na Bojani, podanici Balse)

Brajki            1            ex B. in Catarum ( iz Brajka, Brajica? u Kotoru )

Bratonoshiqi  2            ex B. in Zeta ( ven. dit ?) ( iz Bratonozica u Zeti obl. Ven. ?)

Bratosi          1            ex B. in Zeta, ven. dit.

Doclesse       4            ex Dukla in Zeta ( ven. dit? ) ( Iz Duklje u Zeti obl. Ven. ) 

Gruda           8            ex Gruda stripe in Zeta

Hoti              2            ex H. in Zeta

Komani         3             ex K. extra dit. Ven.

Lapelompsi   1             ex Lapelosi in Zeta

Letaj             6            ex L. stripe in Zeta

Logoreci       1            ex L. top. Late diffus.

Lopesi          8            ex L. stripe late diffusa

Lumesi         2             ex Luma stripe extra dit. Ven

Mataguzhi    2             ex M. stripe in Zeta

Piperi           2             ex P. stripe in Zeta

Pobori         1             ex Pobori ad Catarum

Rogami      11             ex Rr. terr. in dist. Scodr.

Veljani         1             ex Velja in dist. Alexiensi ( iz Velje obl. Ljesa )

Virioni          1            ex V. top. Late diffus.( Vraninjani ?)

Voksi           1             ex Voksa top. in Zeta

Zeta             1             ex Zeta regione

Mislim da nije potrebno prevoditi imena svih sela iz kojih su se pojedinci doselili, samo bih napomenuo neka. Virioni su vjerovatno sa Vranjine. Komani i Rogami se odnosi na imena lokaliteta istocno od Skadarskog jezera i rijeke Bojane. Bratonozici, Mataguzi, Piperi i Pobori se odnosi na lokalitete koja ta mjesta danas imaju u Crnoj Gori. Napomenuo bih samo da su nazivi Bratonozici, Piperi i Pobori ( kao i Bjelopavlici ) starijega datuma nego sto to pise u novijim « zavicajnim » istorijama iz ovih mjesta. Doclesse i ex Dukla bili bi Dukljani i iz Duklje. Njih je samo 4 doseljene porodice ( u imeniku ukupno 5 ), dakle Dukljana priblizno ima kao i Bratonozica, Komana, Mataguza, Pipera isl. a manje nego Gruda, Leta, Rogama i nekih drugih. Izvoditi danas nacionalnost na osnovu tako malog broja Dukljana bilo bi  vani razuma. Ime Sclavo ( u znacenju Srbin ) ili Sclavonia u raznim oblicima se u gornjem katastru pominje vise od 50 puta dok se Alban ili Albania pominje vise od 40 puta. Pomenuta su 23 pravoslavna svestena lica i jedan vladika. Pomenuta su 22 katolicka svestena lica i jedan abot. Mogla bi se praviti i statistika imena prema porijeklu kao recimo: biblijska imena tipa Nikola, Pavle, Jovan ( Jon ) isl., zatim slavofona kao Dobroslav, Radoslav, Vuk, isl. zatim albanofona, latinofona, grcka, jevrejska, jermenska itd. Vidjelo bi se da su prva koja mogu pripadati bilo kojoj nacionalnosti, najbrojnija. U gornjem katastru Skadarske oblasti bilo bi oko 45% pravoslavaca, 45% katolika i 10% ostalih nehriscana ( ateista, bogumila, borbora, jevreja isl. ). Po nacionalnosti bilo bi oko 35% Srba ( Sklavona ), oko 30% Arbanasa, 25% Vlaha i Latina i oko 10% ostalih kao Grka, Bugara, Bogumila isl.

Meni nije bio cilj da pravim tu statistiku nego da pomenem imena onih za koje sam imao utisak da su Sklavi tj. Srbi. Usput sam pomenuo i neka druga meni interesantna imena vjerujuci da ce isto tako biti interesantna i citaocu koji dobro poznaje oblast Zete i Stare Crne Gore.
 
 

                POPIS SKADARSKOG SANDZAKA I OKOLINE 1485. G. IZVODI

                Defteri i Regjistrimit te sanxhakut te Shkodres i vitit 1485, I, Tirane 1974., Selami Pulahea.

