Letters 
Welcome to MONTENET the window with a view of MONTENEGRO
index of montenet
 
Profile of Montenegro
People of Montenegro
Geography of Mpntenegro
Short History of Montenegro
Montenegrin Culture
Language in Montenegro
Religions in Montenegro
Montenegrin Arts
Montenet Press Cut
Politics in Montenegro
Montenegrin Law
Montenegrin Economy
Travel to Montenegro
Sports in Montenegro
Links to ex Yugoslav Republics
East Europe and Russia
Links to Montenegrin Sites
Site Map of Montenet
Letters&Comments&Suggestions
Miscellaneous
 
Previous Letters:
 
2000
1998 - 1999
 Bozidar Alekse Vukcevic
Defter za Hercegovinu 1477. g. - kraci izvodi i napomene

 Orijentalni Institut u Sarajevu

 POIMENICNI POPIS SANDZAKA VILAJETA HERCEGOVINA
 
 Uvod, prevod, napomene i registre priredio
 Ahmet S. Alicic

 Sarajevo, 1985.

 Naslov originala:

 DEFTER-I ESAMI-I SANCAK-I VILAYET-I HERSEK

  UVOD

Poimenicni popis sandzaka Hercegovina, koji se ovdje objavljuje, predstavlja prvi i najstariji popis ove oblasti, otkako je ona organizovana kao poseban sandzak. Hercegovina, odnosno njeni djelovi, bila je i ranije popisivana ( zbirno, a vjerovatno i detaljno) o cemu svjedoci zbirni popis bosanskog sandzaka iz 1468/9. godine, u kojem su sadrzani i djelovi Hercegovine, koji su dotada bili pali pod osmansku vlast. Detaljni popis na osnovu kojeg je nastao navedeni sumarni popis bosanskog sandzaka dosada nije pronadjen ili mozda nije ni sacuvan ...

str 2.
 On je najveci osvajac

Poimenicni popis sandzaka vilajeta Hercegovina nastao je po odluci uzvisenog cara, preuzvisenog gospodara, .... , sultana, sina sultana, sultana Muhameda cara, sin sultana, Murata cara, ...
Pisano u prvoj dekadi mjeseca casnog ramazana, godine 882.
 

str 26:
 Zakon dzemata skupine vlaha vilajeta Hercegovine je slijedeci:
 Na dan koji je poznat pod imenom Djurdjevdan ( Hizir Iljas ) svake godine daju s kuce po jednu filuriju i po jednu ovcu s janjetom ili njenu vrijednost od dvanaest akci, po jednog ovna ili njegovu vrijednost od petnaest akci, dalje daju na svakih pedeset kuca dva ovna ili njigova vrijednost od sezdeset akci, te na svakih pedeset kuca po jednu cergu ( sator ) ili njenu vrijednost od stotinu akci, osim toga, kada je rat, izdvajaju na svakih deset kuca po jednog eskindziju koji takodjer ide u rat. Kada ispune ovo sto je spomenuto, oprosteni su i oslobodjeni ostalih nameta.

str. 66
 NAHIJA GRACANICA, drugi naziv NIKSICI

 Dzemat Batrica, vojvode

Spomenuti, knez Radonja, Dobrac sin Miloja, Vuceta sin Zabana, Radonja sin Raca, Vukdrag sin Pave, Radovan sin Stojisala, Branko sin Nenade, Vuk sin Hlapca, Radonja sin Jordja, Stepan sin Jordja, Radosav sinRaca, Crevot sin Raca?, Gorojko sin Raca?, Bratica sin Radoca, Vuk sin Todora, Paskas sin Nikse, Vladko sin Nikse, Dobrac sin Vladka, Tomas sin Ivana, Bogdan njegov brat,
 domova 21,
 Zimuju u mjestima zvanim Velimje, Arsi, Jeloviste, Morakovo?, Ducnica Polje?, Glusce selo?, Zagrad, Hrva Njiva?, a ljetuju u mjestima Lukavica i Kavica a bastine spomenutog Batrica su ove sto se navode: Kuti, Neris?, Magnic?, Tomaca i polovina zemlje u selu zvanom Gornje Podgorje.
 U posjedu krscanina Radonje Vladkovica ima jedna zapustena mezra zvana Godilje.

str 69.
 NAHIJA ONOGOSTA

 Dzemat Milke, sina Vojihne

Spomenuti, Stanoje sin Ozrihne, Oliver sin Ivke, Radivoj sin Radka, Vuksa sin Radosala, Vladoje sin Stepana, Belosav sin Milka, Djurko sin Vojihne, Mioman sin Stanoja, Bozidar sin Milka, Vila sin Vukosava,
 domova 11,
 Zimuju u mjestima zvanim Turjac, Gornje Podgorje i Bogusad a ljetuju u mjestu zvanom Lukavica.

str. 70
 NAHIJA PIVA, drugi naziv BANJA

 Dzemat Heraka, sina Radka

Spomenuti, Vladoje sin Gojka, Vladoje sin Raska, Vukac sin Ivana, Nikola sin Dobrog, Vigan sin Vukote, Kovac sin Mrkoje, Hlapac sin Vukoja, Radoje sin Vrnjaka, Paskas sin Vrnjaka, Radosav sin Vrnjaka, Radan sin Vrnjaka, Ivanis sin Bukovca, Vukman sin Milosa, Vukic sin Milosa, Ivan sin Vladja, Stepan sin Vitomira, Radic sin Bogdana, Radonja sin Miomana, Radovac sin Miomana, Milorad sin Mare, Radman sin Brajana, Radosav sin Grubasa, Radovan sin Boguta, Radilja sin Radivoja, Dajko sin Bogoja, Lukac sin Strbca, Branilo sin Bratula.
 domova 28,
 Zimuju u mjestu po imenu Tupe, a ljetuju u mjestu zvanom Trebesa ( Tresa)?
Dio sela Kulici treci dio u ruci Heraka sina spomenutog Radka.

 Dzemat Ilije, sina Heraka

Spomenuti, Vukasin sin Priboja, Vuksa sin Priboja, Dragic sin Vuksala, Vucina sin Brajana, Radibrad sin Ivasa, Milovac sin Vladka, Brajan sin Pribana, Stepan sin Stepana, Susman sin Stepana, Djuras sin Obrivla, Bogavac sin Vitka, Plavsa sin Radoca, Stanko sin Radoca, Vukac sin Pokrajca, Stepan sin Brajana, Milorad sin Brajana, Obrad sin Pribila, Smoljan sin Tomasa, Vukoje sin Tomasa, Radosav sin Budisala, Rajko sin Budisala, Vukosav sin Budisala, Miodrag sin Dobrog, Vukac sin Ivasa, Radonja sin Borovca, Vladko sin Bogdana, Herak sin Djurdja,
 domova 28,
 Zimuju u mjestu zvanom Velimlje, a ljetuju u mjestu zvanom Ragatun.
 Dio sela Sokolac, polovina, pusto selo Leskovica. 
 neozenjeni: Dubravac sin Ivanisa, Bozidar sin Pokrajca,
 domova 2,
 
 Dzemat Vukse, sina Radica

Spomenuti, Pribin sin Vukice, Stepan sin Heraka, Tvrdko sin Vitoja, Vukosav sin Heraka, Rahun sin Vukosava, Vuk sin Vladka, Djuradj sin Branisava, Radoje sin Branisava, Ivanis sin Branisava, Vuksa sin Radovana, Vladisav sin Radovana, Djuras sin Vukoje, Sanko sin Brajaka, Bozidar sin Brajaka, Radonja sin Dobrog, Radoje sin Radica, Stanihna sin Brajaka, Herak sin Kovaca,  Vukota sin Bore, Milosav sin Vukasina, Radivoj sin Stojaka, Vukosav sin Tusaka, Radko sin Sumana, Vukman sin Sumana, Radosav sin Gorise, Sisat sin Radilje, Smoljan sin Radovca, Pribil sin Brajana, Vuk sin Boguta, Vukosav sin Prijana, Vucihna sin Bogavca, Radic sin Petka, Vukota sin Petka, Vukasin sin Gvozdena, Vukosav sin Vukasina, Nikola sin Budimira, Vukman sin Vukoje, Radavac sin Cace,
 domova 40,
 Dio sela Rudo polje ( Rudna polja)? treci dio.
Dio sela Dulici, treci dio.
Zimuju u mjestu zvanom Skuz?, a ljetuju u mjestu zvanom Lukavica.

 Dzemat Djurina, sina Vitomira

Spomenuti, Crna sin Belana, Radic sin Belana, Vukosav sin Dobrica, Hreljan sin Poplada, Vukac sin Vukmira, Berisav sin Brajana,
 domova 7,

 Dzemat Vukica, sina Radosala

Spomenuti, Stanko sin Obrada, Vukic sin Stanka, Djuran sin Vukica, Djuran sin Vukica, Vukac sin Stanka, Dragic sin Stanka, Dragisa sin Stanka, Milorad njegov sin, Mili sin Pribana, Brajak sin Pribihvala, Stepan sin Stapovca, Radoje sin Budisava, Vukasin sin Ostoje, Brajan sin Ivana, Stanko sin Vitomira, Milan sin Bratovca,
 domova 17,
Dio sela Zarice i Vradkovici, polovina.

 Dzemat Radica, sina Vukote

Spomenuti, Radosal sin Bratula, Vukac sin Ivana, Vukosav sin Ivana, Vuksa sin Pribina, Strahinja sin Vitasa, Stepan sin Branka, Vladisav sin Milana, Radovan sin Milana, Mil sin Radovana, Bratko sin Obrada.
 domova 11,
Polovina sela Ostrancino i tu zimuju, a ljetuju u mjestu zvanom Ipize?

 Dzemat Radica, sina Milorada

Spomenuti, Dobrilo sin Vladka, Radonja sin Vladka, Dragic sin Vukice, Mihoje sin Radica, Ivanis sin Radica, Rajak sin Veska, Vuk sin Vitomira, Mirusa sin Radica, Bozidar sin Radonje, Nikola sin Radovana, Vukosav sin Vladka, Radonja sin Ivana, Milat sin Viska, Grbac sin Viska, Radoje sin Viska, Radosav sin Brale, Radoje sin Rahoja, Radonja sin Dobrog, Djuradj sin Bade, Pavlica sin Dubravca, Ivan sin Miomana, Radosav sin Radovana, Radoje sin Vitasa.
 domova 24,
 Zimuju u mjestu zvanom Velimlje i Medjurjece, a ljetuju u mjestu zvanom Radesina.

 Dzemat Stanoja, sina Stepka

Spomenuti, Mrksa sin Stepka, Radonja sn Radila, Milin sin Radila, Ivas sin Dubravca, Vidak sin Brance, Brato sin Vukmira, Radosav sin Stepka, Rasko sin Bogosala, Radisa sin Rajke, Vukoje sin Vladka, Bozidar sin Branka, Stanina sin Mirosala, Radosav sin Radivoja, Vukic sin Radivoja, Radic sin Radila, Radivoj sin Bogosala, Ivko sin Zuje, Vukoje sin Radovana, Radenko sin Cvetka, Stanoje sin Mirosala, Stanko sin Mirosala, Oliver sin Velicka.
 domova 23,
Dio sela Dulici, treci dio.
 Zimuju u mjestu po imenu Zagat, a ljetuju u mjestu po imenu Lukavica.

 Dzemat Stanka Dodovisa?

Spomenuti, Stepan sin Dodosa, Vukasin sin Kovaca, Radonja sin Milobrada, Obrad sin Dobrovuka, Smoljan sin Obrada, Cemko sin Obrada, Bozidar sin Ivana, Pribio sin Bogdana, Pribko sin Bogdana, Vukman sin Bozidara, Radonja sin Miomana, Radic sin Nike, Grde sin Bogavca, Radivoj sin Radica, Vukasin sin Vukice, Radic sin Miomana, Stepan sin Godica, Vukosav sin Novaka, Radosav sin Novaka, Vuk sin Todora, Radosav sin Vukse, Vukac sin Radovca, Vladisav sin Radivoja, Radosav sin Pribila, Radan sin Pribila, Milorad sin Pribila, Radic sin Bojaka, Radosav sin Radivoja, Radosav sin Bozidara, 
 domova 30,
 Zimuju u polovini mjesta zvanog Carici? a ljetuju u mjestu po imenu Bara.

 Dzemat Bahoja ( Pahovija ), sina Radivoja

Spomenuti, Bozidar sin Pribila, Marko sin Milosa, Juretko sin Mrke, Vukmir sin Milosa, Sanko sin Radivoja, Vukic sin Radivoja, Djuran sin Kovaca, Dragic sin Nikole, Borko sin Dobrila, Bozidar sin Vidana, Vukosav sin Pokrajca, Vukac sin Nenade, Ivan sin Pribila, Boguta sin Petka, Radan sin Petka, Vukac sin Leska, Radivoj sin Radovana, Ivan sin Radka, Dobrac sin Velise, Dabiziv sin Dobrika, Stepan sin Dubravca, 
 domova 22,
 Zimuju u mjestu zvanom Perucanica, a ljetuju u mjestu zvanom Prekosica?

