-          Kancelarija Osnivača

 

              Adresa: Šušanj bb

                           ( n/r  Krivokapić Željka)

                           85 000 Bar

 

-        Dječje radionice Fondacije « OZ» i Škola jezika »Mala školica za (Male)Velike ljude»

-                               

     Adresa:          Bulevar 24.Novembar br.10

                            85 000 Bar

 

 

-        Objekat » Zaštićena Dječja Kuća»

                                      

                        Adresa:     Polje bb

                                         Magistralni put za Ulcinj

                                         (do Pekare «Montenegro»)

                                                 85 000 Bar

 

 

 Web site : www.fondacijahome.cg.yu

  e-mail :    fhome@ cg.yu                                                                                                                

     Tel/ fax :  085/ 318-515

                

    

    Direktan broj tel. Osnivača Non-stop: 069/ 570-657

    Besplatni poziv za prijavu beskućnika : 112