                Nahija Skadra, has je sandzakbegov

                Hriscani Starog Pazara u Skadru, …

Martin sin Popov, Dabiziv njegov sin, Grujko sin Radosa, Ivan njegov sin, Tanus Brosebov, Ivan Tanov, Stepan njegov sin, Dabiziv Savicev, Goja Jermen ( ), Nikola sin Bogdanov, Sarofet sin Veloja, Nikola Prislov, haracin …; Dimitrije, i vjerri i Josif; Pop Stepan; Radac sin Milev; Andrija Broseb; Juvac, sin Vaskov; Petro sin Hlajina; Vuko, sin Hlajina; Petro sin Kalce; Gosem Andrijin; Nenko, sin Micov; Nikola sin Veljanov …

- Ovi stanovnici Skadra su vecinom pravoslavci.

                Nahija Bregut te Pertejme, oblast Skadra; has je Sandzakbegov

                Selo Sklav (?), oblast Krajine, u nahiji starjesine, njegov je has

Nikola Bogdanov; Bosko, sin Dabkov; Brosko Dabizivov; Vukac, sin Slavkov; Dabac, sin Melkov; Nulica Nikolin; Nenko, sin Ljesa ( Alekse ); Stiza ( Streza ), sin Vukca; Djetas Nikadovic; Vukac Prenusev; Dabko sin Drakce; Stepan Bogdanov; Petro, sin Nikaca; Djurica sin Stepkov; Vukac Stepanov; Djurica, sin Popov; Buza, sin Damjanov.

                Selo Petar Siroka, has je sandzakbegov.

Prift Siroka; Stepan Siroka; Stepan Nikov; Stepan Bogdanov; …, Niko Dobranac; Andrija Klisa; …, Ivan Siroka; Petar, sin Sirike; Stepan Siroka; Djuradj Bogdanov; Novo Bogdanov; Petr Skala; Djuradj Siroka.

                Selo Koprijovo, has je sandzakbegov

Stepan Kopsa; Mile Jermen; Stajko Raca; Djuro Dajbaba; Marko Matov; Rajko Reca; Niko Solakov; Stepan Prekov; Daba Marojev; Vuk Preksa; Andrika Reci; Niko Siroka; Djon Romestina; Ivan Rajov; Vuk Sulkov; Ivan Simov; Dabo Marinov; Andrija Bosi; Dom Djerdj Jaka ( gornji su vjerovatno katolici )

                Selo Manes, jos je u defteru; has je od starjesine

Dimitar Manes; Ivan Zvavsi; Vasil Manes; Lazar Lakov; Andrija Manes ( ovi su vjerovatno Grci )

                Ziamet Mahmut Bega, od sina Kasapa

                Nahija Petrispan, pripada kazaji Podgorice, timar je i zijamet starjesine

                Selo Grava, timar je to starjesine

Stepan, sin Vukote; … Nikola sin Ogoda; … Radic sin Djordjija; Nikola sin Djordjija; Nikola, sin Nosa; Vasilko sin Bruca; Nikola, sin Dobrovaca; Nikola, sin Busata; Ivan, sin Kovaca; Ljes, sin Dulina; …

                Selo Bazar Lepovica, pripada starjesini, has je i zijamet podstarjesine

Deda, sin Ranov; Petro, sin Krijana; Radic, sin Komana; Lazar, sin Dobrosa; Nikola, sin Kobrica; Progon, sin Gradjasa; … ; Ivan, sin Miraca; Dimitrije, sin Djobse; Petro, sin Bjeloca; …; Stepan, sin Beloca; Nikola, sin Gasov; Petro, sin Ungrese; Lala, sin Miraca; …; Bozidar, sin Boleca; Ivan, sin Gradmila; …

                Selo Hrasto, pripada starjesini, timar je i zijamet starjesine.

Petro, sin Djonima ( Jonema ); Andrija, sin Miraca; Ljes, sin Dobrosa; Petro, sin Rogama; Nikola, sin Todora; Ivan, sin Todora; …

                Selo Radina, pripada starjesini, timar je i zijamet podstarjesine.

Stepan, sin Djurbana; Djuradj, sin Celovjeka; Djuradj, sin Brajana; Ivan, sin Kaluca; Leka, sin Brajana; …

                Selo Nikijt, pripada starjesini; timar je podstarjesine

Petro, sin Djesita; Bosa, sin Krajine; Petro, sin Belovca; …

                Selo Mlaka, pripada starjesini, timar je i zijamet podstarjesine.