 Dzemat Stepana, sina Milosa

Spomenuti, Vuksa sin Stanimila, Vukac sin Vitoja, Milorad sin Ljubise, Radoje sin Muse, Bozidar sin Kovaca, Radojin sin Radoca, Radilja sin Krajke, Radilja sin Brajke, Ivanis sin Radivoja, Radovan pop, Vladisav sin Ivana, Mirosav sin Radmila, Dobrilo sin Bebusa,Vladisav sin Milobrada, Vukman sin Bojana, Mrgan sin Radoje, Hvalja sin Bogavca, Radko sin Vukasina,Vukosav sin Milata, Radisko sin Radana, Radosav sin Radka, Radoje sin Dragise, Radonja sin Milovca, Dobromir sin Stapca, Bratul sin Nabiljka?, Ostoja sin Dabka, Milan sin Radomira, Miloje sin Radomira, Bozic sin Radomira, Kovac sin Branka, Radonja sin popa, Vladisav sin Bratula, Radosav sin Radoca, Rasko sin Radoca, Radivoj sin Milovca, Radovan sin Veselka, Vukac sin Milosa, Vukoje sin Stanimila, Radosav sin Milovca, Radoje sin Radonje, Vukac sin Pribila, Milic sin Ljubise, Radic sin Hrelje, Radko sin Pavle, Radonja sin Pribina, Dubravac sin Ljubce, Milorad sin Belana, Radosav sin Vukana, Bozidar sin Doboje, Radonja sin Brajke, Radosav sin Radonje, Vitomir sin Ostoje, Brajin sin Milica, Vukasin sin Vuka, Vukac sin Obrada, Vukosav sin Obrada, Radojin sin Godisala, Rasko sin Godisava, Radosav sin Vukmana, Pava sin Radana, Plavisa sin Radise, Radosav sin Miomana, Radasin sin Miomana, Bratovac sin Sebeta, Radonja sin Radise, Radosav sin Radivoja, Radivoj sin Milosa, Dragic sin Radivoja, Ljubisa sin Mazoraca, Radivoj sin Vukmana, Nikola sin Radivoja, Radovan sin Pribila, Radenko sin Pribila, Radosav sin Mrdje, Rasko sin Obrada, Radic sin Obrada, Radan sin Vite, Radoje sin Vladisava, Ivan sin Cuce?, Radojko sin Pripka, Vukoje sin Dabiziva, Radoje sin Radica, Radan sin Mrdje, Radic sin Bozidara, Radko sin Pavkasa,
 domova 86,
 Zimuju u mjestu zvanom Rudnica, a ljetuju u polovini mjesta po imenu Mulj i Orah.

 Dzemat Vukica, sina Grbaca

Spomenuti, Vukosav sin Vukica, Klistorad sin Dobrog, Ivas isn Vukse, Radic sin Bratula, Radoje sin Ostoje, Radisav sin Heraka, Vukosav sin Strze, Djuradj sin Dobrog, Radic sin Vukice, Radilja sin Nikse, Radovan sin Stojise, Glisa sin Djurasa, Oliver sin Selaka, Kovac sin Vukote, Vukac sin Bratula, Obrad sin Radka, Radivoj sin Vukce, Milsa sin Jance, Rahoje sin Brajka, Vukosav sin Radoca, Radibrad sin Milobrada, Vucihna sin Ostoje, Radonja sin Radosava, Zarko sin Stepka, Radivoj sin Stanisala, Radibrad sin Milovca, Radosav sin Milata, Radoje sin Vlahoja, Mirosav sin Pribila, Radosav sin Janka, Ostoja sin Radovana, Dragisa sin Radovana, Vukas sin Radasina, Milorad sin Dobraca.
 domova 35,
 Zimuju u mjestu zvanom Stapna, a ljetuju u mjestu zvanom Kovaci.
Dva mlina; polovina Ponikava u posjedu Vukosava, 
dio sela Lazarici,
dio sela Strasicno,
bastina Ljesnje u selu Orahovo u posjedu Vukosava Grbeljca?

 Dzemat Vukca, sina Barduna

Spomenuti, Radosav sin Oroje, Ivan sin Cetoje, Dragisa sin Vukosala, Dragic sin Vukosala, Pavko sin Radica, Vukac sin Djurdja, Vukic sin Djurdja, Radic sin Sisata, Hlapac sin Sisata, Cvetko sin Sisata, Vladisav sin Vukasina, Vladj sin Vukasina, Milsa sin Brajana, Radan sin Djurke, Petko sin Djurke, Bozidar sin Petka, Murgas sin Petka, Radenko sin Kojisa, Hlapac sin Kojisa, Vukasin sin Radosala, Radic sin Radovana, Vukota sin Celica, Stepan sin Lukaca, Radosav sin Lipusa, Ivan sin Radoca, Vukoje sin Cvetka, Vukasin sin Cvetka, Vukosav sin Vukice, Radosav sin Stepana, Radivoj sin Ohoje,
 domova 31,
 Dio sela Blasko i Pareze, dio sela Crni put i dio sela Nasonici u posjedu spomenutog dzemata.

 Dzemat Radasina, sina Grbaca

Spomenuti, Dubravac sin Zarka, Hrelja sin Milobrada, Radoje sin Tatoja, Vukosav sin Radoca, Branisav njegov sin, Mileta sin Radoca, Radko njegov sin, Vukasin sin Radoca, Vukman sin Milica, Vuksa sin Brajka, Vukosav sin Brajka, Vucihna sin Brajka, Ivanis sin Vitasa, Vukoje sin Vitasa, Rahoje sin Dobrila, Milic njegov brat, Radonja sin Ciprena, Gvozden sin Ciprena, Djava sin Ciprena, Radoje sin Radisala, Milic sin Brkule, Radoje sin Radilje, Radinac sin Ljuboje, Rahoje sin Pribitka, Milat sin Bogoja, Dragula njegov brat, Pribin sin Kodesa, Djuradj sin Nikole, Vukic sin Oholja, Dobri sin Dobrasina, Stepan sin Djave, Vladisav sin Vukice, Vukilja sin Cvetka, Bogcin sin Bile, Boisa sin Brajana, Pribin sin Radojka, Bratul sin Celakca, Branko sin Celakcka.
 domova 39,
Nevjernici po imenu Radic i Vukic ovdje imaju staru bastinu po imenu Garak, pa je ponovo na njih upisana.
Dio sela Crni Put,
Dio sela Mrenici, u posjedu Radasina sina Grubaca. Zimuju u polovini mjesta zvanog Blasko.

 Dzemat Stepana, sina Milata

Spomenuti, Mihac sin Mirosala, Stepan sin Mirosala, Vukas sin Bolasina, Djuradj sin Bakusa, Radovan sin Vukse, Radonja sin Vukse, Radivoj sin Radoje,
 domova 8,
 Zimuju u polovini mjesta zvanog Sokolac, a ljetuju u mjestu zvanom Jelen Dol.

 Dzemat Strzmana, sina Kojisala

Spomenuti, Bogdan sin Mitoja, Bogic sin Vitomira, Boguta njegov sin, Vitko sin Mire, Milican sin Gojisava, Milos sin Gojisava, Vladko sin Pribisava, Radko sin Radisava, Vukdrag sin Mirka, Radovac sin Prijaka, Bozidar sin Milana, Dobri sin Radilje, Radovac sin Bogumila,
 domova 14,
 Zimuju u mjestu zvanom Prokanica, a ljetuju u mjestu zvanom Jerkusina?

 Dzemat kneza Vukica, sina Bratila

Vukac sin Pokrajca, Nenada sin Pokrajca, Radic sin Radojina, Milorad sin Radina, Ivanis sin Milosa, Vukasin sin Milosa, Radivac sin Selaka, Zivko sin Vukasa, Radovan sin Milivoja, Radenko sin Tihosala, Radonja sin Milobrada, Vuksa sin Crlapca, Bozidar sin Bojisala, Dobri sin Sedlara, Bozidar sin Crlaca, Radilja sin Crlaca, Djurica sin Radina, Nenada sin Radana, Bogut sin Ivke, Vukasin sin Milisala, Radovan sin Hrguda, Vukmir sin Radoje, Milorad sin Radoje, Vukasin sin Pribuna, Vukmio sin Bozidara, Radasin sin Dobre, Vucihna sin Radosala, Milorad sin Radosala, Vuk sin Stepana, Vukic sin Dubravca, Ivko sin Bojisala, Radivoje sin Radonje, Radosav sin Vladka, Bozidar sin Hubana, Radovan sin Radise, Stepko sin Dobrasina, Obrad sin Vladka, Vukic sin Radila, Dragic sin Vladka, Ivko sin Bojisala, Milsa sin Bogosala, Bozidar sin Hrbete, Radoje sin Radonje, Radan sin Branila, Vukmir sin Radosala, Milic sin Begala, Radovan sin Bogdana, Rahoje sin Otaca, Radivoj sin Dobrila, Radohna sin Bogusa, Radic sin Domazeta, Radosav sin Vukmana, Radoje sin Novaka, Radosav sin Nikole, Radilja sin Radovana, Bogdan sin Dujin, Vukosav sin Radosala, Radosav sin Djurdja, Bozicko sin Dobrika, Radibrad sin Otaca, Radohna sin Bogusa, Djuradj sin Radila, Radivoj sin Dobrog, Radivoj sin Ivasa, Radko sin Smoljana, Bozidar sin Zivka, Dabiziv sin Radana, Radilja sin Pribila, Radan sin Pribila, Radonja sin Vukmana, Radic sin Radonje, Brajan sin Radonje, Bogic sin Sedlara, Radosav sin Rahoja, Radivoj sin Rahoja, Radovan sin Radoje, Bozidar sin Pribisava, Radosav sin Radoje, Radilja sin Radoje, Zivac sin Pribisala, Tvrdko sin Ivana, Vukasin pop, Pribisav sin Tihoja, Dobrun sin Pribisava, Pribio sin Vukse, Cvetko sin Radica, Vladisav sin Ivana, Ivko sin Miletka, Dobrilo sin Pribisava, Dobrivoj sin Pribisava, Vukosav sin Radmana, Cvetko sin Vukosala, Radivoj sin Vukica, Vukosav sin Pribaka, Radoje sin Milovca, Radovac sin Veselka, Radonja sin Vukasina, Vukmir sin Dukice, Radovac sin Milorada, Vukac sin Radoja, Radosav sin Zojrata, Vukic sin Nikole, Vukmio sin Radmana, Vukasin sin Radovana, Radoje sin Radka, Radosav sin Gojice, Radko sin Radosava, Bozidar sin Milovca, Radko sin Vukasina, Vukac sin Radoje, Herak sin Mijusa, Vladko sin Domazeta, Milorad sin Vladoje, Radonja sin Vitana, Nikola sin Radoje, Cvetko sin Radoje, Dobri sin Straze, Vitoje sin Smlacena, Rahoje sin Radilje, Radko sin Stojaka, Dobrasin sin Vasilja, Vladko sin Vasilja, Vukmio sin Golubca, Milorad sin Hrize, Radenko sin Kucana.
 domova 126 sa vodjom dzemata,
 Zimuju u mjestu zvanom Vrbica, a ljetuju u mjestu po imenu Orah, Sisac i Smreca.
Mjesta po imenu Jezerca i Jagod bila su u posjedu spomenutog kneza Vukica, pa su ponovo na njega upisana. Mlin je njegovo vlasnistvo.

 Dzemat Vukosava, sina Derbica?

Spomenuti, Djuran sin Stanihne, Radovan sin Stanihne, Vukman sin Stanihne, Vukac sin Radilje, Radic sin Vrbica, Dragisa sin Vrbica, Dragic sin Vrbica, Stepan sin Radosala, Ivanis sin Djurasa, Boguda sin Ivana, Mrksa sin Ivana, Dobriko sin Rajihne, Borko sin Vladka, Mrksa sin Djurana, Dobrilo sin Vukice, Vukasin sin Ivana, Pokrajac sin Riba?.
 domoba 18,
 Zimuju u mjestu zvanom Korijen, a ljetuju u mjestu zvanom Podanj.

 Dzemat Vukasa, sina Vladka

Spomenuti, Vukasin sin Pribana, Milos sin Dumana, Radoje sin Vioca, Cevac sin Vioca, Pavko sin Vioca.
 domova 6,
 Dva dijela mjesta po imenu Dobrenica?, zajednicki uzivaju svi vlasi Pive.

 NAHIJA RUDINE

 Dzemat Radoja, sina Dobrasina

Spomenuti, Novak sin Dobrasina, Ivas sin Stanka, Milan sin Raduna, Stepan sin Raduna, Radosav sin Radica, Vukosav sin Crne, Bilan sin Brajana, Budimir sin Kovilja, Vukasin sin Vidoja, Bozidar sin Vitoja, Vucerin sin Stojka, Djuradj sin Milise, Milun sin Maroja, Radosav sin Bolete, Milorad sin Radmila, Radin sin Mrkle, Udovica Stanisava.
 domova 18,
 Zimuju u mjestu zvanom Trnovac a ljetuju u mjestu zvanom Blizne.
 Neozenjeni: Radosav sin Vucerina, Rado sin Bilana, 
 domova 2,

 Dzemat Bratula, sina Milica

Spomenuti, Kovac sin Dodoja, Djurica sin Vitoja, Radosav sin Vitoja, Ivanis sin Dodoja, Vladj sin Dodoja, Vitko sin Radoja, Budisav sin Budice, Radko sin Krisa, Klisura sin Vladka, Radic sin Radosava, Djuras sin Racevca, Radosav sin Vladoja, Dragic sin Vladja, Radivoj sin Vladja, Radoje sin Zice?, Viko sin Vladka, Vucihna sin Bogica, Vradko sin Joke, Dobrasin sin Milusa.
 domova 20,
 Zimuju u mjestu po imenu Przine, a ljetuju u mjestu po imenu Lucine.
 Mlin vlasnistvo Bratula, jedan.
 neozenjeni: Radoje sin Radosava, Radac sin Vladja, Ivanis sin Radoja.
 domova 3,

 Dzemat Grubaca, sina Vukote

Spomenuti, Zuzan sin Bojce, Vladko sin Djuricica, Radasin sin Vukote, Vukmir sin Radosala, Stanihna sin Zorana, Vitoje sin Djurke, Vucihna sin Dobrog, Vukac sin Djurice, Mrksa sin Vukote, Vukosav sin Ivke, Vukasin sin Ivke, Dobrin sin Vukote, Vukman sin Vukote, Boza sin Stepka, Bozidar sin Stepka, Vukosav sin Bolasina, Radko sin Djurajica, Vukasin sin Pribila, Radmio sin Bradka, Milan sin Stojke, Vuk sin Milana, Radosav sin Radonje, Dobri sin Stojke, Radko sin Stojke, Bozidar sin Radojina, Radko sin Brajana, Vukmir sin Guce, Vukman sin Zorana, Ivan sin Rahoja, Obrad sin Love, Dobrosko sin Djuratica, 
 domova 32,
 Zimuju u mjestu zvanom Ovce Dol, a ljetuju u mjestu zvanom Knez Dol.
 neozenjeni: Vukdrag sin Vukasina, Vukdrag sin Dobrog, Radosav sin Bradka, Bosko sin Dobrog.
 domova 4,

 Dzemat Vukasina, sina Jelovana

Spomenuti, Brajihna sin Bozete, Dusoje sin Bozete, Dimitrij sin Bozete, Dobretko sin Mirosala, Radovanko sin Mirosala, Radic sin Vukice, Momcilo sin Belana, Mihajlo sin Vucihne, Milorad sin Bolete, Borko sin Vladka, Stanoje sin Bravise, Rasko sin Dobrika, Ivanis sin Dobrika, Radic sin Ivana, Radko sin Cvetka, Obrad sin Vukse, Milic sin Olivera, Stanko sin Vucihne.
 domova 19,

 Dzemat Strahinje, sina Velisava

Spomenuti, Cvetko sin Ivana, Vuksa sin Bogusa, Djuradj sin Cvetka, Stepan sin Rahoja, Djuradj sin Radovana.
 domova 6,
 neozenjeni: Vukica sin Dobrika, Radonja sin Radice, Ivanis sin Boska,
 domova 3,
 Zimuju u mjestu zvanom Samac, a ljetuju u mjestu zvanom Unac?

