Kažu da dom nije gdje ti je Kuća ,

Već gdje ti je Srce ,

Srce ove djece i njihov dom

-  je Fondacija HOME !!!

 

 

 

PROJEKAT « Zaštićena Dječja Kuća»