SPECIFIKACIJA RADNOG TIMA FONDACIJE HOME

 

 

Naziv radnog mjesta

Specifikacija

Ime i prezime zapošljenog

Predsjednik U.O.

Koordinacija u svim aktivnostima sa ciljnimi  interesnim grupama kao i nadzor rada Upravnog Odbora

Krivokapić Željka

Koordinator rada

Koordinacija rada u administraciji Fondacije,animator

Lidija Petrović

Koordinator odnosa sa javnošću

Koordinacija odnosa sa štićenicima i donatorima

Veronika Tripović

Pedagog

Radionice engleskog jezika

Rajka Orlandić-Kontić

Psihotarapeut

Psiho-socijalne radionice

Stanka Nikač

Animator

Zanatske I vaspitne radionice

Filip Jovović

Sociolog

Psihosocijalne radionice

Zdravka Jovetić

Animator

Muzička Radionica

Anđelija Ujes

Vizor, animator

Civilna kultura

Tatjana Simić

Medicinski radnik

Radionice zdravstvene culture,pregledi

Izbor ministarstva zdravlja