 Dzemat Jelovca, sina Radovanka

Spomenuti, Stepko sin Radovanka, Radonja sin Radovanka, Stanko sin Radovana, Stanihna sin Radovana, Vukosav sin Raduna, Bogdan sin Radoca, Plavisa sin Dobrog, Djuradj sin Budisala, Rajan sin Bilana, Vukosav sin Golucka, Vukmir sin Bogica, Djuradj sin Ivke, Vukoje sin Ivana, Obri sin Bajke, Radman sin Bratosala, Rudac sin Vukse, Vukosav sin Bogica, Dejan sin Stolca, Stanko sin Vitomira, Stepan sin Vitomira, Vladisav sin Radka, Radman sin Ivke, Dobrilo sin Radka, Djuradj sin Raduna, Vukic sin Milica, Radonja sin Radosava, Stanko sin Radosava, Horhas sin Milica, Milosav sin Milica, Radasin sin Radosala.
 domova 32,
 Zimuju u mjestu zvanom Samac, a ljetuju u mjestu zvanom Ubac?
 neozenjeni: Vuk sin Raduna, Vuceta sin Dobrog, Vukic sin Radka, Vuksa sin Radomana
 domova 4,

 Dzemat Radica, sina Dubravca

Spomenuti, Vladko sin Stepana, Radosav sin Grubaca, Mrksa sin Vukice, Vigac sin Radoja, Vukac sin Heraka, Vukasin sin Stepana, Nikola sin Radovana, Bojko sin Bogdana, Radic sin Radonje, Kaseta sin Brabovca, Milan sin Dobrila, Rahoje sin Vukasina, Vuceta sin Dobrika, Vucihna sin Dobrika, Rajin sin Dobrovida, Ermenin sin Djurdja, Vukota sin Djurdja, Radic sin Duje, Pribil sin Dubravca, Ivan sin Bubila, Petko sin Bubila, Branisav sin Rajka, Branivoj sin Rajka, Karan sin Rajka, Radoje sin Stabca, Vuksa sin Stabca, Bratul sin Bogdana, Bogic sin Djuricica, Vladko sin Bogavca, Hlapac sin Bogavca, Marko sin Djuricica, Stepko sin Djuricica, Stepan sin Bogavca, Djuradj sin Dobre, Radivoj sin Branisala, Cvetko sin Vitasa, Udovica Sanana?, Murgas sin Gubca, Vukic sin Radivoja.
 domova 39, udovica 1,
 neozenjeni: Vukic sin Stepana, Radic sin Dobrila, Dobri sin Vigaca, Milorad sin Murgasa.
 domova 4,

 Dzemat Aleksija, sina Paskasa

Spomenuti, Vukasin sin Bozidara, Radoje sin Dobrog, Vukmir sin Radosala, Stanisa sin Radica, Vukac sin Radivoja, Boguta sin Stepana, Vukoje njegov brat, Dragic sin Vukmira, Vukic sin Radica, Djuradj sin Dubravca, Radko sin Radivoja, Obrad sin Dobrog, Radko sin Stepana, Vukosav sin Nikole, Ceta sin Milovca, Iglac sin Vrbaka, Rahoje sin Stepana, Ivanis sin Miroja, Vukasin sin Miroja, Vukac sin Milorada, Boguta sin Borisala, Slavoje sin Borisala, Radoje sin Brajice, Radonja sin Brajice, Smoljan sin Radica, Stepko sin Brajice, Niksa sin Stojisala, Vladisav sin Stojisala, Vukota sin Radosala, Milorad sin Radosala, Vucihna sin Dobrika, Branko sin Radosala, Vukosav sin Radosala, 
 domova 34,
 neozenjeni: Milovac sin Radica, Radoje sin Stepana, Radosav sin Vukice, Vukic sin Radoja.
 domova 4,
 Zimuju u mjestu zvanom Pcelica.

 Dzemat Branila, sina Vlaha

Spomenuti, Obrad sin Boje, Radilja sin Gojimira, Djuradj sin Radonje, Milko sin Rahoja, Radoje sin Radoja, Vukman sin Radilje, Radoje sin Radilje, Vuk sin Cicura, Bratul sin Milula, Brajan sin Milula, Radovan sin Dimitrija, Petko sin Gojcina, Dubravac sin Radmila, Radasin sin Bogosala, Radoje sin Milorada, Stepko sin Bile, Obri sin Radmila, Radoje sin Radosala, Radmio sin Radosala, Vukasin sin Dodilje, Cvetko sin Radmana, Bogisav sin Radoja, Vladko sin Vitasa, Radisa sin Uska, Radic sin Milorada, Radko sin Milorada, Bogdan sin Radosala, Radoje sin Vukasina, Ivan sin Vladisala, Vladko sin Radmana, Bozidar sin Radivoja, Radovan sin Radivoja, Radisa sin Begala, Radko sin Djurice, Cvetko sin Bogise, Vukasin sin Marica, Smoljan sin Oholja, Vukasin sin Borijaka, Grubac sin Borijaka, Bojak sin Bojaka, Radojko sin Borjaka, Ivko sin Radina, Bogic sin Dubravca, Radibrad sin Pezara, Smoljan sin Humilica, Boguta sin Hvalje.
 domova 47,
 neozenjeni: Divis sin Radica, Radosav sin Radka, Strahinja sin Cvetka, Hrelja sin Vukasina, Radovan sin Radilje, Ladjo sin Obrada.
 domova 6,

 Dzemat Djuradja, sina Radovana

Spomenuti, Radmilo sin Radovana, Dobrasin sin Milica, Vladisav sin Dobrog, Radasin sin Vukice, Radic sin Pribaca, Vukasin sin Radilje, Radoje sin Radovana, Rasko sin Vukosava, Mirosav sin Dobrise, Radic sin Vlaje, Dobrasin sin Vukice, Radivoj sin Golica, Obrad sin Grubaca, Vladoje sin Stanka, Hlapac sin Mioke, Hlapac sin Stanka, Djuradj sin Mrke, Vukosav sin Bogavca, Rasko sin Vukice, Vuceta sin Djurana, Vukic sin Hlapca, Vukdrag sin Tomasa, Borko sin Milica, Bozetko sin Milica, Radosav sin Oroka, Vitoje sin Dobrog, Radan sin Brajana, Dobrilo sin Milica, Tvrdko sin Dobrog, Radic sin Nikole, Dragisa sin Ivanisa, Mrksa sin Nikole, Pobla sin Milete, Vigac sin Bogdana, Vladko sin Milica, Stepan sin Radasina, Vitko sin Grbaca, Vukas sin Bogoja, Vladisav sin Tatica, Djuran sin Obrada, Radoje sin Dobroga, Radic sin Ljube, Vladko sin Tasina, Ostoja sin Vukice, Radilja sin Zuba, Stepan sin Hlapca, Grdeta sin Dimitrija, Vukasin sin Vida, Radoje sin Budisala,
 domova 50,
 Zimuju u mjestu zvanom Karajica, a ljetuju u mjestu zvanom Zanovica.
 neozenjeni: Radosav sin Radica, Vukosav sin Dobrasa, Milan sin Radilje, Radivoj sin Raska.
 domova 4,

 Dzemat Vucete, sina Nikole

Spomenuti, Vucihna sin Vukosava, Nikola sin Dobrog, Radin sin Radisala, Radman sin Grgura, Radoje sin Crvasa, Vigac sin Vukoje, Pavko sin Djure, Dragic sin Radivoja, Hlapac sin Dubravca, Stanihna sin Radovana, Milovan sin Hlapca, Vladko sin Hlapca, Vladisav sin Hlapca, Radovan sin Petka, Radosav sin Petka, Bogisa sin Trajce, Dragic sin Dobrika, Vuk sin Rahoja, Zub sin Vukice, Vuceta sin Bunjaka.
 domova 22,
 Zimuju u mjestu zvanom Drazilje, a ljetuju u mjestu zvanom Vraz?
 neozenjeni: Radosav sin Vukice, Vukasin sin Radovana,
 domova 2,

 Dzemat Milorada, sina Radka

Spomenuti, Radic sin Ivke, Radosav sin Cvetka, Radonja sin Cvetka, Cvetko sin Milana, Vukasin sin Milana, Vuksa sin Vukosava, Radosav sin Vlada, Radosav sin Bogdana, Vukic sin Vukasina, Radonja sin Radivoja, Vukmir sin Vukosala, Ostoja sin Odica?, Paskas sin Odica, Radonja sin Tase, Milovan sin Brvena, Djuradj sin Radovca, Vukac sin Radovca, Vukasin sin Ugrina, Radonja sin Mitra, Radosav sin Novaka, Radovac sin Mrdje, Vukosav sin Ugrina.
 domova 23,
 Zimuju u mjestu po imenu Stepen, a ljetuju u mjestu po imenu Lukavica.
 neozenjeni: Radoje sin Radosala, Vukmir sin Milura, Marko sin Milovana.
 domova 3,

 Dzemat Poblaha, sina Radovana

Spomenuti, Stanko sin Milorada, Stanina sin Milorada, Milorad sin Radovana, Vukasin sin Milica, Stepan sin Djuradja, Mihac sin Djuradja, Pribin sin Kucaka, Bunjak sin Radovana, Vitomir sin Radosala, Radac sin Kojina, Radosav sin Malke, Mahmud sin Radonje, Stepan sin Huse.
 Zimuju u mjestu zvanom Djece, a ljetuju u mjestu zvanom Koritnik.

 Dzemat Zagana, sina Grubaca

Spomenuti, Brajan sin Dobrog, Hizir sin Stepana, Ivanis sin Stepana, Vukoje sin Vladka, Radic sin Radosala, Dobri sin Radosala, Mrco sin Radovana, Radivoj sin Radovana, Vukac sin Radovana, Kovac sin Radovana, Vukosav sin Radovana, Bogoje sin Kovaca, Vukosav sin Dragica, Radonja sin Radka, Radko sin Ostoje, Radosav sin Lazara, Vladko sin Bilajima, Vukoje sin Grubka, Vukasin sin Bogosala, Vladko sin Stepana, Djuradj sin Vukmira, Radko sin Milica, Radosav sin Radilje.
 domova 24,
 neozenjeni: Zanko sin Rapana, Vukac sin Radosava, Obrad sin Radosina.
 domova 4,

 Dvije puste mezre po imenu Baba i Kalac i devet pustih bastina u selu Bacevice koje vezu za njega ( koje dopiru do njega) stalno su drzali prema vlaskom zakonu kao bastine osobe po imenu Zagan, njegov stric Radic i Radasinov sin Radic pa je ponovo tako upisano ( uknjizeno).
 Zimuju u mjestu zvanom Kalac, a ljetuju u mjestu zvanom Prepercici.

 Dzemat Radica, sina Radasina

Spomenuti, Radic sin Raca, Smoljan sin Grubaca, Njegovan sin Grubaca, Vucihna sin Djurasa, Dragisa sin Branka, Dragic sin Bulata, Radoje sin Braje, Pribin sin Braje, Radoje sin Raca, Radonja sin Raca, Stepan sin Radivoja, Herak sin Radivoja, Slavoje sin Djurana, Bozidar sin Klobucara, Vukasin sin Brajana, Matija sin Borja, Ljubeta sin Perovca, Ivanis njegov brat, Dejan sin Stepana, Milorad njegov brat, Radko njegov brat, Vukic sin Stepana, Obrila sin Radoja, Vukosav sin Vukse, Radasin sin Budice, Milorad sin Stepka, Radovan sin Stepka, Miladin sin Stepka, Vukosav sin Obrada, Radoje sin Ivana, Budko sin Radana, Bogdan sin Milana, Vukic sin Radana, Vitan sin Radosava, Ivan sin Radosava, Simir sin Radata, Tihorad sin Radata, Simorad sin Radata, Vitas sin Ivana.
 domova 40,
 Zimuju u mjestu zvanom Baba.
 neozenjeni: Bojak sin Bodice, Vukosav sin Milorada, Strazimir sin Radosava, Dragic sin Stepana, Vukota sin Djurasa.
 domova 5,

 Dzemat Roska, sina Radoja

Spomenuti, Vukosav sin Kovaca, Radivoj sin Radivca, Radko sin Otasa, Radoc njegov brat, Vukica sin Boguta, Nikola sin Radonje, Ivanis sin Stanisala, Radoje sin Tomasa.
 domova 9,
 Imaju bastine u mjestu zvanom Rivce.
 neozenjeni: Vukman sin Vukice, Vukas sin Radivoja.
 domova 2,

 Dzemat Obrada, sina Olivera

Hlapac sin Olivera, Dragisa sin Olivera, Obrad sin Olivera, spomenuti, Dubravac sin Radosava, Butko sin Miladina, Golac sin Bukovca, Vuksa sin Ivanisa, Vukac sin Bratula, Radovan sin Butka, Vigan sin Butka, Radoje sin Budisala, Vitas sin Radosala, Vukosav sin Vladisava, Radoje sin Tomasa, Radovan sin Vukasina, Vladko sin Radosava, Crna sin Brajke, Lazar sin Vladka, Dzezajin sin Obrada, Susman sin Obrada, Obrad sin Nikole, Radic sin Dobrasina, Radonja sin Dobrasina, Radic sin Pavke, Budko sin Dobrosala, Dobroman sin Otusa, Hlapac sin Vladisava, Vukman sin Mite, Djuran sin Djurasa, Radoje sin Milana, Milsa sin Brajke, Radosav sin Mijodina, Radasin sin Vukse, Milovac sin Milorca, Vukas sin Stojke, Radonja sin Vukse, Radosav sin Milana, Ljubeta sin Radohne, Radko sin Laletica, Dubravac sin Radonje, Radivoj sin Vitomira, Bogmio sin Gale, Brajan sin Rahoja, Rajan sin Rahoja, Obrad sin Rahoja, Radonja sin Radasina, Dobrivoj sin Radilje, Radonja sin Kaludjera, Radoje sin Dobrog, Bogdan sin Bahoja, Vukac sin Vitomira, Zarko sin Djurana, Bratul sin Ostoje, Oliver sin Butaka, Ostoja sin Bozijaka, Cvetko sin Rahoja, Vigac sin Radosala, Vladko sin Siromaha.
 domova 58,
 Zimuju u mjestu zvanom Nerad, a ljetuju u mjestu zvanom Prtevac.
 neozenjeni: Vukasin sin Budka, Vukac sin Milse, Vukdrag sin Bogdana, Dobri sin Djurana, Vukman sin Sumana, Radonja sin Radasina, Ivan sin Radonje.
 domova 7.