Dimitrije, sin Posira; Dimitrije, sin Dobrosa; Tanus, sin Nuka; Petro, sin Radosa; Nikola, sin Kurala; Petro, sin Kovaca; …

                Selo Noranja, pripada starjesini; timar je i zijamet podstarjesine.

Petro, sin Mosla; Nikola, sin Mrata; Dimitrije, sin Ermenaka; Ivan, sin Sume; Bogdan, sin Ermenaka; Ivan, sin Bagaca; Nikola, sin Davita; Nikola sin Djurtodora; Kala, sin Bradimira; Vukca, sin Djurtodora; …; Nikola Gropca; Stepan Kovac; Ivan, sin Grubana; Todor, sin Bolina; Nikola, sin Varoca; Dominik, sin Kaljana; Ivan, sin Mrijasa; Nikola, sin Bola; Djordje, sin Bradimira; Nikola, sin Bogdana; Ivan, sin Lekca; Nikola, sin Koce; Petro, sin Dimitrija.

                Selo Poskobija, pripada starjesini, timar je i zijamet podstarjesine.

Andrija, sin Lazarev; Nikola, sin Pukana; Nikola, sin Bogdana.

                Selo Maleci, pripada Petrispanima, timar je i zijamet podstarjesine.

Todor, sin Nova; Nikola, sin Popa; Petro, sin Popa; Laso, sin Boda; Ivan, sin Krimana.

( I ovi su vjerovatno pravoslavci ).

                Selo Salca, pripada starjesini; timar je i zijamet podstarjesine.

Lazar, sin Popov; Dimitrije, sin Busjara; Roso, sin Busjara; Tanus Ivanov; Todor, sin Karola; Petro, sin Busata; Gjerdj, sin Kurala; Petro, sin Bozidara. ( v. pravoslavni )

                Selo Brisa, pripada starjesini, timar je i zijamet podstarjesine.

Marin, sin Prekala; Petro, sin Popov; Nikola, sin Prekala; Djuradj, sin Kuca; Zaro, sin Popa; Premta, sin Prekala; Rajko, sin Prekala; Andrija, sin Prekala; Pavle, sin Dobrosa; …

                Selo Sala, pripada starjesini, timar je i zijamet podstarjesine.

Ivan, sin Trosana; …; Petro, sin Trosana; Lazar Pulic; Petro, sin Dragobrata; …

                Selo Mavric, pripada starjesini, timar je i zijamet podstarjesine.

Andrija, sin Zupe; …; Nikola sin Saka; Djuro, sin Saka; Ivan, sin Bradimira; Djordjije, sin Ljesa; Nikola, sin Zupe; …; Ivan, sin Komana; Andrija, sin Mesa; Bab Baicin; Petro, sin Karuna; Andrija, sin Rogama; Nikola, sin Bradimira; …; Petro, sin Dobrana; Ivan, sin Zupe; Mali, sin Straze ( Strijeze ); …; Andrija, sin Miraca; Pavle, sin Bokora; …; Dobranic; Petro, sin Straze; Kala, sin Miraca; …

                Selo Fusa, pripada starjesini, timar je i zijamet podstarjesine.

Dimitrije Sakov; Petar, sin Dusanov; Petar, sin Dusanov, drugi; Mihalj, sin Todorov; Nikola, sin Mihalja; …

                Selo Dugul, pripada starjesini, timar je podstarjesine

Lalus, sin Nenade; Andrija, sin Lalusa; Srdja, sin Pejana; …

                 Selo Pok, pripada starjesini, timar je i zijamet podstarjesine.

Petro, sin Trosana; …; Pop Nenada; Petro, sin Mihalja; Nikola, sin Ilije ( pravoslavni ).

                 Selo Martis, pripada starjesini, timar je i zijamet podstarjesine.

Petro, sin Radovana; Tanus, sin Gospodara (?); Nikola, sin Gospodara; Petro, sin Darov; Vukca, sin Darov; …

                Selo Klir, pripada starjesini, timar je i zijamet podstarjesine.

… Stepan, sin Miraca; Premit, sin Bradilov; ( ovi su katolici ) …

                Prazna sela: Kemidac, Cud, Dorostina; Erdpolje; Toplana; Doli.

