Letters
Welcome to MONTENET the window with a view of MONTENEGRO
 
Index of montenet home page
 
 
Profile of Montenegro
People of Montenegro
Geography of Mpntenegro
Short History of Montenegro
Montenegrin Culture
Language in Montenegro
Religions in Montenegro
Montenegrin Arts
Montenet Press Cut
Politics in Montenegro
Montenegrin Law
Montenegrin Economy
Travel to Montenegro
Sports in Montenegro
Links to ex Yugoslav Republics
East Europe and Russia
Links to Montenegrin Sites
Site Map of Montenet
Letters&Comments&Suggestions
Miscellaneous
 
Matica Crnogorska
Pravi je trenutak da se Crna Gora i Srbija civilizovano rastanu

                    Podgorica 07.10.2000 - Ako sada država Crna Gora ne po?e putem
                    suverenosti i demokratije, sjutra može biti kasno, jer
                    nastupaju doga?aji koji ?e dovesti u novu opasnost
                    crnogorske nacionalne interese - ocijenila je Matica
                    crnogorska u otvorenom pismu Skupštini Crne Gore. 
                    U dokumentu koji je je potpisao predsjednik Matice Branko
                    Banjevi?, navodi se da se "demokratska Crna Gora raduje
                    pobjedi opozicije na izborima i odlu?nosti naroda Srbije u
                    rušenju autoritarne i militarne vlasti sa kojom je ve?inska Crna
                    Gora bila u neprijateljstvu", te da je "to praznik i za Crnu
                    Goru". 
                    - Me?utim, treba razdvajati politi?ke simpatije i nacionalne
                    interese, jer interes Crne Gore mora biti prioritetan i mjera u
                    ocjenjivanju pojava i procesa. Srbija je zakora?ila na put
                    demokratije, ali joj predstoji raskid s prošloš?u, osloba?anje
                    od novog populizma, otrežnjenje od nacionalisti?kih zabluda i
                    imperijalnih snova. Najava nove vlasti da ?e poštovati
                    legitimitet nelegalnih saveznih organa, u prvom redu Ustava i
                    saveznih institucija, koje su u osnovi anticrnogorske, dovodi
                    Crnu Goru u ponižavaju?i položaj - ocjenjuje Matica
                    crnogorska u otvorenom pismu parlamentu i predlaže: 
                    - Vrijeme je da Skupština donese odluke kojima ?e prekinuti
                    dvovlaš?e koje proizvodi konfrontaciju i dezorjentaciju
                    gra?ana. Poslanici Skupštine treba da ispolje odvažnost i
                    mudrost. Pravi je trenutak da se Crna Gora i Srbija
                    civilizovano i pošteno rastanu i pokušaju iza?i iz pakla
                    poniženja i apsurda, kako bi sa što manje hipoteka i jedni i
                    drugi gradili budu?nost i zdrave me?usobne odnose. 
                    Bez obzira što se Crna Gora nije odrekla suverenosti na
                    referendumu i što je promjenom saveznog ustava poništen
                    ugovor o ravnopravnosti, smatramo da bi izjašnjavanje
                    gra?ana o državno-pravnom statusu Crne Gore, oja?alo
                    poziciju proevropske politike i njen unutrašnji i me?unarodni
                    kredibilitet. Zakazivanje referenduma zavisi od politi?ke volje
                    naosilaca vlasti. Ne shvatamo zašto se odugovla?i. ?ekanja
                    više ne smije biti, jer vrijeme ne radi za Crnu Goru - ocjenjuje
                    se u u dokumentu i navodi da Matica crnogorska ne sumnja
                    da i poslanici osje?aju da su ovo sudbinska pitanja za Crnu
                    Goru. 
                    - Istorija ?e suditi jeste li bili dostojni da se nosite sa tom
                    odgovornoš?u. Ovo je trenutak kad treba sabrati svu duhovnu
                    i patriotsku energiju koju je stvorio crnogorski narod kroz
                    vjekove i iskoristiti je na najbolji na?in za budu?nost svoje
                    domovine i svoje djece - zaklju?uje Matica crnogorska u
                    otvorenom pismo Skupštini Crne Gore. 

[Index] [Profile] [People] [Geography] [History] [Culture] [Art] [Language] [Religion] [Miscellaneous
[Site-map] [News] [Politics] [Law] [Economy] [Travel] [Sports] [Letters] [Links] [ExYu] [EE&Russia]
 Comments and suggestions are welcome and selected will be published
Copyrights©
webmaster@montenet.org
Montenet1997
 All rights reserved.
Last updated  Jan 2000