 Dzemat Djurdja, sina Olivera

Spomenuti, Branko sin Grgura, Jovan sin Grgura, Bozidar sin Bogisala, Ivan sin Bogisala, Novica sin Mice, Vucihna sin Vladka, Radivoj sin Dobrovika, Vuksa sin Vladka, Vukmir sin Vladka, Radoje sin Stepana, Borko sin Radonje, Radasin sin Tomasa, Vukota sin Radilje Dubravac sin Radilca, Radosav sin Radoca, Dobrosav sin Radoca, Radko sin Radoca, Radat sin Radoca, Radoje sin Radoca, Milat sin Radivca, Vucihna sin Milica, Dobrivoj sin Milica, Stepan sin Milica, Dobrosav sin Milica, Radonja sin Djurdja, Hrelja sin Raska, Milat sin Vucete, Stanko sin Milica, Milat sin Novaka, Bojak sin Bogise, Vukota sin Suhe, Vitomir sin Pribila, Bogdan sin Radonje, Radoje sin Kuluvije, Radoje sin Pare, Smoljan sin Bogisava, Vitoje sin Pribila, Borovac sin Grgura, Radonja sin Ljuboje, Vitas sin Dobrika, Oliver sin Vucete, Ivan sin Vukasina, Obrad sin Vukasina, Vladisav sin Vukasina, Dodoje sin Dobrosava, 
 domova 46,

 Slucaj ovog dzemata zapisan je dole nize na mjestu gdje je popisan dzemat Vukse. Kad bude potrebno neka se tamo pogleda. Tamo je greskom upisan, trebalo je ovdje da se upise.
 neozenjeni: Ugljesa sin Vucihne, Radosav sin Bogisava, Petko sin Bratka, Radosav sin Dobrog, Radman sin Dubravca, Vucava.
 domova 6,

 Dzemat Vukse, sina Vladka

Spomenuti, Vukota sin Brajana, Vukman sin Dragosa, Dragic sin Brajosa, Voje sin Dobrosala, Smoljan sin Stojaka, Radic sin Vukice, Radoje sin Vukse, Vukasin sin Vukse, Milic sin Radovana, Pribin sin Radosala, Radosav sin Brajana, Vukota sin Brajana, Vukic sin Brajana, Dragic sin Brajana, Milobrad sin Vukice, Hlapac sin Vladka, Borovac sin Vladka, Mrksa sin Kovaca, Vukota sin Kovaca, Vukac sin Kovaca, Bogavac sin Pribka, Djurasin sin Mirusa, Bozidar sin Ljubete, Radan sin Ljubete, Vucihna sin Brajaka, Kovac sin Brajaka, Radosav sin Vukosava, Dobri sin Branka, Radosav sin Djuradja.
 domova 30,

 Nevjernik po imenu Ivan sin Vukasina sa svojom bracom od davnina imaju bastine u mjestu zvanom Ponikve, koje su od ranije stalno uzivali. Osim onog sto je upisano kao hassa timarniku i osim onoga sto imaju u svojim rukama oni koji placaju ponovo su  spomenutim potvrdjene. Ova biljeska odnosi se na gore upisani dzemat Djuradja.
 neozenjeni: Radosav sin Brajana, Vuceta sin Vukse, Vukica sin Vojina.
 domova 3,
 Dzemat ovog navedenog Vukse zimuje u mjestu zvanom Dobromislje, a ljetuje u mjestu zvanom Dobroduzici.
Pusta mjesta Kokorice i Rasuhacu od davnina su posjedovali kao bastinu prema vlaskom obicaju Djuradj i njegovi sinovi. Ponovo je tako odredjeno i na njih su upisana.
Ova biljeska odnosi se na gore navedeni dzemat Djuradja i tamo je trebalo da se upise. Ovdje je greskom upisana.

 Dzemat Radonje, sina Stanka

Radivoj sin Pokrajca, Nikola sin Milana, Dobri sin Dragise, Radoje sin Radonje, Vukota sin Radonje, Smoljan sin Dobrasina, Radosav sin Milice, Bogdan sin Dobrivoja, Milorad sin Radivoja, Ivanis sin Vukice, Radman sin Sukate, Vitoje sin Borovca, Vitko sin Brajana, Radosav sin Jurice, Mrksa sin Milata, Vigan sin Milata, Dobrovuk sin Milata, Ivan sin Brajana, Grubac sin Bogavca, Radibrad sin Kuse, Radmijo sin Miosina, Milorad sin Budisala, Rasko sin Nikole, Radibrad sin Polka, Petko sin Radohne, Gruban sin Radohne, Radosav sin Hose, Radilja sin Hose, Vukota sin Vukise, Radoje sin Bokce, Radojko sin Radohne, Radivoj sin Brajila, Radoje sin Brajise, Omljan sin Radilje, Brajak sin Priboja, Djuran sin Radilje, Radosav sin Miocina, Vladko sin Branisava, Sumija sin Radonje, Radivoj sin Milana, Rasko sin Radice, Vukasin sin Mladena, Radonja sin Radice, Dragic sin Radice, Radonja sin Zivoja, Vukasin sin Rahoja, Radibrad sin Brajice, Tomas sin Vukosala,Stanisav sin Radavca, Bogic sin Milse, Radonja sin Stanka.
 domova 51,
 Zimuju u mjestu zvanom Celine, a ljetuju u mjestu zvanom Tovarnica.
 neozenjeni: Radosav sin Radilje, Brajilo njegov brat, Vukota sin Zuba, Radica sin Brajila, Radoje sin Brajila, Radenko sin Zore, Obrad sin Bracke, Radosav sin Vukoja, Radojica sin Radoja.
 domova 9,

 Dzemat Stepana, sina Stanihne

Spomenuti, Rasko sin Popa, Radovan sin Popa, Radun sin Mirosava, Radivoje sin Radosala, Radonja sin Radojka, Radasin sin Radojka, Kekesa? sin Kodila, Rasko sin Ostoje, Vukic sin Telca, Radovan sin Radica, Petko sin Pribine, Vukic sin Pribila, Radoje sin Radosala, Obrad sin Pribine, Budisal sin Pribisala, Radivoje sin Radka, Vuceta sin Radosala,
 domova 18,
 Zimuju u mjestu zvanom Kon Korita, a ljetuju u mjestu zvanom Koricnica.
 neozenjeni: Milan sin Budisala, Ivan sin Mirosala, Vukic sin Radonje, Vuceta sin Petka, Radosav sin Radovana, Radivoj sin Raska.
 domova 6,

 Dzemat Radivoja, sina Milosa

Radosav sin Garaca, Milasin sin Batalara, Vladko sin Miroja, Radoje sin Radovana, Bozidar sin Bogisala, Vukosav sin Vladoja, Bojisav sin Dabiziva, Milic sin Dabiziva, Radonja sin Grbaca, Dragisa sin Radka, Radonja sin Grubaca, Vuceta sin Garoce, Radilja sin Garoce, Bozidar sin Garoce, Bogdan sin Garoce, Vojisav sin Garoce, Premil sin Vule, Vukasin sin Vule, Radoje sin Grubaca, Bozidar sin Grubaca, Bogdan sin Bogavca, Radko sin Radasina, Radoja sin Rahoja, Radosav sin Ivana, Bozeljko sin Kovaca, Radoje sin Radosala, Vuceta sin Radasina, Vukac sin Radasina, Budimir sin Grabkrivoja, Rahovac sin Radavca, Radosav sin Petka, Plavac sin Vladka, Ivan sin Vladka, Dobri sin Bucede, Radivoj sin Nole, Vukmir sin Dobrasina, Milsa sin Radivoja, Radivoj sin Bogdana, Radisa sin Dule, Radilja sin Bogdana, Radko sin Kuraca, Obrad sin Prodoja, Vukac sin Ivke, Radoje sin Milosa, spomenuti.
 domova 44,
 Zimuju u mjestu zvanom Korita i Prististe, a ljetuju u mjestu zvanom Korocnica.
 neozenjeni: Radic sin Radivoja, Tvrdko sin Miroja, Radko sin Radoja, Vukosav sin Bozidara, Vukasin sin Bozidara,
 domova 5,

 Dzemat Heraka Prkovca

Spomenuti, Dragic sin Dobrila, Dragic sin Bogdana, Vukic sin Grgura, Radic sin Mihaca, Rahoje sin Ivana, Radic sin Boroja, Radonja sin Rajana, Vuceta sin Ivanka, Obrad sin Ceroja, Viota sin Tomrlje?, Vukas sin Gojaka, Radic sin Pribila, Vladisav sin Milorada, Vitas sin Milorada, Radivoj sin Dobrila, Dobri sin Pribine, Radovac sin Rosca, Vukic sin Brajka, Radavac sin Radihne, Bozidar sin Nenade.
 domova 21,
 neozenjeni: Vitomir sin Radice, Radovan sin Radice, Vukmir sin Ivanka, Vukosav brat Obrada, Dabiziv sin Divije, Zan sin Dobrog, Radivoj bratic Radoca,
 domova 7,

 Mjesto u kojem stanuje spomenuti dzemat je derbend. Posto je veoma opasan, spomenuti nevjernici se obavezuju da cuvaju ovaj klanac ( derbend) tako da se ne desi ni na koji nacin steta imetku, zivotu i casti ni muslimanima ni nevjernicima. I koliko god da dovedu ljudi iz vana preko mora, neka zajedno s njima borave i neka daju vlaski porez. Tako je odredjeno i u defteru utvrdjeno. Od spomenutih nevjernika Vuk i musliman vojnuk Husejin, bice odgovorni da na spomenuti nacin cuvaju klanac i nikom ne bude stete. Stanuju u mjestu zvanom Zgura a cuvaju mjesta izmedju Cemerna i Sutjeske. Kolikogod ljudi okupe neka daju vlaski porez i neka su oslobodjeni haraca i ispendze i drugih zakonskih poreza.
Stanuju u mjestu zvanom Zgura i mjestu zvanom Damovina?.

 Dzemat Dragise, sina Ribaca?

Spomenuti, Radasin sin Radisala, Cvetko sin Milobrada, Radasin sin Radoja, Radic sin Radovana, Gencica sin Radovana, Boleta sin Dobrila, Ivatko sin Dobrila, Brusko sin Radosala, Dobrac sin Dobrosala, Radmijo sin Radica, Vukosav sin Ostoje, Vukasin sin Brajka, Vladko sin Gruje, Radovan sin Radosala,
 domova 15,
 Zimuju u mjestu zvanom Gacko, a ljetuju u mjestu zvanom Repci?