                Od nahije Bregut te Kendejme, oblast Skadra, has je Mehmet Bega, koji je sin Kasapa

                  Selo Damnic Tuz ( Kamenica ), pripada njemu, has je i zijamet podstarjesine.

Rajko Pavlov; Djurko, njegov sin; …; Martin Pop; …; Stepan Nikov; Ljubo, njegov sin; …; Kola Vojinov; Mihailo; Bojo Ljumov; ( pravoslavni ).

                Selo Bgur Tuz

Marin Radoslavov; Vuko, njegov sin; Rako Klak; Milos, njegov sin; Pavle, njegov sin; Leka Zaharija ( da li se ovdje radi o poznatoj istorijskoj licnosti? ); Vuko, njegov sin; … Dobrosala; Petar Novov; Leka Bogov; Niko Vukov; Petro sin Mihaljev; Pepa Kola; Radic, njegov sin; Andrija Djurov; Bogo Nikov; Petar Pavlov; … ; Andrija Nikezin; Ivan, sin Petrov; Leka, sin Petrov; Petar, sin Radovanov.

                Selo Kukic, has.

Dimitar Markov; Marko, njegov sin; Deda, nejgov sin; Marin, sin Tanusa; Niko, sin Boca; …; Vuksan, sin Bora; Djon Tanusev; Vlado Pantov; Rado, njegov sin; … ; Petar Ivanov; Stoja Petrov; Niko Radov; …; Kalus Stojov; …

                Selo Stulus Tuz, has

Djurko Dimitrijin; Vukca, njegov sin; Niko Dimitrijin; …; Djuro Stanisin; Andrija Tihomirov; Andrija Djonov; Rako, sin Pavla; Todor Vukotin; Dedeja, njegov sin; Deda, njegov sin; Dejan Siza; Gjuro Tuz; …; Vuk Markov; …; Pepa Dejanov; Stepan Vukotin; Marin Nikolin; Brat Spola; …

                Selo Petrasan Tuz

Vuka Dukin; Novo Radov; Leka Nikov; Boga Marajaca; Petar Nikov. … ; Ilija Bojkov; Stepan Bojkov; …; Vuko Dabov; …

               Selo Lusta ( Lohja ), pripada Skadru; timar je Mehmeta Celebije, koji je sin Kasapa zaima; od zevaidet  i kadije Skadra

  Kola ( Nikola ), sin Radasev; Andrija Krift; Djakon Borasev; Kola Djurkov; Marko Bogsin; Raco; Kola Dabov; …; Rako Stojov; Kola Stojov; Rako Stojov; Kola Bogoslavov; Rako Bogoslavov; Petro, njegov sin; Petar Dabsin; Kola, njegov sin; …; Milos Bracov; Djon Lulicin; Bogdan Lule; Niko Lulin; Vuk Lulin; Vuk Perov; Kola Perov; Djon Perov; Petar Balov; Kola Vukov; Pepa Brankov; Petro, sin Stojkov; Niko, sin Petrov; …; Pepa, sin Radasa; Kola sin Popa; Nenko; …; Ivan Stojkov; …; Stoja Bogoslavov; Kol ( Nikola ) Dabov; Niko Bogojev; Pero ( Pera ) Radasinov; …; Mili, sin Stojkov; Dajica; …

                Selo Dragovolj, pripada Skadru; timar je i zijamet podstarjesine, i zevaidet podstarjesine.

  Stepan Dragovolj; Dejan Nikov; Maras Dragovolj; Milos Dragulj; Bogo Dragulj; Andrija Bogov; Nika siromah; Djuro Micov; Dejan Kolin; Radic Mihaljev; Duka Kolin; Stepan Dukin; … ; Mihalj Dragulj; Andrija Dragulj; …; Stepan Davidov; Bog Nikov; Novo Nikov; Dragisa; Andrija Bogoslavov; …;Vuk Dragulj; …; Vuk Dukin; Vukota; …

                Selo Send Vras ( Sveti Vraz, Vrisi ), pripada Skadru, timar je i zijamet starjesine, i zevaidet podstarjesine.

  …; Petro, sin Milovanov; Andrija, sin Milovanov; Deda, sin Milovanov; Stepan Rajcinov.

                Timar Ahmeda Subase. 