 Dzemat Radica, sina kneza Vukica

Spomenuti, Radoje sin Djuradja, Ivanis sin Djuradja, Miladin sin Djuradja, Dragic sin Djuradja, Simir sin Dobrije, Djuran sin Zagora, Mitrat sin Moibrada, Vratko sin Miobrada, Dragisa sin Miobrada, Milasin njegov brat, Vukmir sin Stojaka, Vuksa sin Stojaka, Radonja sin Brajana, Radosav sin Mislina, Sumeta sin Brajka, Vladj sin Borovca, Obrivla sin Vitasa, Simorad sin Tomasa, Dodos sin Tomasa, Dobri sin Ozrena, Vukmir sin Radibrada, Stepko sin Stape, Vladistap sin Stape, Ivanis sin Milana, Stepko sin Milorada, Stepan sin Milorada, Vladisav sin Beloja, Vukota sin Hrepuna, Vitula sin Hrepuna, Stepko sin Hrepuna, Brajak sin Vukice, Rahoje sin Milete, Brajic sin Mileta, Radoje sin Glave, Vukosav sin Cicoja, Radonja sin Vojice, Vukmir sin Radovana, Ivatko sin Brajka, Vukasin sin Petala, Boleta sin Rahoja, Vukan sin Bolasina, Vukas sin Bolasina, Vukasin sin Bolasina, Radisa sin Dobretka, Vukasin sin Miladina, Radovac sin Radina, Radovac sin Borisava, Radosav sin Borisava, Ostoja sin Borisava, Milic sin Borisava, Radovan sin Pribisava, Radonja sin Dobrike, Ivan sin Bozidara, Vuk sin Dobrog, Rudja sin Raduna, Radoje sin Novaka, Radonja sin Raca, Radonja sin Radica, Radis sin Radica, Radoje sin Radica, Radisa sin Raca, Radasin sin Djerca, Bojisa sin Djerca, Radic sin Radosala, Radovac sin Dusoja, Radivoj sin Trsivoja, Milos sin Bulica, Dragic sin Raca, Radovan sin Radaca, Radak sin Bojisala, Radonja sin Vukote, Mile sin Bajina, Vukasin sin Radivca, Brajan sin Tule, Atmadza sin Vukse, Kovac sin Brajila,Cvetko sin Milina, Radosav sin Radovana, 
 domova 79,
 Uzivaju i zimuju u trecini mjesta po imenu Cutici u trecini mjesta po imenu Hatelje, Gornje i Donje Bodeziste, devet bastina i jedan cajir u mjestima Dubocani i Lukavica, polovicu mjesta zvanog Ova? Vlaca? i Bileca.
 neozenjeni: Radovan sin Djure, Radic sin Dobrog, Ivan sin Cice, Bozidar sin Dabiziva, Miletko sin Radovca, Radivoj sin Dobrike, Radic sin Raduna, Rogoje sin Dobrog, Vitomir sin Milorada, Vitomir sin Milorada, Radun sin Ljubise, Radul sin Ljubise, Dragic sin Ozrena,
 domova 13,

 Dzemat Vukica sina Stanoja

Spomenuti, Radic sin Nikole, Dragisa sin Radonje, Vukac sin Marka, Vukic sin Marka, Radosav sin Dobrosava, Radivoj sin Budka, Radosal sin Vukasina, Obrad sin Pokrajca, Stepan sin Obrada, Radko sin Radivoja, Milobrad sin Stepana, Milorad sin Vucine, Bogdan sin Pribine, Gulat sin Dobrasina, Bogic sin Dobrasina, Vitomir sin Radivoja, Radoje sin Milata, Vukoje sin Boguna, Vukota sin Djuradja, Mihac sin Radonje, Radko sin Vice, Vladko sin Vladja, Vukac sin Rudka, Vladic sin Heraka, Milan sin Heraka, Radonja sin Ivke, Radivoj sin Ivke, Radic sin Ivke, Radko sin Ivke, Radosav sin Radoja, Ivan sin Vukmana, Vukac sin Obrada, Cvetko sin Radonje,
 domova 34,
 Zimuju u mjestu zvanom Krstac
 neozenjeni: Vukman sin Pribine, Vukman sin Bogica, Vukac sin Radonje, Zivko sin Radosala, Radosav sin Vladja.
 domova 5,
 
 Dzemat Radovana, sina Vukosala

Spomenuti, Pava sin Vukosala, Dudan sin Brala, Vukosav sin Bratoja, Radosav sin Vladka, Stepko sin Brala, Radan sin Brala, Vladko sin Radka, Vukic sin Cvetka, Stepan sin Vrbaka, Radasin sin Djurasa, Radosav sin Brala, Dobrasin sin Rajka, Vukac sin Pribila, Lazor sin Nikole, Vitas sin Vukice, Oliver sin Vukice, Cetica? sin Radovana, Vuksa sin Heraka, Sain sin Ostoje, Radovan sin Radosala, Radic sin Radise, Milovac sin Brajka, Radovac sin Radasina, Radko sin Radasina, Radovan sin Vukice, 
 domova 26,
 Zimuju u polovici mjesta po imenu Bahori a ljetuju u mjestu zvanom Linajska?.
 neozenjeni: Vuk sin Vukoja, Milorad sin Radce, Radosav sin Ostoje, Brajan sin Dobrica, Ivan sin Radka.
 domova 5,

 Dzemat Vukica, sina Vladka

Spomenuti, Vuksa sin Cvetka, Vukasin sin Cvetka, Radosav sin Tasin, Radosav sin Bogdana, Velikan sin Ugrina, Marko sin Dobrila, Radovan sin Obrada, Ivanis sin Radoja, Radivoj sin Bolusa, Cvetko sin Bolusa,
 domova 17,
 neozenjeni: Vladko sin Velikana, Brajut sin Radovana, Grban sin Dojrala,
 domova 3,

 Dzemat Pavke, sina Veselka

Spomenuti, Rajan sin Dobrivoja, Ivavlja? sin Bogise, Ivanis sin Vukse, Mrksa sin Veselka, Bozicko sin Plave, Stepan sin Radovana, Obrad sin Radovana, Dobrilo sin Crpa, Ivanis sin Radka, Radosav sin Radonje, Mrksa sin Vladka, Radosav sin Vladisava, Ivan sin Radka, n.z.
 domova 13,
 neozenjen: 1,
 Zimuju u mjestu zvanom Korita, a ljetuju u mjestu zvanom Kosare?.

 Dzemat Radana, sina Novaka

Spomenuti, Ivanis sin Dobrog, Herak sin Obrada, Radasin sin Brajke, Dragoje sin Brajke, Obrad sin Radoja, Smoljan sin Radoja, Dragisa sin Radoja, Radun sin Milica, Vukosav sin Brajke, Vucihna sin Brajke, Jelovac sin Brajke, Radonja sin Dimitra, Tomas sin Vike, Vukac sin Dobrasina, Vukic sin Dobrike, Djurica sin Orkojice?, Ninoje sin Milse, Radko sin Ljubise, Dejan sin Hranislava, Obrad sin Bogdana, Vukac sin Ostoje, Stepan sin Ostoje, Milorad sin Brajana, Glovadil? sin Plavse,
 domova 25,
 Zimuju u mjestu zvanom Maline i Skrobodna, a ljetuju u mjestu zvanom Korocica.
 neozenjeni: Stanko sin Dobrasina, Radosav sin Radula, Radosav sin Ljubise.
 domova 3,

 Dzemat Vucihne, sina Raca

Spomenuti, Vitomir sin Radka, Nikola sin Stepana, Ivanis sin Petoja, Vladko sin Petoja, Oliver sin Stepana, Vukoje sin Stepana, Zivko sin Dobrosava, Radosav sin Bogdana, Radoje sin Radoca, Vukoje sin Vukojica, Milorad sin Djurasa, Radoje sin Dobrog, Vukac sin Milica, Djuran sin Radilje, Vukmir sin Radosala, Dobrilo sin Raska, Vukasin sin Milorada, Bogdan sin Budisava, Brajin sin Brajke, Vitas sin Brajana, Vukosav sin Ljubise, Radko sin Strzoja, Bulat sin Vukosala, Stanac sin Radosala, Bogdan sin Mirka, Stepan sin Pribila, Dobrusko sin Dobrice, Dujilo sin Dobrice, Bogdan sin Milorada, Radoje sin Radosala, Pribic sin Dzokana, Radoje sin Radka,
 domova 34,
 Zimuju u mjestu zvanom Klovinac, a ljetuju u mjestu zvanom Brerasine.
 neozenjeni: Brajilo sin Vuka, Radonja sin Petoja, Tihorad sin Djurasa, Ivan sin Radoja, Milorad sin Zivka,
 domova 5,

 Dzemat Radonje, sina Pribisala

Djuradj sin Milorada, Vukic sin Radmila,Vukoje sin Mihaca, Radic sin Grle?, Radosav sin Ivke, Radoje sin Ivke, Radivoj sin Pribila, Radibrad sin Radoja, Dobrasin sin Ljuboja, Dobrilo sin Ljuboja, Dabiziv sin Pribine, Dobrilo sin Smoljana, Branko sin Radivoja, Milko sin Milata, Radonja sin Raca, Mrksa sin Raca, Radonja sin Brajana, Dobratko sin Mirka, Radko sin Krune, Sinko sin Mile, Radoje sin Kodilje, Dobrasin sin Radivoja, Radonja sin Pribisala, spomenuti.
 domova 23,
 neozenjeni: Pribis sin Milata, Radic sin Ostoje, Dragic sin Radosala, Dragic sin Radica, Radosav sin Radica, Vukic sin Radosava, Cvetko njegov brat, Branilo sin Dabiziva, Radko sin Radivoja, Bojan njegov brat, Vitan sin Dabiziva, Petko sin Smilje, Ljubetko sin Dobrila, Radosav sin Milata, Radonja sin Mrkse, Dragilj sin Mrkse,

 Dzemat vojvode Stepana, sina Stracina

Spomenuti, Ivanis sin Ceracina, Dragic sin Vukse, Vladisav sin Stepka, Milsa sin Rajcina, Radonja sin Rajcina, Vladisav sin Radoja, Vukasin sin Radivoja, Vladko sin Bratula, Radonja sin Bogise, Radko sin Bogise, Branko sin Grubaca, Dobri sin Milaka, Dobrilo sin Milaka, Vladisav sin Radoja, Radonja sin Vukse, Mladus sin Vukse, Ljuboje sin Branka, Milorad sin Dobrila, Stanoje sin Dobrila, Vuksa sin Hlapca, Ilija sin Mijuse, Ljubko sin Vladoja, Radosav sin Radmana, Brajusa sin Radmana, Mihac sin Radmana, Radko sin Vitoja, Dabiziv sin Raska, Vuksa sin Mile, Vukmir sin Vukica, Vukac sin Heraka, Stepan sin Vukica, Prevrsko sin Vucete, Radic sin Povrska, Radic sin Radmana, Radvila sin Radmana, Radosav sin Brvena, Radibrad sin Rajka, Ilija sin Rajka, Bogun sin Grbana, Radovac sin Grbana, Radivoj sin Pribila, Milan sin Pribila, Radilja sin Pribila, Obrad sin Radovana, Radoje sin Rajca, Boguta sin Radosala, Hrelja sin Radosala, Bogic sin Radosala, Cvetoje sin Obrada, Dobrasin sin Buljana, Radic sin Radina, Djuras sin Milasa, Djuradj sin Milasa, Radosav sin Radaka, Milorad sin Stanka, Bukac sin Buljana, Bogun sin Radavca, Stanac sin Radilje, Radihna sin Radilje, Krasoje sin Bogisala, Radoje sin Radohne, Radonja sin Radosala, Privisav sin Radosava, Veselko sin Babasica, Vukic sin Radivoja, Radojin sin Stapca, Gojcin sin Bogdana, Radic sin Gojcina,Vuksa sin Cesljara, Vukasin sin Gojcina, Vitomir sin Milica, Iplah? sin Raduna, Strizo sin Raduna, Marko sin Bojcina, Rajan sin Bogica, Radosav sin Bogdana, Vladisav sin Dobrila, Ljubisa sin Radojka, Vukota sin Bojka, Radivoj sin Radivoja, Radko sin Tvrdise, Bogavac sin Branila, Bogdan sin Zajica, Brajan sin Milke, Vukmir sin Krala, Radibrad sin Miladina, Milos sin Grbaca, Vladisav sin Grbaca, Bozetko sin Blazete, Ostoja sin Bozetka, Vitas sin Milica, Milsa sin Milica, Kojin sin Radonje, Vitas sin Bogusa, Vukoje sin Gojcina, Radic sin Radosala, Vukasin sin Radisala, Cvetko sin Boguna, Vitomir sin Boguna, Bratul sin Radete, Branko sin Gojka, Dragoje sin Vukse, Dragisa sin Vukse, Vukac sin Vukse, Ivan sin Bratula, Vukasin sin Vukasa, Vukmir sin Vije, Goro, punac Milorada,
 domova 109,
 neozenjeni: Vukasin sin Milse, Milorad sin Dobrila, Dragisa sin Bratula, Zivko sin Bolica, Zivko sin Sube, Vukic sin Gojcina, Tasovac sin Raduna, Brezin sin Radonje, Mihac sin Cesljarice,
 domova 9,

 Dzemat spomenutog vojvode, pripada Popovu

Spomenuti, Bogisa sin Grle, ponovljen Marko sin Radoja, Radic sin Radka, Radosav sin Dubravca, Rahoje sin Pribisava, Djuradj sin Radivoja, Vukac sin Dirke, Branus isn Budka, Vukac sin Danila, Radoje sin Radasina, Radonja sin Sisoja, Radovac sin Vukoja, Zivko sin Koraca, Milorad sin Koraca, Tomas sin Vukosala, Radko sin Tvrdise, Milorad sin Radosala, Radovac sin Dobrog, Gjuras sin Bogise, Vuksa sin Radivoja, 
 domova 20,
 Zimuju u mjestu Grebje, Ljubomir, Lug i Zagorje, s ljetuju u mjestu zvanom Ravne.

 Dzemat Radonje, sina Grubaca

Spomenuti, Mrksa sin Cuce, Radivoj sin Grubaca, Radoje sin Ugarka, Vukac sin Cicerine, Vladko sin Micice, Odica sin Radilje, Tonko sin Radonje, Radoje sin Vuka, Vladoje sin Radenka, Stepan sin Radenka, Steko sin Ubrinapolja?, Vukic sin Dajke, Ivas sin Radosala, Rajko sin Radilje, Radoje sin Muse, Vukmir sin Prvoja, Bogavac sin Dzeraba, Vukasin sin Ostoje, Vukac sin Ostoje, Radonja sin Koroja, Radivoj sin Koroja, Berisav sin Milse, Mrkoje sin Milica, Vladko sin Boguna, Vidak sin Dobrila, Bratovac sin Ivana, Milsa sin Bogavca, Radosav sin Mile, Tihoje sin Radise, Radohna sin Radovana, Dobrilo sin Mirosala, Radoje sin Miloja, Radosav sin Sirovilje, Milat sin Ruzeta, Bogisa sin Radohne, Milorad sin Surljana, Bozidar sin Brajovca, Bogmio sin Brajovca, Vuksa sin Krabina, Tvrdisa sin Stanise, Ostoja sin Petka, Radonja sin Petka, Radoje sin Golubca, Radko sin Kovaca, Radovan sin Radoja, Vukasin sin Milobrada, Radic sin Ljubise, Radivoj sin Milka, Radosav sin Bruje, Zivko sin Pribce, Radojin sin Radovana, Radonja sin Radovana, 
 domova 53,
 Zimuju u mjestu zvanom Vodene i Krusevica, a ljetuju u mjestu zvanom Zelengora.
 neozenjeni: Radovan sin Krljata, Dragoje sin Dobrila, Obrad sin Vladka, Radonja sin Radenka, Bogoje sin Ostoje,
 domova 5,

 Dzemat Stepana, sina Vukice

Spomenuti, Grubac sin Vidjena, Tvrdko sin Heraka, Radoje sin Brajaka, Radibrad sin Brajaka, Milan sin Pokrajca, Radovac sin Radica, Stanihna sin Kovaca, Milovac sin Vitomira, Vukcin sin Pribine, Ivan sin Grbice, Bradul sin Milorada, Radivoj sin Milorada, Bozidar sin Radonje, Radosav sin Radoja, Dragisa sin Radojka, Stanko sin Radojka, Stanoje sin Radojka, Milsa sin Radivoja, Obrad sin Branusa, Djuradj sin Biovija, Vukosav sin Djuradja, Vladko sin Radmana, Mileta sin Radihne, Bozidar sin Milete, Radonja sin Milete, Radoje sin Milete, Grubac sin Milorada, Marko sin Hlapoja, Vukasin sin Milasa, Vladisav sin Milasa, Radibrad sin Brajana, Ivko sin Jake, Sladic sin Dejana, Dobrilo sin Mirosala, Ljubisa sin Radina, Radic sin Radina, Herak sin Radivoja,Dragic sin Radivoja, Stepko sin Radivoja, Stepan sin Radana, Radonja sin Vukice, Radasin sin Radosala, Radic sin Radosala, Radilo sin Radosala, Radonja sin Radosala, Radivoj sin Bogdana, Vladisav sin Radivoja, Milovac sin Radosala, Radoje sin Vukice, Sisan sin Grubaca, Radoje sin Radosala, Radovan sin Ivke.
 domova 53,
 Zimuju u mjestima Ljubomir Bratulic i Trnovac, a ljetuju u mjestu zvanom Ravno.
 neozenjeni: Radosav sin Sladoja, Vladisav sin Vukosala, Milic sin Radica, Radic sin Stepana, Miroje sin Radosava,
 domova 5,

 Dzemat Radica, sina Vukice

Spomenuti, Dobri sin Radica, Mirosav sin Radica, Radivoj sin Radica, Radivoj sin Radica, Vukic sin Milse, Stepan sin Heraka, Dobrac sin Radivoja, Radko sin Vukice, Vukasin sin Radosava, Radic sin Radosala, Bogdan sin Rahoja, Branisav sin Rahoja, Radko sin Blaza, Vukac sin Radivoja, Obrad sin Radosala, Radivoj sin Dubravca, Dragic sin Hvaisala, Sisoje sin Radica, Radonja sin Radosala, Smoljan sin Budisala, Nikola sin Budisala, Vukosav sin Budisala, Radko sin Bogavca, Radic sin Bogavca, Radman sin Bogavca, Radovan sin Radasina, Milsa sin Radata, Radonja sin Dejana, Vitomir sin Radonje, Ivko sin Bojila, Obrad sin Radovana, Malko sin Heraka, Radovac sin Bogavca, Radilja sin Radosava.
 domova 35,
 Zimuju u mjestima po imenu Pahanik i Panik, a ljetuju u mjestu zvanom Javorak.
 neozenjeni: Vlado sin Radka, Radic sin Smoljana, Vukosav sin Vukice, Vukan sin Mirosava,
 domova 4,

 Dzemat Bogdana, sina Crne

Spomenuti, Vuk sin Vitomira, Vukosav sin Rahojice, Vukota sin Vukse, Vukosav sin Mirusa, Vukman sin Ozrena, Dobri sin Radica, Pavko sin Vrabca, Bogdan sin Dobrog, Milos sin Djurasa, Djuran sin Djurasa, Smoljan sin Dobrike, Radila sin Vukosala, Ljubko sin Siska, Bogisa sin Siska, Radibrad sin Siska, Vitoje sin Radovana, Radosav sin Radovana, Rutos sin Radovana, Smoljan sin Radovca, Vladisav sin Grbe, Rajan sin Radovana, Brajak sin Radosala, Radilja sin Hrvajina, Vladko sin Hrvajina, Radoje sin Hrvajina, Radic sin Vukmira, Mirko sin Mirosala, Stepko sin Pokrajca, Ljubisav sin Stepka, Vukasin sin Vukosala, Radic sin Raska, Lukac sin Olivera, Vukasin sin Rajka, Ivan sin Radivoja, Herak sin Radoja, Vukman sin Joke, Vukac sin Joke, Radoje sin Miluna, Radosav sin Radivoja, Milat sin Radivoja, Bozidar sin Prvila, Radilja sin Kucka, Radosav sin Radohne, Radosav sin Milobrada, Radonja sin Brajaka, Radivoj sin Stepka, Milat sin Vladka,
 domova 48,
 neozenjeni: Radoje sin Brajaka, Radko sin Brajaka, Biloje sin Siska, Mrksa sin Radovca, Radovan sin Mirka.
 domova 5,
 Dvije trecine sela Sejinovici je zimoviste. Dvije trecine sela Bahori je zimoviste. Selo Zivanj je ljetiste.

 Dzemat Vladja , sina Crne

Spomenuti, Stepko sin Crne, Lukac sin Crne, Obrad sin Stanihne, Radovan sin Bratula, Vukac sin Vukse, Vukosav sin Radosala, Pribil sin Miladina, Radoje sin Vukice, Milin sin Mrdjana, Vukosav sin Stepka, Vukic sin Stepana, Radic sin Ivanisa, Vukasin sin Vukice, Radivoj sin Gojaka, Radic sin Misljina, Vucihna sin Misljina, Radoman sin Radilje, Radibrad sin Radilje, Radko sin Pribisala, Milat sin Radka, Radosav sin Radivoja, Radovac sin Radivoja, Vuceta sin Vukice, Radivoj sin Divine, Milobrad sin Divine, Radic sin Bogisala, Milko sin Radenka, Radosav sin Radenka, Vuksa sin Korica,
 domova 30,
 Zimuju u mjestima Bilece i Zvirine, a ljetuju u mjestu zvanom Crna Gora.
 neozenjeni: Ivko sin Ivanisa, Petar sin Stepana, Danil sin Stanihne, Obrad sin Milina, Bogdan sin Vukice, Radmio sin Vukice,
 domova 6,

 Dzemat Vukica, sina Smoljana

Bozidar sin Obrada, Obrad sin Obrada, Ivanis sin Vukoja, Vukota sin Vukoja, Stanko sin Vidjena, Radic sin Zivice, Radibrad sin Nikole, Todor sin Radonje, Miceta sin Smoljana, Jovan sin Radisala, Pokrajac sin Desete?, Radisa sin Radovana, Vukota sin Radovana, Ljubisa sin Ugrina, Vukic sin Smoljana,
 domova 15,
 Zimuju u mjestu zvanom Dobromislje i Mostiste a ljetuju u mjestu zvanom Opnici.
 neozenjeni: Aleksij sin Ivanisa, Radoje sin Micete,
 domova 2,

 Dzemat Stepana, sina Ivanisa

Spomenuti, Dragas sin Ivanisa, Obrad sin Radoja, Bozidar sin Bogosala, Vukosav sin Radivoja, Radibrad sin Dobrila, Radilja sin Radovana, Vladisav sin Radovana, Radic sin Ostoje, Cvetko sin Rajka, Vukasin sin Ljube, Milic sin Ruza, Rajko sin Brajka, Obrad sin Ohoja, Vukman sin Radka, Vukmir sin Radka, Vucihna sin Hvalje, Miloje sin Hvalje, Radonja sin Milete, Radko sin Vitoja, Bobovac sin Bogise, Milobrad sin Milasa, Radonja sin Stojana, Radivoj sin Raska, Udovica Mara,
 domova 26,
 Zimuju u mjestu zvanom Vrelo, a ljetuju u mjestu zvanom Krcevine.
 neozenjeni: Vukosav sin Radka, Obrad sin Radivoja, Vucihna sin Radivoja, Vladko sin Stojana.
 domova 4,

 Dzemat Ivana, sina Vladka
Radan sin Vladka, Radosav sin Radivoja, Ivanis sin Pavala, Vukosav sin Vuka, Kovac sin Radivoja, Radilja sin Radivoja, Radonja sin Radivoja, Djuran sin Radivoja, Jelan sin Grubka, Ivan sin Stanka, Vukac sin Grubka, Stepan sin Tasovca, Radoje sin Dajica, Tomas sin Radilje, Dobrasin sin Stepka, Vukic sin Miluna, Radan sin Brajuna, Vukmir sin Brajuna, Budisav sin Hlape, Bojak sin Hlape, Djuran sin Radovana, Vukas sin Brajana, Milobrad sin Brajana, Radasin sin Radosala, Vukoje sin Branjete, Vuksa sin Branjete, Petko sin Branjete, Radoje sin Sene?, Dobrasin sin Ugraja, Miusa sin Radka, Bozidar sin Pribila, Radic sin Radoja, Smoljan sin Radivoja, Radkul sin Radise, Radonja sin Radise, Vuksa sin Radise, Vukasin sin Radise, Ivko sin Radaca, Miobrad sin Vukice, Rajak sin Brajaka, Radic sin Grluta, Stanoje sin Raduna,
 domova 43,
 Zimuju u mjestu zvanom Ljubomir, a ljetuju u mjestu zvanom Zelengora.
 neozenjeni: Dubrovac sin Vukosava, Smoljan sin Kovaca, Radosav sin Radana, Vukman sin Vukice, Radic sin Vladka.
 domova 5,

 Dzemat Sajina, sina Mirosala

Spomenuti, Radosal sin Milosala, Vukoje sin Mirosala, Obrad sin Mirosala, Pavko sin Djurana, Radak sin Bozidara, Radivoj sin Bozidara, Radic sin Radosala, Djuradj sin Cudoja, Petric sin Radica, Radetin sin Miobrada,
 domova 11,
 Zimuju u mjestu zvanom Dobromislje, a ljetuju u mjestu zvanom Rapcenici?

 Dzemat Stepana, sina Vukdraga

Spomenuti, Bratul sin Mijuna, Dragisa sin Bratula, Radoje sin Klisicka, Mihac sin Radosala, Stepan sin Vladka, Bratul sin Vladka, Bogun sin Vladka, Milorad sin Miladina, Bogisa sin Bogute, Kovac sin Pribila, Radilja sin Bogavca, Vukmir sin Bogavca, Vladko sin Miluna, Ninoje sin Milota, Bratul sin Vukoja, Radoje sin Milica, Vukosav sin Gradka, Vukasin sin Miobrada,Radosav sin Grubaca, Zivko sin Badine, Radosav sin Oprecka, Radovac sin Grubaca, Ivko sin Dobrike, Radonja sin Vukice, Radavac sin Grbaca, Radj sin Obrada, Stanimir sin Rajina, Ivanis sin Milasa, Vukic sin Vite, Vukosav sin Novaka, Milan sin Radosala, Radivoj sin Milorada, Radoje sin Dobrasina, Vukasin sin Vite, Stanoje sin Koraca, Radic sin Milorada, Radosav sin Vukote, Radibrad sin Milica, Radoje sin Stanka, Vladisav sin Mihoja, Obrad sin Rahoja, Gradisav sin Simorada, Radic sin Rahoja, Radic sin Radivoja, Vukosav sin Milica,
 domova 46,

str 126
 NAHIJA RIDJANI

 Dzemat Vladka, sina Mijobrada

Spomenuti, Ljubisa sin Vladka, Radoje sin Petoja, Vuksa sin Petoja, Ugljesa sin Branka, Niksa sin Ugljese, Dobrilo sin Ugljese, Ljes sin Vukosala, Grtko sin Vukosala, Ivko sin Radmila, Radic sin Djurasa, Rasko sin Sorovija, Pavko sin Sorovija, Dragisa sin Nikole, Djuras sin Pribila, Miodrag sin Miobrada, Radan sin Radonje, Rasko sin Miobrada, Ivas sin Petka, Radan sin Petka, Radic sin Petka, Radic sin Bokura, Branilo sin Dobrasina, Vidak sin Bogdana, Djuran sin Vladka, Vuk sin Lukaca, Dobrasin sin Raca, Radmil sin Mijusa, Radic sin Ugljese, Ljuboje sin Pribine, Milun sin Dobrosala, Radko sin Sudara, Radosav sin Dobrog, Stajina sin Vladka, Radonja sin Dobrila, 
 domova 35,
 Zimuju u mjestu po imenu Nudol, a ljetuju u mjestu zvanom Korita.