- Da li se ovdje radi o Andriji, Ahmetu, sinu Nikole Lijesinica koji je zajedno sa Stanisom Crnojevicem otisao kod Bajazita II na Portu 1485. g. i poturcio se? Postoji dovoljno dokumenata iz vremena od 1500. do 1513. godine kada je bio vojvoda Crne Gore kao i iz kasnijih deftera da se rekonstruise njegova uloga. Postoji i jedan dokumenat o njegovoj posjeti Veneciji u vezi kupovine placa za crkvu Svetog Djordja. Njegovo potomstvo su Andrici, Stanjevici i Ahmetbasici u Ljeskopolju .O ovome ce biti govora detaljnije drugom prilikom. 

                Selo Koplik, pripada Skadru, timar je starjesine ( U venecijanskom katastru Skadra i okoline iz 1416-17. g. ovo mjesto se zove Copenico )

  Nikola Dimitrija Karasa; Stoja Andrijin; …; Andrija Rajkov; Andrija Dragusev; Lav Dragusev; Milko Damjanov; Ivan Damjanov; Djuro Ljesev; Marko Nikolin; Petar Ljesev; Vuk Djurov; Marko Siromah; Leka Dimitrijev; Dabo Djurov; Marko Ivanov; Petar Djurov; …; Bojko Rakov; …; Boca Bogdanov; Bogo Mirasev; Andrija Stajkov; Bosko, sin Popov; Radan Radonjin; Nikola Dimitrijev; Damjan Stojin; Rako Brasov; Pavle Sidik; Ivo, sin Pavlov; Stepan Novakov; Damjan; …; Deda Radasev; Milos Prift; …; Miras Banic; …; Petro, sin Dragovca; Rajko Gruda; Pavle Siroka; …; Radac Pejov; …; Andrija Bogicev; Ivan Bogicev; …; Petro, sin Bogdanov; …; Stepa Bolanov; Petar, sin Radoslavov; Petar, sin Bojkov; …; Stojko Brusa; Petro, sin Milina; Bogo Petrov; Petro, sin Bogov; …; Niko, sin Miloslava; Nikola Kaludjer; Mihalj Sidik; Ivan Sidik.

                Selo Musani, oblast Skadra, timar je starjesine

…; Ugljesa Todorov; …; Djurko, Rizkuca; …

                Timar Janicara Sirmerda

                Selo Grila, oblast Skadra, timar je starjesine.

…; Kola sin Mihalja; Marin Boricev; Rajko, njegov sin; …; Mile, sin Vojuse; …; Petar, sin Radana; Komac, sin Borica; …; Dimitrije, sin Milosa; Petar, njegov sin; Bozidar, njegov sin; Djuradj Danov.

                Selo Marsejni, pripada starjesini, timar je starjesine.

…; Doda, sin Dusanov; Bosa, sin Dusanov; …; udovica Stosava.

                Selo Marin, pripada Skadru, timar je starjesine.

Vuk Marin, sin Gojana; Deda sin Vucete; Miras, sin Djerdja; Vuko, sin Gege; Djerdj, sin Bozidara; Visa, sin Stepana; Petro, sin Smoljana; Lav, sin Dabkov; Prift, sin Dabkov; …; Ivan Stojko; Lazar Nikov; Ljes Nikov.

                Timar Radica, sina Hrabovica; …

                Selo Oblik, pripada Skadru, timar je starjesine.

Stepan, Pop; Ivan Cvetkov; Rada, sin Skrije; Lukic Muric; Dobroslav Ivanov; Petro, sin Dukle; Marin Duklin; Prift Dimitrijev; Djureza Skrirja; Nikola, sin Radovanov; …

                Timar Azabita

                Selo Niksic, novo ime Psoglav; pripada Skadru; timar je starjesine.

…; Djon, sin Makedonita; Deda, sin Makedonita ( da li se ovdje radi o Macedonovicu ? Vjerovatno ne.) …; Vuk Petrov; …; Dabko, sin Milena; … Kola ( Nikola ), sin Petrasina Ljubica; …; Vlado, sin Pavla; 

                Timar Iljasa Mure

                Selo Pulic, pripada Skadru, timar je starjesine.

…; Vlado, sin Ljesev; …; Stepan Siromah; Stepan, sin Markov; Boga, sin Vladov; Vuk, sin Djina; …; Djerdj, sin Bratov.