 Dzemat Radica, sina Pavala

Spomenuti, Vladisav sin Branka, Vladko sin Branka, Mileta sin Dobrike, Bojisa sin Vukice, Brajan sin Radosala, Radovan sin Zuba, Djurica sin Raska, Radko sin Radina, Djuradj sin Pripetka,
 domova 10,

 Dzemat kneza Simraka?, Duke i Dragica

Spomenuti, Cvetko sin Dobre, Njegovan sin Rasiska, Borica sin Raska, Cvetko sin Raska, Vukasin sin Dobrasina, Ivan sin Raska, Vukdrag sin Radosava, Vuksa sin Radosala, Duka sin Radana, Nikola sin Rudana, Dobrovis sin Raduta, Radivoj sin Radina, Radoje sin Djure, Vukasin sin Vukse, Dobrilo sin Vukasina, Branisav sin Divine, Radilja sin Novaka, Dobrilo sin Vucete, Branisav sin Djurana, Branko sin Vukse, Mrvo sin Radana, Boguta sin Branka,
 domova 23,
 Zimuju u mjestu zvanom Grahovo, Korostolac i Dusin, a ljetuju u mjestima po imenu Ula, Polocnik i Lug.
 neozenjeni: Tomas sin Vukasina, Divan sin Bogdana, Vuksa sin Borila,
 domova 3,

str 153
 Dio dzemata Radosava, sina popa Dimitrija
 pripada D. Moraci

Vukasin sin Kalivia, Cvetko sin Radka, Radovan sin Mile, Dobrilo sin Mile, Petko sin Bogosala, Petko sin Radosala, Radko sin Radavca, Pop Dimitrij, Ilija sin Selaka,
Radko sin Vukosala, Djuradj sin Radonje, Dobrasin sin Sudara, Radenko sin Novaka, Radilj sin Stojana, Dobrac sin Vladka, Vitas njegov brat, Vukasin sin Vladka, Vukosav sin Radenka,Vuksan sin Vladisala, Vukac sin Vukote,Vukota sin Petka, Vukodrag sin Bozidara, Radic sin Dobratina,
 domova 23,

 Dio dzemata Micije, pripada Gracanici

Vukas sin Hlapca, Radic sin Djurana, Vukota sin Dobrog, Dragoje sin Dobrog, Dragisa sin Dobrog, Radic sin Dragoja, Ivanis sin Ostoje, Bastas sin Branka, Vukosav sin Branka, Stepan sin Paskasa,
 domova 10

 Dio dzemata Bogica, sina Bratoja,
 pripada Donjoj Moraci

 Dio sela Dobrecici, Kos i Crteze

Novak sin Radonje, Radosav sin Radonje, Radic sin Brajaka, Rasko sin Radote, Dabko sin Radise, Nikola sin Kuclata, Niksa sin Radojina, Petko sin Pribila, Radovac sin Radka, Radosav sin Nikole, Bozicko sin Radica, Radovan sin Bogdana, Radosav sin Ostoje, Djuro sin Milosa, Vijo sin Stepana, Radovan sin Ostoje, Bozin sin Stojisava, Radonja sin Bratoja, Radosav sin Srbina?, Radko sin Radoca, Radosav sin Bojka, Ivan sin Ruze, Milut sin Miluta, Radosav sin Dobrila, Radonja sin Dobrila, Mileta sin Nikole, Radihna sin Radosala, Bozelko sin Branka, Boje sin Radovana, Radko sin Brajana, Vukosav sin Vitana, Radonja sin Stetka,
 domova 32,

 Dio dzemata Vuka, sina Hlapca
 pripada Gracanici

Brijo sin Vukmana, Radovan sin Bozidara, Vitomir sin Nenade, Milko sin Nenade, Radilja sin Radosala, Niksa sin Nenade, Radonja sin Stanka, Radilja sin Vukse, Ivan sin Vukosala, Stole sin Djuradja, Boguta sin Heraka,
 domova 12,

 Dio dzemata Paskasa, sina Nikse
 pripada Gracanici

Radasin sin Djuradja, Sladoje sin Bogute, Stojak sin Bogdana, 
 domova 3,

 Dio dzemata Tomasa, sina Ivana
 pripada Gracanici

Mioman sin Ivana, Bogdan sin Ivana, Radun sin Vitasa, Djuradj sin Vitasa, Radica sin Bojina, Ivanis sin Radojka, Oliver sin Krce, Borko sin Vukasina, Bozidar sin Radosala, Radat sin Vukse, Radosav sin Djuradja,
 domova 11,

 Dio dzemata Batrica
 pripada Gracanici

Nikola sin Brajka, Novak sin Dobrila, Netko sin Dobrog, Djuran sin Dobrila, Radmio sin Brajka, Radovan sin Raca, Nenada sin Djurmana, Vukodrag sin Milata, Novak sin Kovaca, Radosav sin Bozidara, Bozidar sin Radosala, Belan sin Radosava, Radilja sin Milete, Vukosav sin Milete, Bozidar sin Milete,
 domova 15,

 Dio sela Sad, pripada Onogostu

Radonja sin Vidaca, Radosav sin Vidaca, Radosav sin Radasina, Dobri sin Vukice,
 domova 4,

 Dio sela Studenac
Bogdan sin Baje, Radilja sin Pribila, Vukosav sin Radosala, Bratul sin Misara,
 domova 4

 Dio dzemata vojvode Djurasa

Vuceta sin Stepka, Vasilj sin Djurasa, Djurak sin Vitasa, Radman sin Djurasa, Radonja sin Vitoja, Milac sin Dobrana, Petko sin Radosava, Bratul sin Radoca, Radko sin Radmana, Radko sin Radosava, Radovan sin Radosala,
 domova 11,
 Zimuju u mjestu zvanom Kuti, Zagulj? Velja Vas i Godilj?, a ljetuju u mjestu zvanom Lukavica.

 Dio sela Kirebuca, pripada D. Moraci

Mile sin Dale, Radovan sin Pribila, Vukac sin Pribila, Dabiziv sin Bozetka, Novak sin Bozetka, Dabiziv sin Simuna,
 domova 6,

 Dio sela Jasenovo, pripada D. Moraci

Jakovije sin Kovilja, Obrad njegov brat, Radosav sin Bizbicina, Ivan sin Tase, Vukasin sin Tase, Ivanis sin Tasovcica, Radic sin Batrica, Radonja sin Stepana, Radasin njegov brat, Radman sin Dobrasina, Radic sin Gojka, Pop Bojko, Vlad sin Novaka, Radosav sin Romana, Stojimil sin Raska, Selak sin Brajka, Toholj sin Beladina,
 domova 17,

 Dio sela Duboko, pripada D. Moraci

Bogovac sin Radoca, Vucerin sin Vladka, Dobriko sin Radica, Djurko sin Dobrila, Vuksa sin Gojice, Ividrag sin Gojice, Bogdan sin Cvetka, Vukosav sin Radovana, Radic sin Ljube, Milat sin Britka, Ivanko sin Zivote, Vitko sin Zivote, Stepan sin Radoca, Radosav sin Cvetka, Radoje sin Radosava, Bogdan sin Stojisala, Milorad sin Nenade, Radovan sin Selaka, Radosav sin Ostoje, Mioman sin Ostoje, 
 domova 20,

 Dio sela Lisnjo, pripada D. Moraci

Bozidar sin Novaka, Dimitrij sin Radosala, Bozidar sin Milka, Radonja sin Stepana, Vuk sin Krstikase, Radosav sin Ivka, Radonja sin Vladka, Bozidar sin Vladka, Radovan sin Ciza, Radilja sin Milaca, Djuradj sin Dimitrija, Radoje sin Bakoja, Pokras sin Bogise, Nikolica sin Radica, Rasko sin Bogica, Mrksa sin Bogise,
 domova 16,

 Dio dzemata Stepka, sina Svrka?
 pripada D. Moraci

Radosav sin Pribila, Obrad sin Bogmila,
 domova 3 zajedno sa vodjom dzemata

 Dio dzemata Milorada, pripada vojvodi Radosavu sina Stepana

Djuran sin Budisava, Kovac sin Pribina
 domova 3 sa vodjom dzemata
 Osobe u nastavku popisane, takodjer su vlasi i daju vlaski porez. Odvojeno stanuju ali su utvrdjeni. Pripadaju vilajetu Popovo.

 Dio dzemata kneza Vukosava

Vukic sin Vitka, Dragisa sin Dodana, Milobrad sin Miobrada, Radonja sin Danusa, Budko sin Petka, Vrnac sin Branka,
 domova 6,
 neozenjeni: Radibrad sin Vitka, Vladko sin Miobrada,
 Zimuju u mjestu zvanom Dol, a ljetuju u mjestu zvanom Treskavica.

 Dio sela Dupljani, pripada spomenutom Vukosavu

Milorad sin Vukice, Radoje sin Obrada, Radivoj sin Obrada, Vucihna sin Branka, Grubac sin Djurasa,
 domova 5

 Dio sela Grmljani, pripada njemu

Vukic sin Radovana, Vuksa sin Mihaca, Djuradj sin Pribina,
 domova 3,

 Dio sela Slivnje pripada vojvodi Petru

Nikola sin Vuka, Kresa sin Baskusa, Vukasin sin Hrebune, Brajan sin Vukasa, Vukmir sin Vukasa, Radivoj sin Djuradja, Radoje sin Virana, Radosav sin Miobrada, Vukac sin Ilije, Ivan sin Pokrajca, Nadanihna sin Radana, Radonja sin Vuka, Dobri sin Radivca, Radosav sin Stepana, Radonja sin Grle, Radoje sin Milana, Radosav sin Cvetka, Dragilo sin Pokrajca, 
 domova 18,

 Dio sela Velje Medje

Cvetko sin Brajaka, Ljubisa sin Krajisala, Radonja sin Gojaka, 
 domova 3,

 Dio sela Dobruhovo

Plavisa sin Vladka, Ivko njegov brat, Ivan sin Peticka, Nikola sin Pavala, Radivoj sin Radoca,
 domova 5.

 Dio dzemata Sismana
 pripada Trebinju

 Dio sela Cadji, pripada Trebinju

Grubac sin Rahoja, Mil sin Rahoja, Vukosav sin Pribine, Vukac sin Bozidara, Vukasin sin Bozidara, Dobri sin Radilje, Nisat sin Bratula, Zivko sin Milata, Ivko sin Budilje, Radko sin Miotina, Radovan sin Radasina, 
 domova 11,
 Osobe u nastavku popisane su stare spahije. Sada po naredbi cara za bastine koje posjeduju popisani su prema vlaskom zakonu tako da placaju vlaski porez.

 Dzemat Mirce, sina Krase
 pripada Trebinju

Vojvoda Vukosav, Knez Pavko, Ivanis sin Radoja, Vuk sin Radosava, Dragic sin Mrdje, Tvrdko sin Radosava, Dobromir sin Andrija, Vukasin sin Vukosala, Vuk sin Radivoja, Vukic sin Tvrdka, Kovac sin Brajila, Radko sin Popa, Radetica sin Radivoja, Vukic sin Dobrivoja, Stepan sin Radivoja, Vukosav sin Dobruska, Tvrdko sin Dobrivoja, Radoje sin Vukoja, Vukac sin Pribada, Vukosav sin Pribila, Radoje sin Dobruska, Mladus sin Starcica, Dragic sin Radoja, Vukic sin Vukote, Radoje sin Mrkse, Dragic sin Milohne, Radoje sin Ostoje, Brajan sin Milusa, Radic sin Djurasa, Vladisav sin Mitusa, Vukota sin Vukasina, Gradisav sin Pribada, Koje sin Radka, Dane sin Ostoje, Jez sin Ohaka?, Radonaj sin Tasine, Branko sin Milorada, Nikola sin Vuka, Radosav sin Vuka,
 domova 40,
 
 Dio sela Kucani

Herak sin Radivoja,

 Dio sela Temci

Bozidar sin Radica,

 Dio sela Hrasno

Radonja sin Obrada,

 Dio sela Poplatac

Radosav sin Corke,

 Dio sela Turjac

Radasin brat Radosava,
Vukodrag, spahija

 Dio sela Orah

Nikola sin Radonje,

 Dio sela Studenac

Stepan sin Petrija,

 Dio sela Stube

Stanisa Vlah

 ukupno domova 9.

str 282

 Selo Mitahinje, sa stavke Milse, pripada Onogostu, timar spomenutog, pusto

 Selo Pahnici, pusto, pripada Ljubomiru, timar spomenutog

 mulk mlin Vuske 1, porez 30;
 mlin Stepanka 1, porez 30
 ukupno 60.

str. 603
 Uzapcena mjesta nahije Onogost

Ova sela u stvari su upisana kao uzapcena.
Kasnije kada su naseljena, data su Crnojevicu.
Sada su ponovo ostala pusta.
Selo Studenac, pusto.
Selo Dobrovidja, pusto.
Selo Sad, pusto.
Selo Orah, pusto. Selo Lukovo, pusto.
Selo Milocani, pusto.
Selo Busani, pusto.
Selo Bastahinje, pusto.
Selo Popi, pusto.
Selo Nincici, pusto.
Selo Kocani, pusto.
Selo Pokljenovac.
Selo Milocani, polovica je u ruci Radosava i njegova brata Hamze.
Dio spomenutog sela, polovica u ruci Tvrtka, sina Vukice. Njihova desetina je uzapcena.

Gornji popis sadrzi sledece nahije: MILESEVO, SAMABOR, TODJEVAC, SOKOL, BISTRICA, DUBISTICA, MOSTAR, KONAC POLJE, NERETVA, KUKANJ, DABAR, POPOVO, TREBINJE, GORAZDE, NEVESINJE, ZAGORJE, OSANICA, KRICKA, MATARUGA, GORNJA MORACA, DONJA MORACA, LJUBOVIDJA, KOMARNICA, ROVCI, DIO NAHIJE ZETA ( BJELOPAVLICI ), ONOGOSTA, PIVA ( BANJA), RUDINE, ZUBCI, KLOBUK ( VRM ), RIDJANI, BLAGAJ, PRIJEPOLJE, GACKO, BREZNICA, GRACANICA, POVLACE, CRESNJEVA, POCITELJ, VATNICA.
Ukupno ima oko 30 000 domacinstava.
Popisane su posade tvrdjava: LJUBUSKI, ROG, KLJUC, MOSTAR, BLAGAJ, POCITELJ, KLOBUK, SAMOBOR, MILESEVA kao i pazari: CAJNICE, PRIJEPOLJE, PLJEVLJA ( TASLIDZA ), BELGRAD.
 

str 598:
 Manastir u nahiji Milesevo.
 Kaludjeri koji stanuju u ovom manastiru posjeduju carsku odluku da su od davnina stalno prema zakonu oslobodjeni i oprosteni od haraca i ispendze i da im se niko ne mijesa u ono sto oni posjeduju, njihove kulukcije i njihove demirdzije te zemlje, vinograde, basce i mlinove koje su stalno uzivali od vremena Hercega;
 Oni se ovdje navode:
Damjan, Vasilj, Ruvin, Jovan, Mihajlo, David, drugi Vasilj, Rafajlo, Roman, Ravle, Ravle drugi, Jakov,
 domova 13,
 Kad je defter donesen na Portu i predocen caru njihovo oslobadjanje nije prihvaceno nego je naredjeno da placaju harac.

 "OD STRANAH MAKEDONSKIH"
 komentar Bozidara A. Vukcevica

 U cesto falsifikovanoj istoriji Crne Gore, pored izmisljenog Maksima Crnojevica, nepostojecih bitaka brace Crnojevic, laznih slova i "prosirenih" povelja, "historiceskih smusenija", sakrivanih dokumenata isl. bio je na udaru i izraz "od stranah makednoskih". Necu ulaziti u analizu te fraze nego cu samo napomenuti da su je koristili kada su pisali odakle su pored ostalih: stampari svescenik mnih Makarije, monah Pahomije, vojvoda Bozidar i Vicenco Vukovic i jos neki, zatim vladika Mardarije s Korneta i konacno vladika Danilo Petrovic ( prevod ). Ta fraza je u novije vrijeme "cenzurisana". Vjerovatno je postojao jak razlog za to. Reklo bi se da je ona posredno otkrivala pravu istinu o Crnoj Gori. 

  Muslimani u Hercegovini 1477. g.

 Gornja fraza bi se u slobodnoj interpretaciji mogla "odnositi" na neka imena iz ovog deftera. Ovdje je porijeklo navedenih muslimana bitno da se vidi jasno kako je vrsena islamizacija Hercegovine janicarima koji su dovedeni iz juzne Srbije, srednje i juzne Arbanije, dijela Grcke isl. dakle iz vec islamiziranoga dijela juznog i istocnog Balkana, "od stranah makedonskih".

Ahmed Arnaut, Ahmed is Karahisara, Ahmed iz Lofce, Ahmed iz Nikopolja, Ahmed iz Trnove,   Ali sin Repusa, Alija Arnaut, Alija iz Milose, Alija iz Sofije, Alija iz Timurhisara, Alija sin Hizira iz Plovdiva, Atmadza borozan ( profesija ), Atmadza iz Izdina, Atmadza iz Ofcepolja, Atmadza iz Plovdiva, Atmadza iz Sofije, Balaban iz Timurhisara, Dogan iz Ostrovice, Dogan iz Nikopolja, Dogan iz Tetova, Dogan iz Vidina, Ejnebegi iz Sehirkoja, Evrenos iz Strumice, Hajdar iz Vidina, Halil iz Nikopolja, Hamza iz Anadola, Hamza iz Custendila, Hamza iz Dimotike, Hamza iz Izdina, Hamza iz Janbola, Hamza iz Kratova, Hamza iz Mihalica, Hamza iz Modijara, Hamza iz Moreje, Hamza iz Nagoricana, Hamza iz Nikopolja, Hamza iz Nisa, Hamza iz Novog Brda, Hamza iz Ofcepolja, Hamza iz Radomira, Hamza iz Rasova, Hamza iz Sarujara, Hamza iz Skoplja, Hamza iz Sofije, Hamza iz Sumne, Hamza iz Timurhisara, Hamza iz Toplice, Hamza iz Trikale, Hamza iz Vidina, Hamza iz Vranja, Hasan iz Karahisara, Hasan iz Moreje, Hasan iz Sehirkoja, Hizir iz Plovdiva, Hizir iz Prilepa, Hizir iz Samakova, Hizir iz Sereza, Hizir iz Soluna, Hizir iz Strumice, Hizir iz Timurhisara, Hizir iz Trikale, Hizir iz Vardara, Husein iz Sehirkoja, Ibrahim iz Janbola, Ibrahim iz Strumice, Ibrahim iz Toplice, Ilijas iz Bitolja, Ilijas iz Custendila, Ilijas iz Kule, Ilijas iz Nikopolja, Ilijas iz Prilepa, Ilijas iz Skoplja, Ilijas iz Soluna, Ilijas iz Sehirkoja, Ilijas iz Vidina, Ilijas janicar, Iljas Arnaut, Iljas iz Custendila, Iljas iz Kavale, Iljas iz Moreje, Iljas iz Sereza, Iljas iz Sofije, Iljas iz Soluna, Iljas iz Sehirkoja, Iljas iz Trikale, Isa iz Ofcepolja, Ismail iz Custendila, Ismail iz Radomira, Ismail iz Sereza, Ismail iz Strumice, Ismail iz Sehirkoja, Ismail iz Trnove, Ismail iz Vranja, Jusuf iz Aladzahisara, Jusuf iz Koprula, Jusuf iz Kosova, Jusuf iz Nisa, Jusuf iz Novog Brda, Jusuf iz Ohrida, Jusuf iz Ostrovice, Jusuf iz Plovdiva, Jusuf iz Trnova, Jusuf iz Vranja, Karadza Arnaut, Karadza iz Drame, Karadza iz Mentesa, Karadza iz Midije, Karadza iz Moreje, Karadza iz Nikopolja, Karadza iz Trnove, Karadjoz Arnaut, Karadjoz iz Crnovila, Karadjoz iz Custendila, Karadjoz iz Dimotike, Karadjoz iz Janbola, Karadjoz iz Nisa, Karadjoz iz Plovdiva, Karadjoz iz Pripeka, Karadjoz iz Sofije, Karadjoz iz Vidina, Karadjoz janicar, Mahmud iz Custendila, Mahmud iz Gumuldzine, Mahmud iz Janjine, Mahmud iz Nikopolja, Mahmud iz Skoplja, Mehmedi iz Nikopolja, Mehmed iz Vranja, Murat iz Bruse, Musa iz Custendila, Musa iz Trikale, Mustafa iz Anadolije, Mustafa iz Nisa, Mustafa iz Sereza, Mustafa iz Sehirkoja, Nesuh iz Timurhisara, Omer iz Janbola, Omer iz Trikale, Sarudza iz Nisa, Senkur iz Plovdiva, Senkur iz Pripeka, Skender iz Janbola, Skender iz Trabzuna, Sofi Iljas iz Sehirkoja, Sulejman iz Janjine, Sirmerd iz Izdina, Sirmerd iz Janjine, Sirmerd iz Kamenice, Sirmerd iz Koprula, Sirmerd iz Mihalica, Sirmerd iz Moreje, Sirmerd iz Novog Brda, Sirmerd iz Novog Pazara, Sirmerd iz Nisa, Sirmerd iz Plovdiva, Sirmerd iz Soluna, Sirmerd iz Toplica.

 PORIJEKLO ORLOVICA
 komentar Bozidara A. Vukcevica

Dr. Jovan Erdeljanovic, Stara Crna Gora, Beograd 1978.

 str 312.
"U Bjelicama su mi kazivali, da su pomenuta cetiri brata bili sinovi Pavla Orlovica i ziveli u Caradju ispod Orline u dno Gacka."
 
 Gornji defter, Hercegovina 1477. g.

str 627.
Cadjeva, mezra, str 607, pripada Samaboru,
Cadji, 160, 212, navedeno gore,
Cadjevine, 212, selo u nahiji Popovo,

str 391.
 Selo Orlac, timar spomenutog, pripada Mostaru ( danas zaselak u Mostaru),
str 256. ( greska, treba strana 276.) 
 Orline 
str. 25, 607,
 Selo Orlja, pripada spomenutom ( Kuknju),
str 276.
 Nahija Dubistica, Selo Orline, timar spomenutog, pripada pomenutoj Dubistici ( nepoznato, ukoliko se ne radi o zaseoku Orljevine u Zepi),
str. 277 .
 Selo Cerni, pripada Dubistici ( nepoznato, mada je kasnije upisano kao Orljine).

 Istorijski Institut Crne Gore, Risto Kovijanic: POMENI CRNOGORSKIH  PLEMENA U KOTORSKIM SPOMENICIMA ( XIV-XVI vijek),
 knjiga I, Cetinje 1963.

str. 151. 
 2. - Bajice

 Pominju se prvi put u poveljama Ivana Crnojevica 1485. i 1489. godine ( Baice). ...

 1. - Orlovici. Tudor Nenojev Ivanovic sa Cetinja ( Thudor Nenoe Ivanovich de Cetinje) zaduzio se u Kotoru, 1. septembra 1440, kod Luke Pautinova 14 perpera i 10 1/2 grosa za pancir ...
 Ovaj dokumenat je dragocjen. Otkriva najstarijega pretka pet Martinovica iz "Gorskog vijenca", Ivana, savremenika Orlovica Pavla, Obilica i Kneza Lazara. Ivan je po svojim godinama mogao biti ucesnik u kosovskom boju. Otkriva njegovog sina Nenoja, do kojega dopire porodicno predanje. Unuk Ivana Orlovica nabavlja pancir u Kotoru pomocu Luke Pautinova, kod kojega je kci kneza Lazara, Jelena, majka Balse III, ostavila svoje blago.

str 152.
 O porijeklu Martinovica, odnosno rodu Orlovica, Erdeljanovic je zabiljezio nekolike verzije narodnog predanja, - bajicku, cucko-ceklicku i zagaracku. ...

str. 152.
 Pored Nenoja ( sa sinovima ), u Bajice su dosli i drugi "iz velike grupe srodnika koji su bili doselili iz Caradja u Crnu Goru". ...

str 153. 
 Ovo kretanje Orlovica narodno predanje vezuje za pad Hercegovine ( 1482) ... kretanje ovih rodova pocelo je mnogo ranije, uskoro poslije kosovskog poraza, a njihovo povlacenje u zetska brda svakako prije prvog pada Srbije pod Turke ( 1439). U to vrijeme Tudor Nenoja Ivanova vec je u Bajicama. ...
  Na celu bajickih doseljenika stojao je Nenoje, koji je u ime svoga sela stavljao granicne znake. Neosporno, to je bio Nenoje Ivanov Orlovic, jer je sa njegovim doseljavanjem i negovih srodnika nastalo novo stanje u Bajicama, prije Ivana Crnojevica. U prilog toga govore i drugi mjesni nazivi u Bajicama kao: Orlovici, Orlovica dolina, Orlovica lazina, Orlovica kuca, Orlovica bastina ...

str. 154. 
 Medjutim, Nenoje Ivanov zivio je oko 1410, a njegov otac, Ivan, mogao je biti brat, sinovac ili sin Orlovica Pavla....

NAPOMENA: 
 Uzeo sam samo kratki izvod iz knjige dr. Erdeljanovica. Jasno je da je u njegovo vrijeme kulturni genocid nad brojnim Orlovicima u Katunskoj nahiji bio izveden u potpunosti, tj. dislocirano njihovo porijeklo u ( 1477. g. nepostojecem ) Caradju ispod Orline u dno Gacka. Dr. Erdeljanovic je sigurno vjerodostojno prenio narodno predanje. Reklo bi se da je ono od ranije bilo modifikovano iz tadasnjih politickih razloga. Tome je islo u prilog i rano nestajanje Bogdanovica  - Nikolica ( v. Bolevica ) sa Njegusa. Medjutim, sa srodnim ljesanskim bratstvima stvar zatiranja traga je isla mnogo teze. Dokumentovani su neki sukobi ovih brojnih i u novije vrijeme skolovanih bratstava Ljesanske nahije i Stare Crne Gore, sa dinastijom Petrovica. Navescu kao primjer incident na Sinjac, koji je po predanju imao direktnog odjeka u "Gorskom vijencu".
 Otomanski arhivi posebno a djelimicno i latinski su ostali vani mogucnosti veciih modifikovanja ali i dosta nepoznati, neobradjeni. U gornjem defteru nema jasnog pomena Caradju niti Orlini kod Gacka kao ni bilo koga pokazatelja postojanja Orlovica na tom terenu neposredno prije pada Hercegovine pod Turke, kao ni kasnije kada je defter nastao. Ali to ne znaci da nije bilo nekih docnijih migracija.
 Risto Kovijanic je pregledao svu dostupnu kotorsku arhivu i selektivno prenio dosta dragocjenih podataka. Odredio je, kao sto se iz gornjih navoda vidi, mnogo blize vremenski dolazak Orlovica na Cetinje. Kada se pazljivo prouce njegovi radovi primjecuje se da je i on vrsio odredjenu neopravdanu selekciju, tj izostavio neka imena i dokumenta koja su drugi autori pomenuli. Reklo bi se da je, nezavisno od toga, ostavio povrsno obradjenim gornje pitanje odakle su se doselili Orlovici. Odakle su bili vjerovatno odredjuje blize i pitanje ko su bili.
 Navescu ovdje jedno predanje koje sam ja cuo: "Svi smo mi od jednoga". Misli se na porijeklo brojnih srodnih bratstava Stare Crne Gore. Ko je taj "jedan"? Po meni to bi trebao da bude Stanislav Nemanjic ( kredit A. Jovicevicu ) sa svojim sinovima, kefalijama Nikolom i Djurdjem. Tako bi lokalitete vezane za mjesta boravka Orlovica trebalo traziti u cenzurisanim "od stranah makedonskih": Skoplju, Radovisu i u drzavi Mrnjavcevica kod Prilepa. Nadam se da ce mladje generacije koje se sada radjaju dati tacan odgovor na ovo pitanje i staviti tacku na dio lazne istorije Crne Gore.

NAPOMENA:
  Grupisao sam ove donje izvode koji pominju Ali-bega. Postoji velika vjerovatnoca, po mom misljenju, da se ovdje radi o Kastriotu, sinu Reposa, brata Djurdja Kastriota Skenderbega, a unuku Ivana Kastriota. Par glavnih razloga takve tvdnje bi bili: visoka titula bega, rodjastvo sa navodnim Sulejman pasom za koga za sada ne znam ko je kao i velika rijetkost imena Repus, Repos. Otvaram ovo kao pitanje na koje ce, nadam se, ukoliko vec nije, neko nekada dati ispravan odgovor.

str: 253:
Timar Ali-bega. On je ujak Sulejman-pase. Uziva ga i ide u rat. Dat je bez ispendze.
str 302:
Selo Odrica timar spomenutog, sa stavke Ali-bega, sina Repusa, pripada Gorazdu.
str 364: 
Cifluk Ali-bega, rodjaka Sulejman pase.
To je bastina koju je od ranije stalno uzivao u selu Rastoka, kao i zemlje na mezri zvanoj Zavrs. U nastavku se navode te zemlje i to u selu Rastoka tri njive, sest vinograda, pet kucista i mlin.
str.434
Dio sela Vikoc, sa stavke Ali-bega, timar spomenutih, pripada Sokolu.
 
 

Priredio: Bozidar Alekse Vukcevic
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Press here to Replay to the message

[Index] [Profile] [People] [Geography] [History] [Culture] [Art] [Language] [Religion] [Miscellaneous
[Site-map] [News] [Politics] [Law] [Economy] [Travel] [Sports] [Letters] [Links] [ExYu] [EE&Russia]
 Comments and suggestions are welcome and selected will be published
Copyrights©
webmaster@montenet.org
Montenet 1997
 All rights reserved.
Last updated  Jan 2002