                Timar Rajkov

               Selo Kadrun, oblast Skadra, pripada starjesini ( U venecijanskom katastru Skadra, ovo mjesto se zove Caldrion )

  Dabo, sin Nika; Daba, sin Djona; Radomir, sin Menca; Djuro, njegov sin; Vukac, sin njegov; Mihac Radovanov; Maras Stajanovic; Vukac, njegov sin; Andrija, njegov sin; Djurac Brajanov; Radac Petrosinkov; Bojko, sin Bojkov; Nikac Milic; Stojan Kodjin; Nikac sin Stojanov; Dabo Kolar; Niko, sin Oplaza; Vlado Ugrinov; Radoslav, njegov sin; Bogdan Boskov; Djuro, sin Gjonov; Vladas Mrsov; Lazar, sin Ivanov; Bratas, sin njegov; Djuro Cernagora; Pavle Mirjacev; Bogra, njegov sin; Nenko Cernagora; Ivan, sin Pavlov; Vukac Cvetic; Pejan Skric; Dabaca, njegov sin; Palus Pedl; Ilija, sin Nika; Djurac, sin Stepanov; Nikac, sin Grekjasa; Bojko, sin Radomira; Vuko, sin Nikaca; Luka, sin Nikaca; Stepan, sin Novaka; Petro, sin Bogce; Raslo Radovic; Braskova, sin starjesine; Kola Slisov; Milos, sin Bogoslava; Momcilo, njegov sin; Dimitrije, sin Braskov; Niko, njegov sin; Niko, sin Marov; Vuksa, sin Bozidarov; Dimitrije, sin Serkutov; Pop Dabiziv; Zivko Kodina; Djurac, njegov sin; Bojko Bosic; Pop Petro; Pjeco Petrov; Stojan Kunica; Zivko Kolar; Petro Plara; Savlus, sin Oplaresa; Nikac Borjac; Dimitrije Ugrinov; Nikac Stojov; Vukac Kosic; Dabac Kolar; Bogac Lusic; Djokac, njegov sin; Marin, sin Djina; Nika, sin Marina; Kolac, sin Dimitrija.

                Timar Dauta, sina Hamze

                Selo Mglus, pripada Skadru, timar je starjesine.

…; Andrija Mglus; Gojo Mglus; Vlad Mglus; Lazar Mglus; Nikola Mglus; Nikola drugi; Andrija, sin Djura.

                Selo Pulic, pripada starjesini, timar je starjesine.

Niko Broslavov; Andrija, njegov sin; Djuradj Nenkov; Gurdj Petrov; Stepan Marinov; Niko Vasiljev; Milos Roslavov; Bogo Vasiljev; Kola Petrov; Vuk Bogov; Meksa, sin Marinov; Djerdj, sin Petrov.

                Selo Sen Sirdj, pripada starjesini, timar je starjesine.

…; Petrus, sin Vukov; Niko Bogojev; …

                Timar Silahdara Skendera

                Selo Gradec Tuz, pripada Skadru, timar je starjesine, pripada Hezeru, sinu Iljazita.

Andrija, sin Pavlov; …; Petro, sin Tome; …; Markca, sin Bore; …; Djuro, sin Vajusa; Pavle, sin Borada; Niko, njegov sin; …; bastina do Vajusa; … ; Ilija, sin Pera Lazareva; Petro, sin Vajusa; Djurdj, sin Vajusa; …

                Selo Pulani, pripada Skadru, timar je starjesine ( Cekmaka, Mahmut Pase )

Todor, sin Lakov; …; Djon, sin Radovanov; Pavle, sin Djordjija; …; Kola, sin Mirka; …

                Selo Daraglat, isto je u defteru, pripada Skadru, timar je starjesine.

…; Andrija, sin Petrov; Dimitrije, sin Petrov; …; Kola ( Nikola ), sin Borica;

                Timar Katipa Hasanova

                Selo Barbulus, pripada Skadru, timar je starjesine.

…; Nikola, sin Milica; …

                Zemljiste Irmal, unisteno.

                Selo Sunja, pripada Petrispanu, timar je starjesine.

Petro sin Sunjasa; Nikola Sunjin; Deda Sunjin; Andrija Dobranac; …; Djerddj, sin Dragoca; Kola, sin Dragoca; Marko Dragocev; Nikola Dragocev; Petro, sin Dragoca; Vuk, sin Sunje.

                Timar Kasemita, Cokadara i Nasuh Bega

                Selo Samaris, pripada Skadru, timar je starjesine.

Maras Nikolic; Zorko Grubacev; Vukan, sin Pavlov; Petro, sin Nikole; Lofko, sin Lazara.

                Timar kadije Skadra

                Selo Podgora, pripada Skadru, timar je starjesine.

…; Mile, sin Radla; Petro, sin Radla; Petro, sin Vlasica; …; Bjela, sin Dejana; …

                Nahija Maleve Mjet ( Nahija Brda Mlet )

                Unistena sela : Prekali; Rasi; Dvalmi; Gunesi; Dobranica; Mandros; Borom.

                Drivast; Timar Hasana Agaita

                Selo Vilaza, pripada Drivastu.

Andrija, sin Vukote; … 

                Zemljiste Radina, unisteno.

                Timar Jusufa Zerdita, Sulejmana Matje, Iljasa Vardara i Saliha Mjezinita.

                Selo Zanjevo

Petro, sin Ljesa; Brato, sin Bogdana; Petro, sin Andrije; Roso, sin Bogdana; Kola sin Branka; Tole, sin Pavla; …; Marjan sin Radoslava; Bojko, sin Radoslava; Ivan, sin Mitrasa; Leka, sin Nikole; Andrija, sin Brankov; Ljes, sin Petrov; …; Stojko, sin Daba; Vuk, sin Djerdja; Kola, sin Andrije; Pepa, sin Ljesa; Pavle, sin Nikole; Vuca, sin Nikole; Djon, sin Brankov; Petro, sin Bojkov; Pavle, sin Ljesa; Marin, sin Brankov; Andrija, sin Tanusa; Leka, sin Kuca.

                Zemljiste Bjeli Brod.

                Timar Ahmeda Radomirovog; Karadjoza Mure i Pir Alije, sina Kole ( Nikole )

                Selo Gradisalic

Milos Gradisalic; Mladen Gradisalic; Ivan Gradisalic; Andrija, njegov sin; Nikola, njegov sin; Jovan, sin Djure; Kola Mladenov; Gradnas, sin Noka; Rados, sin Brajce; Kola Dulcic. Andrija Stepanov; Andrija, sin Vukov; Djerdj Dragusev; Djerdj Kuc; Petro, sin Kirije; Stepan Dragusev; Niko Radolinov; Andrija Dragusev; Djin Dragusev; Stepan Kolanov; Ljes Radolinov; Djerdj Kovac; …; Vuceta Kuc.

- Ovdje bi se moglo reci da je 1485. g. jos uvijek veliki broj Srba u Skadarskoj oblasti, dok bi se za Sklavoniju reklo da je skoro nestala u mletacko-turskom ratu 1474-79. g. Godine 1478. u junu mjesecu, cjelokupno stanovnistvo Ljesa i okoline je bilo izbjeglo na susjedno ostrvo, adu Lijesnje tako da vojska Mehmeda Fatiha nije nikoga nasla u samom gradu Ljesu. Dobar dio tog stanovnistva izbjegao je u Gornju Zetu kod Crnojevica, tada masovno a kasnije pojedinacno krajem 15. i tokom 16. vijeka. Moj predak Nikola Gefalija je u Zeti nesto ranije, pominje se 1467. godine. O ostalima ce mozda biti rijeci kada se bude pisala istorija Ljesanske Nahije.

- Padom drzave Djurdja Kastriotica Skenderbega pod tursku vlast prekinuta je jos jednom juzna slovenska i srpska etnicka transferzala ( od rijeke Cetine preko Huma i Raguze, Kotora, Skadra, Ljesa i Draca, zatim Svetigrada i Belgrada, Ohrida i Servije, preko Soluna do Sera ) ustanovljena osam vjekova ranije u vrijeme cara Iraklija a utvrdjivana u vrijeme Nemanjica.

                U Torontu na Uskrs 2002. g.

                Bozidar Alekse Vukcevic

 

[Index] [Profile] [People] [Geography] [History] [Culture] [Art] [Language] [Religion] [Miscellaneous
[Site-map] [News] [Politics] [Law] [Economy] [Travel] [Sports] [Letters] [Links] [ExYu] [EE&Russia]
 Comments and suggestions are welcome and selected will be published
Copyrights©
webmaster@montenet.org
Montenet 1997
 All rights reserved.